De meest gekende platformen uit de deeleconomie opereren op wereldschaal. Deze platformen plaatsen alle landen voor gelijkaardige uitdagingen. Voor de landen van de Europese Unie houdt dit in dat zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar een gecoördineerde aanpak. In die optiek heeft de Europese Commissie trouwens haar mededeling "Een Europese agenda voor de deeleconomie" aangenomen.

Ook op het gebied van statistieken vereist een efficiënte en effectieve statistische gegevensverzameling voor de economische domeinen waarin deze multinationale platformen actief zijn, vereist voldoende samenwerking met deze platformen. Dit wordt het best op Europees niveau gecoördineerd (vergelijkbare methodologie, gelijkaardige afspraken, …).

Eurostat heeft alvast initiatieven genomen op dit vlak: bv. opzetten van een werkgroep met als opdracht het ontwikkelen van een gezamenlijke Europese aanpak van platformen in de toerismesector (bv. AirBNB).

De deeleconomie in Europa

Laatst bijgewerkt
1 juni 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    De FOD Economie als partner van de sociale economie en het sociaal ondernemerschap

  2. Ondernemingen

    Golf van oplichting met valse GDPR-facturen

  3. Ondernemingen

    Vertraging van de totale inflatie in het eerste kwartaal 2019