Als een digitaal samenwerkingsplatform dat personen op afstand met elkaar verbindt voor de levering van een dienst, in het buitenland is gevestigd zonder vestiging in België, moet het een vertegenwoordiger aanwijzen die in ons land verblijft.

De platformexploitant moet een schriftelijke overeenkomst ondertekenen met de persoon die hem in België zal vertegenwoordigen. Een kopie van die overeenkomst wordt elektronisch verstuurd naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Die bepaling vloeit voort uit artikel 321quater van het Wetboek Inkomstenbelastingen over de meldingsplicht van exploitanten van digitale platformoperatoren.

Lijst van de vertegenwoordigers in België

Digitaal platform Vertegenwoordiger in België
Twitch Interactive Inc. Amazon Web Services EMEA SARL
Kunstlaan 27 5EME
1040 Brussel
UBER B.V. (NL)

UBER BELGIUM BV
Louis Schmidtlaan 29
1040 Brussel

EG VACANTION RENTALS IRELAND LIMITED

EXPEDIA NV
Kunstlaan 19 D
1000 Brussel

Laatst bijgewerkt
11 mei 2022