Op 23 maart 2020 keurde de Belgische overheid een ministerieel besluit goed tot regeling van de verkoop van bepaalde medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De belangrijkste bepaling van het besluit (gewijzigd op 7 april 2020) is dat enkel vergunde apotheken bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen en producten mogen verkopen, als ze zijn voorgeschreven door een gezondheidszorgbeoefenaar.

Met “gezondheidszorgbeoefenaar” bedoelen we: geneesheren (huisartsen en arts-specialisten), tandartsen (tandartsen en tandarts-specialisten), apothekers (apothekers en ziekenhuisapothekers), verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, vroedvrouwen, paramedici, maar ook niet-conventionele praktijkbeoefenaars als osteopaten, chiropractors, acupuncturisten en homeopaten.

Die verkoopbeperking gaat onder meer over:

 • FFP2 maskers
 • FFP3 maskers
 • beschermschorten al dan niet doorlaatbaar
 • beschermbrillen en maskers
 • handschoenen (nitril) met lange mouwen van minstens 300 mm
 • waterstofperoxide 12 %
 • verneveltoestellen (nocosprays)
 • ...

De verkoop van chirurgische maskers, hydro-alcoholische gels en handalcohol is weer vrij.

Het ministerieel besluit legt ook andere bepalingen vast voor de handel (o.a. groothandel) en de bevoorrading van de gemachtigde beroepsbeoefenaars.

Die maatregelen zijn gerechtvaardigd door:

 • de problemen die de gezondheidssector ondervindt om de betrokken producten binnen een redelijke termijn te verkrijgen;
 • het gebrek aan alternatieven door de ernstig verstoorde bevoorrading op de internationale markt;
 • de almaar toenemende vraag naar die producten als gevolg van de stijging van het aantal mensen dat met COVID-19 besmet is.

Die verkoopbeperkingen gelden voor een eerste periode van 3 maanden vanaf 23 maart 2020.

Hopelijk begrijpt iedereen dat dergelijke maatregelen nodig zijn.

Ook willen we consumenten waarschuwen voor de online verkoop van dat soort producten, en wel om de volgende redenen:

 • er circuleren online heel wat niet-conforme producten: in die omstandigheden is uw bescherming niet gegarandeerd;
 • op het web zijn veel oplichters al enige tijd actief: ze verkopen, vaak tegen een hoge prijs, producten die u nooit zult ontvangen.

Volg de aanbevelingen van de centrale informatiewebsite info-coronavirus.be nauwgezet op en blijf zoveel mogelijk thuis als u geen dwingende reden hebt om uw woning te verlaten.

Geef het voorbeeld, stop het virus!

Laatst bijgewerkt
13 mei 2020