Table of Contents

  In de deeleconomie bestaan drie categorieën spelers:

  • dienstverleners die activa, hulpmiddelen, tijd en/of vaardigheden delen:
   • privépersonen die diensten aanbieden en persoonlijk tussenkomen (“peers”),
   • dienstverleners die beroepshalve optreden (“professional service providers”);
  • de gebruikers van deze diensten;
  • tussenpersonen die via een onlineplatform (“opensourceplatform”):
   • providers en gebruikers met elkaar in contact brengen,
   • transacties tussen hen faciliteren, al dan niet met winstoogmerk.
  Laatst bijgewerkt
  1 juni 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

   Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen