Table of Contents

  Op 26 juni 2013 hebben de Raad en het Europese Parlement de richtlijn 2013/34/EU betreffende de jaarlijkse financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen aangenomen. Deze richtlijn werd aangenomen in het kader van de programma’s “Better regulation” en “Think small first: prioriteit aan de kmo’s” van de Europese Commissie.

  De doelstelling is dubbel: een modernisering van de financiële verslaggeving en lagere kosten voor de kleine ondernemingen.

  De richtlijn herneemt in één akte alle bepalingen die vroeger in de 4de en 7de boekhoudrichtlijnen stonden (Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen en Richtlijn 83/349/EEG betreffende de geconsolideerde jaarrekening.

  De Europese Unie harmoniseert de financiële informatie van beursgenoteerde ondernemingen om de bescherming van beleggers te waarborgen. Door internationale normen voor jaarrekeningen (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) toe te passen, wil zij het vertrouwen in de financiële markten bewaren en tezelfdertijd de grensoverschrijdende en internationale handel in effecten vergemakkelijken.

  Op 11 september 2002 werd de Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen gepubliceerd. Deze verordening maakt de toepassing van de IAS/IFRS-normen verplicht bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen, voor elk boekjaar beginnende vanaf 1 januari 2005.

  De Commissie heeft een comité, het Accounting Regulatory Committee (ARC), opgericht overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de verordening betreffende de toepassing van de internationale boekhoudkundige normen.

  Dit comité is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de lidstaten, voor België de FOD Economie en de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, en wordt voorgezeten door de Commissie. Het doel van dit comité is reglementair en bestaat eruit een advies te verstrekken over de voorstellen van de Commissie om een of meerdere internationale boekhoudkundige normen te aanvaarden overeenkomstig artikel 3 van de verordening.

  De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging over de openbaarmaking van financiële en niet-financiële informatie gelanceerd. U kunt reageren tot 21 juli 2018.

  Neem deel aan de openbare raadpleging

  Laatst bijgewerkt
  26 april 2018