Table of Contents

  Reisbijstandsverzekering

  Via een verzekeringscontract

  Afhankelijk van de gekozen formule verschillen de polissen van reisbijstandsverzekeringen inhoudelijk. De reisbijstandsverzekering komt enkel tussen in de gevallen die omschreven staan in de overeenkomst. Een reisbijstandsverzekering kan betrekking hebben op technische bijstand in geval van autopech/ongeval en/of medische bijstand in geval van gezondheidsproblemen. Afhankelijk van de gekozen formule kan de verzekering tussenkomen in de medische kosten, in de kosten voor repatriëring en/of de kosten voor een verlengd verblijf, volgens de algemene voorwaarden en binnen de vastgestelde vergoedingsgrenzen.

  Deze verzekering kan worden aangegaan voor een bepaalde duur of op jaarbasis. Als u een verzekering heeft onderschreven voor een bepaalde duur en u door overmacht langer ter plaatse moet blijven, is het mogelijk dat de dekkingen van een reisbijstandsverzekering toch blijven gelden. Als u bijvoorbeeld ziek wordt nadat de einddatum van de reisbijstandsverzekering is verstreken, kunt u er toch nog een beroep op doen, indien dat zo voorzien is in de algemene voorwaarden van uw polis.

  In het kader van de coronavirusepidemie heeft Assuralia op 5 maart 2020 een tabel opgesteld die de dekking van de verschillende bijstandsverzekeringen (PDF, 55.52 KB) van de belangrijkste actieve verzekeringsmaatschappijen in België vergelijkt. Die lijst is niet exhaustief. Ze kan op elk moment worden gewijzigd. De FOD Economie stelt deze tabel ter informatie ter beschikking en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud ervan.

  Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met de verzekeringstussenpersoon van uw keuze.

  Meer info over bijstandsverzekering.

  Via uw kredietkaart

  Bepaalde kredietkaarten voorzien een dekking rechtsbijstand voor reizen die geheel of gedeeltelijk betaald werden met die kaarten. De reiziger kan een beroep doen op die dekking, volgens de algemene voorwaarden en binnen de vastgestelde vergoedingsgrenzen.

  Via uw ziekenfonds

  Voor dringende medische tussenkomst of repatriëring kan de reiziger die is aangesloten bij een ziekenfonds ook genieten van bepaalde diensten van het ziekenfonds.

  Contacteer voor meer informatie uw ziekenfonds.

  Meer info over de   tussenkomst via het ziekenfonds.

  Annulatieverzekering

  Het doel van deze verzekering is om u te beschermen tegen het financiële verlies door de annulatie van uw reis of een vervroegde terugkeer.

  De eventuele tussenkomst hangt af van de gekozen dekking en de oorzaken van de annulatie die in de algemene voorwaarden van het contract opgesomd worden (medisch, familiaal, professioneel, materieel, administratief, weigering van een visum ...).

  Een dergelijke verzekering kan voor onbepaalde tijd (tijdelijk) of op jaarbasis worden afgesloten.

  In het kader van de coronavirusepidemie heeft Assuralia op 5 maart 2020 een tabel opgesteld die de dekking van de verschillende annulatieverzekeringscontracten (PDF, 50.62 KB) van de belangrijkste verzekeringsmaatschappijen in België vergelijkt. Die lijst is niet exhaustief. Ze kan op elk moment worden gewijzigd. De FOD Economie stelt deze tabel ter informatie ter beschikking en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud ervan.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of de verzekeringstussenpersoon van uw keuze.

  Hospitalisatieverzekering

  Voor een tussenkomst in de ziekenhuiskosten kan de reiziger eventueel een beroep doen op zijn hospitalisatieverzekering. Ook in dat geval is een tussenkomst mogelijk binnen de grenzen die vastgelegd zijn in de verzekeringspolis.

  Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar of uw verzekeringstussenpersoon.

  Geef het voorbeeld, stop het virus!

  Laatst bijgewerkt
  10 maart 2021