Hervorming van de audit voor wettelijke auditors

Een hervorming van de wettelijke auditors van de jaarrekening in de Europese Unie is in werking getreden op 16 juni 2014 via een verordening en een richtlijn. De meeste bepalingen van de richtlijn zijn sinds 17 juni 2016 van toepassing.

Welke zijn de doelstellingen van de hervorming?

De belangrijkste doelstelling van de hervorming is om binnen Europa de kwaliteit te verbeteren van de audit van de wettelijke auditors. Om dat doel te bereiken, werden de volgende doelstellingen vastgelegd:

  • de rol preciseren van de wettelijke auditor;
  • de onafhankelijkheid versterken van de wettelijke auditor; 
  • het publieke toezicht verbeteren op het beroep van wettelijke auditor;
  • de diversiteit stimuleren op de Europese auditmarkt.

Voor wie is de hervorming bedoeld?

De hervorming is van toepassing op alle wettelijke auditors en auditkantoren in de Europese Unie.

De richtlijn bevat horizontale maatregelen die van toepassing zijn op alle wettelijke auditors en auditkantoren.

In de verordening zijn strengere regels voorzien die van toepassing zijn op de wettelijke auditors en de auditkantoren, omdat zij wettelijke controles uitoefenen op organisaties van openbaar belang.

De verordening bepaalt meer gedetailleerde regels over wettelijke audit van de jaarrekening van organisaties van openbaar belang. Er worden specifieke regels opgelegd voor de organisatie en de selectie van auditkantoren en wettelijke auditors van organisaties van openbaar belang om hun onafhankelijkheid te bevorderen en belangenconflicten te vermijden. Er gelden trouwens bepalingen met betrekking tot het toezicht op de activiteiten van deze auditors, alsook met betrekking tot de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de relaties met de Europese en internationale toezichthoudende instanties.

De organen op Europees niveau

Audit Regulatory Committee (AuRC)

In het kader van de zogeheten comitologieprocedure, assisteert dit comité de Europese Commissie bij de toepassing van de uitvoeringsmaatregelen die zijn voorzien in de richtlijn. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en werd officieel ingesteld na de publicatie van de richtlijn, begin juni 2006.

Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB)

De OOB-verordening stelt de oprichting in van een Committee of European Auditing Oversight Bodies (Comité van Europese audittoezichthouders - CEAOB) Deze instantie heeft met name tot taak om de samenwerking te bevorderen tussen de bevoegde autoriteiten, aanbevelingen te doen met het oog op het bevorderen van een harmonische toepassing van de Europese hervorming inzake audit en om advies te verschaffen aan de Commissie.

Het CEAOB bestaat uit vertegenwoordigers op hoog niveau van de bevoegde autoriteiten. 

 

Laatst bijgewerkt
12 augustus 2019