Op deze webpagina is een “(mond)masker of elk ander alternatief in stof", een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen. Sjaals, bandana's, halsdoeken, maskers met een ventilatieklep en plastic mondschermen voldoen niet aan die definitie.

De FOD Economie heeft zijn gids met tips en communicatiedragers bijgewerkt om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen. U kunt de gids hieronder raadplegen.

We nodigen café- en restaurant-uitbaters en hoteleigenaars uit om het horecaprotocol te raadplegen dat vanaf 8 mei 2021 op hen van toepassing is voor de uitoefening van hun activiteit buitenshuis.

Maatregelen voor de horecasector (vanaf 08.05.2021)

Cafés en restaurants

De buitenactiviteiten kunnen worden hervat overeenkomstig het sectorale protocol.

De openingsuren zijn beperkt van 8u tot 22u.

Klanten mogen enkel plaatsnemen op het open terras van de zaak. Maaltijden en dranken moeten zittend buiten geconsumeerd worden. Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan.

Onder een “open terras” wordt een onderdeel van een inrichting bedoeld die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.

Minstens één volledige zijde van het terras is ten allen tijde geopend om voldoende ventilatie te verzekeren. Bovendien mag de open zijde niet deels afgesloten worden, zoals bv. met een windscherm of zonnewering.

De terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, worden niet beschouwd als open terras en zijn dus niet toegelaten.

De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, om het terras te betreden of om te betalen.

De verplaatsingen van de klanten worden zo georganiseerd om elk contact met andere klanten en het personeel in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.

Klanten (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar) moeten een mondmasker of alternatief in stof dragen, behalve als ze aan tafel zitten. Als dat niet mogelijk is om medische redenen, mogen klanten ook een gelaatsscherm dragen. De personen die onmogelijk een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm kunnen dragen omwille van een beperking, gestaafd met een medisch attest, moeten niet voldoen aan die verplichting.

 

maskers toegestaanmaskers verboden

Het dragen van een CE-gemarkeerd chirurgisch mondmasker is verplicht voor iedereen die werkt in de horecazaak (horecaondernemer en personeel). Als dat om medische redenen niet mogelijk is, kan men een gelaatsscherm gebruiken.

Er kunnen maximaal 4 personen (wat hun leeftijd ook is) aan een tafel, behalve als iedereen onder hetzelfde dak woont.

Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden.

Op open terrassen mag alcoholische dranken geserveerd worden tot het sluitingsuur.

Het geluidsniveau mag 80 decibel niet overschrijden.

Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.

Binnendegustatieruimtes die verbonden zijn aan een levensmiddelenzaak moeten gesloten blijven. Het gaat bijvoorbeeld om theesalons die aan bepaalde bakkerijen grenzen en, meer in het algemeen, om elke ruimte waar klanten kunnen gaan zitten om te eten.

In afwijking van het algemene verbod op activiteiten binnen, kunnen de volgende etablissementen open blijven, als ze het sectorprotocol naleven:

 • alle logiesvormen met inbegrip van hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en hun open terrassen, met uitsluiting van de binnengedeelten van hun eet- en drankgelegenheden en van hun andere gemeenschappelijke faciliteiten
 • de grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen
 • de collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen
 • de eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens
 • sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen

Vakantieparken, bungalowparken en campings mogen weer openen, inclusief hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en eetruimtes buiten.

Hotels en andere verblijven

Voor de toegelaten horeca-activiteiten geldt bij het ontvangen van klanten minstens de volgende voorwaarden:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen elk tafelgezelschap is gegarandeerd
 • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan (behalve als alle personen deel uitmaken van een zelfde huishouden)
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
 • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 • het dragen van een chirurgisch mondmasker of, wanneer dat door medische redenen niet mogelijk is, een gelaatsscherm, is verplicht voor het personeel
 • bediening aan de bar is niet toegestaan

De hotelkeukens mogen openblijven voor het afleveren van afhaalmaaltijden of voor het afleveren van maaltijden op de kamer (roomservice) of buiten.

Binnen- en buitenzwembaden die toegankelijk zijn voor het publiek mogen openen als ze de bepalingen in het protocol voor zwembaden toepassen.

Discotheken en dancings in hotels moeten ook gesloten blijven.

Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.

Gids voor de horeca (geldig vanaf 08.05.2021)

Deze gids bevat een geheel aan preventiemaatregelen die minimaal en noodzakelijk zijn om veilige contacten te garanderen tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en klanten.

De aanbevelingen gaan onder meer over

 • de algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants
 • de organisatie van de ruimtes
 • de hygiënemaatregelen
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • de informatie voor klanten
 • de organisatie van de dienstverlening
 • de richtlijnen die klanten moeten respecteren

Download de
gids horeca (PDF, 1.21 MB)

Materiaal om klanten te informeren

De horeca-uitbaters moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Ze vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download de affiche horeca in het Nederlands (PDF, 631.33 KB)

Download de affiche horeca in het Frans (PDF, 634.47 KB)

Download de affiche horeca in het Duits (PDF, 648.8 KB)

Download de affiche horeca in het Engels (PDF, 620.08 KB)

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met een serie andere dragers waarmee horeca-uitbaters hun klanten binnen en/of buiten hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de zaak te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …).

De communicatiekit is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Download de communicatiekit

Laatst bijgewerkt
7 mei 2021