Table of Contents

  Er bestaan verschillende bepalingen op Belgisch, Europees en internationaal vlak voor boekhoudrecht en jaarrekening van de onderneming.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

  2. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019

  3. Ondernemingen

   Brochure “Zelfstandige worden” – Nieuwe editie