Table of Contents

  In de deeleconomie bestaan drie categorieën spelers:

  • dienstverleners die activa, hulpmiddelen, tijd en/of vaardigheden delen:
   • privépersonen die diensten aanbieden en persoonlijk tussenkomen (“peers”),
   • dienstverleners die beroepshalve optreden (“professional service providers”);
  • de gebruikers van deze diensten;
  • tussenpersonen die via een onlineplatform (“opensourceplatform”):
   • providers en gebruikers met elkaar in contact brengen,
   • transacties tussen hen faciliteren, al dan niet met winstoogmerk.
  Laatst bijgewerkt
  23 september 2020