Table of Contents

  In de deeleconomie bestaan drie categorieën spelers:

  • dienstverleners die activa, hulpmiddelen, tijd en/of vaardigheden delen:
   • privépersonen die diensten aanbieden en persoonlijk tussenkomen (“peers”),
   • dienstverleners die beroepshalve optreden (“professional service providers”);
  • de gebruikers van deze diensten;
  • tussenpersonen die via een onlineplatform (“opensourceplatform”):
   • providers en gebruikers met elkaar in contact brengen,
   • transacties tussen hen faciliteren, al dan niet met winstoogmerk.
  Laatst bijgewerkt
  1 juni 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Vertraging van de totale inflatie in het eerste kwartaal 2019

  2. Ondernemingen

   Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

  3. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019