U kocht enkel een vliegticket

Als u een “losse” vlucht hebt geboekt en die vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij, dan valt dat onder rechten van luchtreizigers. In toepassing van de Europese verordening (EG) 261/2004 heeft de reiziger in principe recht op terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht, wat de reden van de annulatie ook is. Bovendien kan een passagier een bijkomende compensatie eisen, behalve wanneer de vlucht wordt geannuleerd door een buitengewone omstandigheid, zoals het coronavirus. 

Als u van oordeel bent dat de luchtvaartmaatschappij die de vlucht annuleert, onterecht het coronavirus als buitengewone omstandigheid inroept en u meent wel recht te hebben op een compensatie, kunt u klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

U boekte een pakketreis

Het begrip “pakketreis” is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van een van die elementen met andere reisdiensten (bv. het huren van een auto ter plaatse).

Alle pakketreizigers, of ze nu voor privé- of professionele redenen reizen, vallen onder de wettelijke bescherming. Leerlingen en personeel van scholen die met een reisorganisator werken kunnen die laatste dan ook aanspreken in geval van problemen. Enkel zakenreizigers die een kaderovereenkomst hebben met een reisorganisator, kunnen niet van de bescherming genieten.

Wanneer de reisorganisator de pakketreisovereenkomst niet kan uitvoeren omwille van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, kan hij de overeenkomst voor het vertrek opzeggen zonder schadevergoeding aan u te moeten betalen. Normaal stelt uw reisorganisator u een evenwaardig alternatief voor (bv. een andere bestemming of een andere periode). U kunt dat uiteraard aanvaarden, maar bent daar niet toe verplicht. Aanvaardt u dat alternatief niet, dan moet de reisorganisator u in principe terugbetalen.

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurcodes (rood, oranje, groen) om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde regio toegelaten is. De annuleringsvoorwaarden van een reis, zowel door de organisator als door de reiziger, hangen af van de kleurcode die bij het land of de regio van bestemming hoort. Meer informatie vindt u op onze pagina over dat onderwerp.

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de minister van economie de verplichte terugbetaling van geannuleerde pakketreizen versoepeld om zo de impact op de reissector te beperken én de belangen van de reiziger te vrijwaren (ministerieel besluit van 19 maart 2020). Tegelijk maakte ze het mogelijk om een tegoedbon (coronavoucher) te verstrekken ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald had voor de geannuleerde pakketreis (onafhankelijk van het feit of de reiziger de pakketreis geheel of gedeeltelijk betaald had), te gebruiken voor een periode van minstens een jaar.

Die maatregel was van kracht van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020. Enkel in die periode konden coronavouchers worden uitgegeven die de reiziger verplicht moest aanvaarden. Die vouchers moesten voldoen aan strenge voorwaarden om de reiziger te beschermen. 

Sinds 20 juni 2020 geldt die afwijkende regel niet meer bij de annulering van een pakketreis. De reiziger kan dus opnieuw aanspraak maken op de terugbetaling van de betaalde sommen, uiterlijk binnen 14 dagen na annulering (volgens artikels 29 en volgende van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten). 

Wel is het mogelijk dat een reisorganisator u een waardebon aanbiedt als alternatief voor een geannuleerde reis. In dat geval bent u niet meer verplicht om die te aanvaarden en u mag een terugbetaling eisen. Tegelijk is de organisator niet langer gebonden aan de voorwaarden die tijdens de coronacrisis gesteld werden (zoals de verplichting om de tegoedbonnen te laten dekken door een verzekering in geval van insolvabiliteit van zijn onderneming). Controleer dus zorgvuldig welke voorwaarden van toepassing zijn op de waardebon die hij u aanbiedt, voordat u hem accepteert ter vervanging van uw gerechtigde terugbetaling.

Ook moet worden opgemerkt dat in het buitenland gevestigde reisorganisatoren vouchers hebben aangeboden en soms nog steeds aanbieden in geval van annulering. Sommige van deze vouchers zijn gedekt door een garantie (bijvoorbeeld die uitgegeven door SGR in Nederland), andere niet. De Belgische regelgeving op vouchers is in deze gevallen niet van toepassing. Neem contact op met de uitgever voor meer informatie over de omvang van de aangeboden garantie en de terugbetalingsvoorwaarden.

Reizen die nog niet geannuleerd werden door de coronacrisis, kunnen in principe doorgaan. Reizigers moeten zoals afgesproken, naast hun betaalde voorschot, het saldo van de reissom overmaken aan de reisorganisator.

Voor meer info, raadpleeg onze webpagina Pakketreizen.

U heeft zelf een hotelkamer geboekt, een vakantiewoning of een huurauto gereserveerd

Het Belgisch burgerlijk wetboek bepaalt dat overmacht een einde maakt aan de verplichtingen van alle partijen zonder enige schadevergoeding. Er zijn echter geen specifieke bepalingen die voorzien in opschorting van het contract, van betalingen of een verplichting tot terugbetaling in geval van overmacht, zoals de coronacrisis. U moet de annuleringsvoorwaarden van uw contract raadplegen, met name om te weten wat er wordt voorzien in geval van overmacht:

  • indien in de overeenkomst niets is geregeld en u ontvangt geen terugbetaling, is het aangeraden om samen met de wederpartij tot een minnelijke oplossing te komen, of het nu gaat om een professioneel of een particuliere eigenaar;
  • als u een overeenkomst met een professioneel heeft gesloten en u niet tot een oplossing kunt komen, dan kunt u laten bemiddelen via de Consumentenombudsdienst

Wanneer u tot geen minnelijke oplossing kunt komen, kunnen enkel de hoven en rechtbanken beslissen.

Geef het voorbeeld, stop het virus!

Laatst bijgewerkt
7 juli 2021