Table of Contents

  De horizontale organisatie tussen burgers, die meestal ondersteund wordt door een elektronisch opensourceplatform, verandert onze manier van produceren en consumeren: we lenen goederen in plaats van ze te kopen, we delen onze woonruimten, onze transportmiddelen of ons gereedschap, we bieden onze knowhow aan in ruil voor die van iemand anders, we verkopen goederen die we niet meer gebruiken door aan wie ze nodig heeft, we verrichten groepsaankopen, … Door de deeleconomie evolueren we dus naar milieuvriendelijkere en duurzamere productiemethoden.

  Wanneer de deeleconomie is toegespitst op de rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding van het koppelen van gebruikers van opensourceplatforms, kan een doeltreffend, neutraal en transparant controlesysteem op basis van de feedback van gebruikers meestal een zekere betrouwbaarheid garanderen.

  De deeleconomie is gebaseerd op het principe van een sharing economy of peer-to-peeruitwisseling (tussen professionals of particulieren). Deze uitwisseling kan betrekking hebben op goederen (voertuigen, huisvesting, gereedschap, parkeerplaatsen, enz.), diensten (autodelen, klussen, enz.), kennis (computercursussen, leergemeenschappen, enz.).

  Dergelijke uitwisselingen via een digitaal platform kunnen ofwel worden vergoed door transacties met of zonder winstoogmerk (verkoop, verhuur, dienstverlening), ofwel worden uitgevoerd zonder financiële transacties (donaties, vrijwilligerswerk, ruilhandel).

  De sectoren waarop de deeleconomie meer rechtstreeks betrekking heeft, zijn:

  • vervoer: autoverhuur tussen particulieren, autodelen, ruil of verkoop van vervoertickets, collaboratieve levering;
  • hulpverlening tussen particulieren: klussen, tuinieren, kinderopvang, zorg voor huisdieren, boodschappen doen;
  • voeding: maaltijdbereiding, biologische producten in korte keten;
  • allerhande uitrusting: lenen, aankoop of verkoop van gebruikte apparatuur, ruilen of huren van materiaal of apparatuur;
  • kleding: doorverkoop/aankoop, verhuur, giften, ruilhandel;
  • cultuur, onderwijs: onlinecursussen, bijlessen, enz.

  De deeleconomie levert een positieve bijdrage aan een duurzame economie via nieuwe, flexibelere werkregelingen, een verbeterde koopkracht en nieuwe inkomstenmogelijkheden, een efficiënter gebruik van nieuwe diensten, een uitgebreid aanbod aan meer betaalbare en duurzamere hulpbronnen (energie, grondstoffen).

  Ze doet ook vragen en problemen rijzen op het gebied van marktregulering (bijvoorbeeld productveiligheid, hygiëne, sociale normen, reëel statuut van de dienstverleners, …).

  Laatst bijgewerkt
  27 november 2019