De oprichting van een Kenniscentrum Duurzame Economie (KDE) in de FOD Economie is een van de 21 maatregelen van het Actieplan 2016 (Samen de economie doen draaien dankzij de circulaire economie in ons land).

Het KDE werd in 2015 opgericht bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie en heeft als opdracht als referentiepunt over duurzame economie op het federale niveau op te treden, voor bedrijven, consumenten en politieke verantwoordelijken.

Zich inzetten voor duurzame economie betekent duurzame productie- en consumptiewijzen bevorderen om ervoor te zorgen dat de economische activiteit bijdraagt tot duurzame ontwikkeling in het raam van een gereguleerde markteconomie.

Het KDE produceert analyses die worden vertaald in politieke aanbevelingen ter ondersteuning van de bedrijven en ter informatie van de burgers/consumenten.

Op die manier speelt het een aanvullende rol ten opzichte van de andere bevoegde instellingen en de bestaande advies- en overlegstructuren zoals het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling of het Federaal Planbureau.

Het KDE draagt eveneens bij aan het onderzoek over de indicatoren van circulaire economie door enerzijds de globale ontwikkelingen te volgen en anderzijds de betrokken partijen op nationaal en bilateraal niveau (regeringsinstellingen, beroepsfederaties en andere organisaties) te adviseren.

Laatst bijgewerkt
16 oktober 2018