Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen.

Gids voor een veilige heropstart van de horeca

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten. De gids is beschikbaar in het Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Het gaat onder meer om:

  • algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants,
  • organisatie van de binnen- en buitenruimtes,
  • hygiënemaatregelen,
  • manieren om fysiek contact te beperken,
  • klanteninformatie,
  • organisatie van de dienst,
  • richtlijnen die klanten moeten respecteren,
  •  …

Download de gids (PDF, 1.19 MB)

DEN LEITFADEN HERUNTERLADEN (PDF, 1.18 MB)

Download the Guide (PDF, 1.17 MB)

Die preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Ook andere adequate maatregelen die een soortgelijke bescherming bieden, zijn mogelijk. Het sectorprotocol van de horeca is een goede bron van aanvullende informatie.

Bekijk ook de "Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", die in samenwerking met de Groep van Tien is opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Materiaal om klanten te informeren

De restaurateurs/café-uitbaters moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

De restaurateurs/café-uitbaters vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download de affiche horeca in het Nederlands (PDF, 516 KB)

Download de affiche horeca in het Frans (PDF, 549.85 KB)

Download de affiche horeca in het Duits (PDF, 278.73 KB)

Download de affiche horeca in het Engels (PDF, 263.93 KB)

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met specifieke affiches (voor de markten, de contactberoepen …) en een serie andere dragers waarmee de restaurateurs et de café-uitbaters hun klanten binnen en/of buiten hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de zaak te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …).

De communicatiekit is beschikbaar in het Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Download de communicatiekit

Laatst bijgewerkt
16 juni 2020