De circulaire economie draagt bij tot een duurzaam en doeltreffend gebruik van de beschikbare middelen. Ze kan ook een bron zijn van meer efficiëntie en nieuwe markten voor ondernemingen, en een motor van jobcreatie.

Circulaire economie beoogt om producten, hun componenten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem te laten circuleren en tegelijkertijd de kwaliteit ervan te waarborgen. Ze staat aldus lijnrecht tegenover de lineaire economie, die producten en grondstoffen afdankt op het einde van hun economische levenscyclus.

De transitie of overgang naar een circulaire economie vergt meer bepaald het scheppen van nieuwe markten voor secundaire grondstoffen, componenten of gedeelde middelen. Circulaire economie is veel meer dan recyclage, die slechts de eindfase van het proces is.

Circulaire economie wordt meer bepaald mogelijk gemaakt door:

•    ecodesign, 
•    industriële symbiose, 
•    hergebruik van componenten of producten,
•    herstelling, 
•    nieuwe economische modellen gericht op functionaliteit, zoals huursystemen of systemen voor collectief gebruik van producten en uitrusting.

Via industriële symbiose gaan bedrijven bijvoorbeeld bepaalde stromen uitwisselen en/of gemeenschappelijk maken om ze economisch meer waarde te geven en op die manier de kosten verbonden aan input (water, energie, grondstoffen) te verlagen. Of, ecodesign zorgt ervoor dat het ontwerp van producten wordt afgestemd op mogelijke herstelling of op volledig of gedeeltelijk hergebruik van componenten ervan op het einde van de levenscyclus.

Circulaire economie past binnen de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de milieuverantwoordelijkheid van bedrijven. Ze geeft economische actoren de kans economische doelen, sociale doelen en milieudoelen te koppelen via concrete projecten en hun voordeel te doen met de positieve weerslag daarvan. Steeds meer bedrijven zien het potentieel daarvan en lanceren zich in een project dat binnen de circulaire economie past.
 

Laatst bijgewerkt
18 maart 2019