Table of Contents

  België is een van de zes oprichtende landen van de Europese Unie. De ligging, in het hart van Europa, is ongetwijfeld een belangrijk aspect van de economie. In Brussel, de hoofdstad van het land, zijn een groot aantal Europese en internationale instellingen gevestigd.

  Bevolking

  Met een oppervlakte van 31.000 km² en bijna 11,7 miljoen inwoners op 1 januari 2023, waarvan 50,7 % vrouwen en 49,3 % mannen, vergrijst de bevolking in België, zoals blijkt uit de leeftijdspiramidegrafiek. Met bijna 1 % ligt de bevolkingsgroei tussen 2022 en 2023 ver boven het gebruikelijke groeipercentage (0,5 %), voornamelijk door de positieve netto internationale migratie na de oorlog in Oekraïne.

  België is, samen met Nederland, een van de dichtstbevolkte landen van Europa.

  Structuur van België

  België is opgedeeld in drie gewesten:

  • het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest,
  • het Vlaamse Gewest en
  • het Waalse Gewest.

  De bevolking bestaat uit drie taalgroepen:

  • Nederlandstaligen,
  • Franstaligen en
  • Duitstaligen,

  vandaar dat het land ook drie gemeenschappen telt:

  • de Vlaamse Gemeenschap,
  • de Franse Gemeenschap en
  • de Duitstalige Gemeenschap.

  België beschikt in het hele land over een sterk ontwikkelde communicatie-infrastructuur, zo beschikt het land over een van de meest ontwikkelde breedbandtelecommunicatienetwerken van Europa. België beschikt dus over een uitgebreid aanbod van transportmodi en -infrastructuur, met onder andere een netwerk van hoofdwegen, spoorlijnen en waterwegen en internationale luchthavens (Brussel, Luik, Charleroi, Oostende, Antwerpen en Kortrijk) en zeehavens (Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende).

  Concurrentievermogen van België

  Bovendien staat België op de 21e plaats van de 63 meest competitieve landen volgens de resultaten van het Institute for Management Development (IMD World Competitiveness Yearbook 2022 Results), 3 plaatsen hoger dan in 2021. Verschillende factoren belemmeren het zakendoen in België:

  • belastingtarieven,
  • te restrictieve arbeidsregelgeving en
  • belastingwetgeving zijn de belangrijkste.

  Verder geeft IMD aan dat de uitdagingen voor het concurrentievermogen van België voor 2022 bestaan uit:

  • het vermijden van een loon-prijsspiraal als gevolg van de inflatieschok,
  • het voortzetten van de inspanningen om de belastingwig te verkleinen,
  • het bevorderen van een leven lang leren en
  • van banen in STEM- en technische beroepen,
  • en het dichten van de investeringskloof in infrastructuur.

  Het concurrentievermogen van België wordt meer in detail onderzocht met een boordtabel van het concurrentievermogen die wordt opgesteld door het dienst Concurrentievermogen van de FOD Economie.

  België beschikt over hooggeschoolde arbeidskrachten. België kent inderdaad een degelijk middelbaar en hoger onderwijs en een systeem voor opleiding, kennis en innovatie dat tot de meest competitieve ter wereld behoort.

  België is van nature een “kleine, open economie”: “klein” met zijn bruto binnenlands product (bbp in lopende prijzen) van 549,5 miljard euro in 2022, goed voor 3,5 % van het bbp van de Europese Unie (EU27) of 4,1 % van het bbp van de eurozone, en “open” door zijn openheidsgraad van 96,5 % (86,3 % in 2021). ​​​​​​​

  Creatie van toegevoegde waarde

  De Belgische economie kenmerkt zich, net als elke moderne geïndustrialiseerde economie, door het toenemende belang van diensten. In 2022 waren de commerciële diensten (waaronder groot- en kleinhandel en financiële– en verzekeringsactiviteiten) goed voor 53,4 % van de totale bruto toegevoegde waarde, tegenover 17,7 % voor de industrie en 5,4 % voor de bouwsector. Het resterende deel is verdeeld onder:

  • niet-commerciële diensten (waaronder gezondheidszorg),
  • energie,
  • winning van delfstoffen
  • en landbouw.

  Ondanks een relatief gering aandeel is de verwerkende nijverheid nog steeds essentieel voor de Belgische economie. Ze genereert niet alleen een belangrijk aandeel van de commerciële diensten, maar creëert daarenboven toegevoegde waarde door aan de buitenlandse vraag te voldoen dankzij de Belgische uitvoer.

  Kernsectoren van de Belgische industrie

  In 2021 waren de kernsectoren van de Belgische industrie:

  • de farmaceutische industrie (16,6 % van de totale toegevoegde waarde)
  • de chemische industrie (15,7 %)
  • de voedings- en drankenindustrie (14,7 %)
  • de metallurgie en de vervaardiging van producten van metaal (13,4 %)

  Bbp per inwoner

  Volgens de Europese structurele indicatoren van Eurostat, bedroeg het bbp per inwoner, uitgedrukt in koopkrachtpariteit, 120 in 2022 in België, tegenover 100 voor het gemiddelde van de Europese Unie (EU27). Dat is ook het beste resultaat voor België sinds 2015. Het Belgische bbp per capita is met één punt gestegen ten opzichte van 2021. België blijft een van de rijkste landen van de Europese Unie en staat op de zesde plaats, net na Oostenrijk en ex-aequo met Zweden.

  Laatst bijgewerkt
  16 augustus 2023