U hebt een reis geboekt maar door het coronavirus twijfelt u om te vertrekken of u overweegt om de reis te annuleren.

Voor alle gebieden die getroffen zijn door het coronavirus, raadpleeg in de eerste plaats de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken.

U kocht enkel een vliegticket

Wanneer de reiziger zelf beslist om zijn geboekte vlucht te annuleren,  moet hij nagaan of de contractvoorwaarden die verbonden zijn aan zijn ticket, hem bepaalde rechten toekennen, zoals de gratis omruiling van zijn ticket voor een vlucht op een andere datum. Als zijn ticket hem die rechten niet toekent, heeft hij geen op terugbetaling.

Als de reiziger wil annuleren en hij heeft een annulatieverzekering afgesloten, kan het zijn dat de verzekering tussenkomt in de kosten van de annulering. De annulatieverzekering dekt echter enkel de gevallen omschreven in de overeenkomst. De tussenkomst hangt dus af van de gekozen dekking. Het is dus essentieel om de algemene voorwaarden en de in de verzekeringsovereenkomst opgenomen uitzonderingen te controleren. Neem eventueel contact met uw verzekeraar of met uw verzekeringstussenpersoon.

U boekte een pakketreis

Het begrip “pakketreis” is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van een van die elementen met andere reisdiensten (bv. het huren van een auto ter plaatse).

Alle pakketreizigers, zowel diegene die voor privé- dan wel professionele redenen reizen, vallen onder de wettelijke bescherming. Leerlingen en personeel van scholen die met een reisorganisator werken kunnen die laatste dan ook aanspreken in geval van problemen. Enkel zakenreizigers die een kaderovereenkomst hebben met een reisorganisator, kunnen niet van de bescherming genieten.

In het geval van een pakketreis hebben reizigers altijd het recht om hun reisovereenkomst te annuleren, inclusief de vliegtickets. De reisorganisator moet u terugbetalen, maar in principe bent u verplicht ook de schadevergoeding die in de algemene verkoopvoorwaarden van de pakketreisovereenkomst is voorzien, te betalen, tenzij er sprake is van onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden op de bestemming of in de directe nabijheid ervan, en als die omstandigheden een belangrijke weerslag hebben op de pakketreis.

Sinds 14 maart 2020 raadt de FOD Buitenlandse Zaken alle reizen naar het buitenland af door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

Om de impact op de reissector te beperken én de belangen van de reiziger te vrijwaren heeft de minister van economie. besloten om maatregelen te nemen. Het ministerieel besluit van 20 maart 2020 schort de verplichte terugbetaling van pakketreizen gedurende drie maanden op en maakt het mogelijk om een tegoedbon te verstrekken ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald heeft voor de pakketreis (onafhankelijk van het feit of de reiziger de pakketreis geheel of gedeeltelijk betaald heeft).

Die tegoedbon moet voldoen aan de volgende voorwaarden

  1. De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger heeft betaald.
  2. Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
  3. De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar.
  4. De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

De reiziger kan de tegoedbon niet weigeren.

De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en van de titularis ervan.

De tegoedbonnen vallen ook onder de insolventiebescherming die de reisorganisator voorzien heeft.

Verduidelijkingen

  • De reisorganisator kan uiteraard steeds zelf beslissen om reizigers alsnog terug te betalen en geen tegoedbon te verschaffen.
  • De annulatie  kan zowel uitgaan van de reisorganisator als van de reiziger. De coronacrisis moet de reden van annulatie zijn. Alle andere annulaties vallen niet onder de maatregel en de reisorganisator kan er geen tegoedbon voor opleggen. Het gaat daarbij om annuleringen, de te annuleren reis zelf kan later doorgaan en moet niet binnen de drie maanden na 20 maart 2020 plaatsvinden.
  • De tegoedbon omvat alle bedragen die de reiziger betaald heeft. Heeft een reiziger slechts een voorschot betaald dan heeft hij bij een annulatie door de coronacrisis recht op een terugbetaling of tegoedbon ter waarde van dat voorschot. Er mag van de reiziger niet geëist worden dat hij eerst het saldo van de reissom betaalt om dan pas recht te hebben op een terugbetaling of een tegoedbon.
  • Reizen die nog niet geannuleerd werden door de coronacrisis, kunnen in principe doorgaan. Reizigers moeten zoals afgesproken, naast hun betaalde voorschot, het saldo van de reissom overmaken aan de reisorganisator.
  • Uiteraard verandert de situatie heel snel en moet dat van dag tot dag worden bekeken.
  • In een persbericht van 31 maart 2020 kondigde de minister van Economie de aanstaande goedkeuring aan van een nieuw koninklijk besluit. Het besluit zou het mogelijk maken dat consumenten zich onder bepaalde voorwaarden kunnen laten terugbetalen indien hun reis als gevolg van de COVID-19-pandemie werd geannuleerd. Dit besluit is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tot op dat moment zijn alleen de bovengenoemde bepalingen van toepassing. Wij passen de inhoud van onze website aan zodra de nieuwe bepalingen van kracht zijn.  

U heeft zelf een hotelkamer in het buitenland geboekt, een vakantiewoning of een huurauto gereserveerd

Als u beslist om te annuleren, brengt u best de hoteluitbater, de autoverhuurder of de eigenaar van de vakantiewoning zo snel mogelijk op de hoogte van de annulering. Afhankelijk van de contractvoorwaarden, moet u al dan niet een annulatievergoeding betalen. Lees dus eerst de contractvoorwaarden voordat u een beslissing neemt over de annulering: zo weet u of er een annulatievergoeding verschuldigd is en onder welke voorwaarden en of u eventueel een overmachtssituatie kunt inroepen.

Als u wilt annuleren en u hebt een annulatieverzekering afgesloten, kan het zijn dat die tussenkomt in de kosten van de annulering. De annulatieverzekering dekt echter enkel de gevallen omschreven in de overeenkomst. De tussenkomst hangt dus af van de gekozen dekking. Controleer dus de algemene voorwaarden en de uitzonderingen in de overeenkomst. Neem eventueel contact op met uw verzekeraar of uw verzekeringstussenpersoon.

Blijf thuis.
Bescherm uzelf. Bescherm anderen.
Hou vol!

Laatst bijgewerkt
1 april 2020