De commissarissen

De controle in vennootschappen op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbare register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare periode van 3 jaar.

Het doel van een wettelijke controle is het uitbrengen van een deskundig oordeel over de waarachtigheid of getrouwheid van de jaarrekening of andere financiële informatie.

De verplichting tot de benoeming van een commissaris geldt enkel voor grote vennootschappen en niet voor kleine vennootschappen zoals bepaald in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij deze kleine vennootschappen beursgenoteerd zijn.

Bedrijfsrevisoren

De bedrijfsrevisor of ook wel auditor genoemd, is onafhankelijk van de bedrijfsleiding en heeft een rol ten aanzien van externe partijen zoals de aandeelhouders, de schuldeisers, …

Naast de wettelijke controle van de jaarrekening kan de bedrijfsrevisor ook nog een aantal andere wettelijke opdrachten uitvoeren die hem door of krachtens de wet zijn toevertrouwd, zoals bijvoorbeeld de inbreng in natura.

Het beroep van bedrijfsrevisor

Om het beroep van bedrijfsrevisor te mogen uitoefenen, moet u eerst voldoen aan een aantal voorwaarden voor de toegang tot het beroep en de uitoefening ervan.

Meer nieuws over de controle van de jaarrekening in België.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018