Elke dag komt u veelvuldig in contact met chemische stoffen. Dat kan door ze rechtstreeks te gebruiken (bv. huis-tuin-keukenproducten zoals ontvetters, hygiënische producten en cosmetica, onkruid- en ongedierteverdelgers, verf) of doordat ze verwerkt zijn in alledaagse producten (bv. kledij, auto, meubilair, elektronische apparaten, verpakkingen, enz.).

Opdat u correcte keuzes zou kunnen maken is het dan ook belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt. Zo draagt u er niet alleen toe bij dat uw consumptie duurzamer worden, maar ook dat bedrijven duurzamer produceren.

REACH, bescherming van de consument en het milieu

Ook al zijn veel chemische stoffen uiterst nuttig, in sommige gevallen kan hun gebruik gevaren met zich meebrengen. De Europese Unie heeft echter een van de meest ambitieuze wetgevingen ter wereld om zowel mens als milieu te beschermen, de zogenaamde REACH-wetgeving.

Deze wetgeving verplicht bedrijven heel wat informatie ter beschikking te stellen aan overheden die daar dan op hun beurt mee aan de slag kunnen om de Europese burger te informeren. Al jaren is het mogelijk voor het grote publiek om gespecialiseerde informatie te verkrijgen op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

In 2018 werd er ook een specifieke website opgezet die als bedoeling heeft om de consument op gepaste en verstaanbare wijze te informeren over chemische stoffen in uw dagelijkse leven. U vindt er informatie volgens product (o.a. kledij, elektronica, cosmetica), maar ook hoe chemicaliën een invloed kunnen hebben op de gezondheid (bv. allergieën, hormoonverstoring) en het milieu (bv. landbouw, opwarming van de aarde). U kunt er ook te weten komen hoe de verschillende publieke en private actoren beïnvloed worden door de REACH-wetgeving.

Een belangrijk recht dat consumenten hebben is het zogenaamde “Recht op informatie”. Indien u vermoedt dat een product dat u heeft gekocht wel eens een zogenaamde zeer zorgwekkende stof zou kunnen bevatten dan kunt u dat aan de leverancier vragen (bij voorkeur schriftelijk). Die is dan verplicht om u die informatie gratis te bezorgen binnen 45 dagen. Dat recht geldt voor voorwerpen zoals kledij, meubilair, speelgoed en elektronica, maar niet voor mengsels zoals verven, detergenten en cosmetica.

Gebruikmaken van de beschikbare informatie is belangrijk omdat kennis leidt tot geïnformeerde keuzes en een verandering van ons consumptiepatroon teweeg kan brengen.

Laatst bijgewerkt
16 oktober 2018