Table of Contents

    De IASB (International Accounting Standards Board) is het uitvoerende comité van het International Accounting Standards Committee (IASC). De internationale boekhoudnormen (IAS/IFRS) en hun interpretaties (SIC/IFRIC) worden door de IASB ontworpen en worden goedgekeurd binnen de EU.

    Laatst bijgewerkt
    9 januari 2019