U kocht enkel een vliegticket

Als u een “losse” vlucht hebt geboekt en die vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij, dan valt dat onder rechten van luchtreizigers. In toepassing van de Europese verordening (EG) 261/2004 heeft de reiziger in principe recht op terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht, wat de reden van de annulatie ook is. Bovendien kan een passagier een bijkomende compensatie eisen, behalve wanneer de vlucht wordt geannuleerd door een buitengewone omstandigheid, zoals het coronavirus. 

Als u van oordeel bent dat de luchtvaartmaatschappij die de vlucht annuleert, onterecht het coronavirus als buitengewone omstandigheid inroept en u meent wel recht te hebben op een compensatie, kunt u klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Als het reisbureau betrokken partij is, moet u klacht indienen bij de Geschillencommissie Reizen.

U boekte een pakketreis

Het begrip “pakketreis” is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van een van die elementen met andere reisdiensten (bv. het huren van een auto ter plaatse).

Alle pakketreizigers, zowel diegene die voor privé- dan wel professionele redenen reizen, vallen onder de wettelijke bescherming. Leerlingen en personeel van scholen die met een reisorganisator werken kunnen die laatste dan ook aanspreken in geval van problemen. Enkel zakenreizigers die een kaderovereenkomst hebben met een reisorganisator, kunnen niet van die bescherming genieten.

Wanneer de reisorganisator de pakketreisovereenkomst niet kan uitvoeren omwille van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, kan hij de overeenkomst voor het vertrek opzeggen zonder schadevergoeding aan u te moeten betalen. Normaal stelt uw reisorganisator u een evenwaardig alternatief voor (bv. een andere bestemming of een andere periode). U kunt dat uiteraard aanvaarden, maar bent daar niet toe verplicht. Aanvaardt u dat alternatief niet, dan moet de reisorganisator u in principe terugbetalen.

Sinds 14 maart raadt de FOD Buitenlandse zaken alle reizen naar het buitenland af door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

Om de impact op de reissector te beperken én de belangen van de reiziger te vrijwaren heeft de minister van economie besloten om maatregelen te nemen. Het ministerieel besluit van 20 maart 2020 schort de verplichte terugbetaling van pakketreizen gedurende drie maanden op en maakt het mogelijk om een tegoedbon te verstrekken ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald heeft voor de pakketreis (onafhankelijk van het feit of de reiziger de pakketreis geheel of gedeeltelijk betaald heeft).

Die tegoedbon moet voldoen aan de volgende voorwaarden

  1. De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds heeft betaald.
  2. Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening  gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
  3. De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens een jaar.
  4. De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

De reiziger kan de tegoedbon niet weigeren.

De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en van de titularis ervan.

De tegoedbonnen vallen ook onder de insolventiebescherming die de reisorganisator voorzien heeft.

Verduidelijkingen

  • De reisorganisator kan uiteraard steeds zelf beslissen om reizigers alsnog terug te betalen en geen tegoedbon te verschaffen.
  • De annulatie kan zowel uitgaan van de reisorganisator als van de reiziger. De coronacrisis moet de reden van annulatie zijn. Alle andere annulaties vallen niet onder de maatregel en de reisorganisator kan er geen tegoedbon voor opleggen. Het gaat daarbij om annuleringen, de te annuleren reis zelf kan later doorgaan en moet niet binnen de drie maanden na 20 maart 2020 plaatsvinden.
  • De tegoedbon omvat alle bedragen die de reiziger betaald heeft. Heeft een reiziger slechts een voorschot betaald dan heeft hij bij een annulatie door de coronacrisis recht op een terugbetaling of tegoedbon ter waarde van dat voorschot. Er mag van de reiziger niet geëist worden dat hij eerst het saldo van de reissom betaalt om dan pas recht te hebben op een terugbetaling of een tegoedbon.
  • Reizen die nog niet geannuleerd werden door de coronacrisis, kunnen in principe doorgaan. Reizigers moeten zoals afgesproken, naast hun betaalde voorschot, het saldo van de reissom overmaken aan de reisorganisator.
  • Uiteraard verandert de situatie heel snel en moet dat van dag tot dag worden bekeken.
  • In een persbericht van 31 maart 2020 kondigde de minister van Economie de aanstaande goedkeuring aan van een nieuw koninklijk besluit. Het besluit zou het mogelijk maken dat consumenten zich onder bepaalde voorwaarden kunnen laten terugbetalen indien hun reis als gevolg van de COVID-19-pandemie werd geannuleerd. Dit besluit is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tot op dat moment zijn alleen de bovengenoemde bepalingen van toepassing. Wij passen de inhoud van onze website aan zodra de nieuwe bepalingen van kracht zijn.  

Blijf thuis.
Bescherm uzelf. Bescherm anderen.
Hou vol!

Laatst bijgewerkt
1 april 2020