Tegoedbonnen die werden uitgegeven tijdens de coronacrisisperiode (coronavouchers - ministerieel besluit van 19 maart 2020), vallen onder de insolventiebescherming die de reisorganisator voorzien heeft.

Tegoedbonnen die sinds 20 juni 2020 door Belgische reisorganisatoren werden/worden uitgegeven, vallen echter niet onder de insolventiebescherming die de reisorganisator voorzien heeft. Reizigers die dergelijke tegoedbonnen hebben ontvangen en ze nog niet hebben gebruikt om een nieuwe pakketreis te boeken, zijn dus niet gedekt als de reisorganisator in de tussentijd failliet gaat.

Wat moeten reizigers doen als de reisorganisator failliet gaat?

De (nieuwe) pakketreis was nog niet geannuleerd

Als de (nieuwe) pakketreis nog niet geannuleerd was op het ogenblik dat de reisorganisator failliet ging, dan kan de reiziger de betaalde bedragen terugvorderen bij de insolventieverzekeraar van de reisorganisator.

Opgelet: het Garantiefonds Reizen is niet de enige insolventieverzekeraar in België. Voor Belgische reisorganisatoren kunnen reizigers via de onderstaande linken nagaan bij welke verzekeraar de reisorganisator is aangesloten:

De pakketreis was al geannuleerd en de reiziger heeft een tegoedbon van voor 20 juni 2020

Was de pakketreis al geannuleerd op het ogenblik dat de reisorganisator failliet ging en heeft de reiziger een (deels) ongebruikte coronavoucher die werd uitgegeven volgens het ministerieel besluit van 19 maart 2020? Dan kan de reiziger (het saldo van) de waarde van de tegoedbon terugvorderen bij de insolventieverzekeraar van de reisorganisator.

De pakketreis was al geannuleerd en de reiziger heeft een tegoedbon van na 20 juni 2020 of wacht op een terugbetaling

Was de pakketreis geannuleerd op het ogenblik dat de reisorganisator failliet ging? En heeft de reiziger nog geen terugbetaling gekregen of is hij of zij in het bezit van een (deels) ongebruikte tegoedbon die niet werd uitgegeven volgens het ministerieel besluit van 19 maart 2020? Dan kan de reiziger de reeds betaalde bedragen of (het saldo van) de waarde van de tegoedbon niet terugvorderen bij de insolventieverzekeraar van de reisorganisator.

De reiziger kan wel overwegen om een aangifte van schuldvordering in te dienen bij de curator van de failliete onderneming. Die schuldvordering moet, samen met de overtuigingsstukken, elektronisch ingediend worden in het Centraal Register Solvabiliteit. De reiziger wordt in dat geval slechts terugbetaald als er voldoende middelen zijn na de vereffening van het vermogen van de failliete onderneming.

Geef het voorbeeld, stop het virus!

Laatst bijgewerkt
11 oktober 2022