De verspreiding van het coronavirus verandert van dag tot dag. In die voortdurend veranderende situatie is het in de eerste plaats belangrijk om geen paniek te zaaien en in actie te komen zonder evenwel buitensporige maatregelen te nemen.

Niettemin moeten bedrijven waken over de continuïteit van hun activiteiten, die mogelijk in het gedrang kunnen komen. Dat is een voorzorgsprincipe dat zijn strepen al bewezen heeft bij incidenten, en vooral tijdens een crisis - zoals de coronavirusepidemie - die kan leiden tot een langdurige afwezigheid van werknemers, logistieke of leveringsproblemen, problemen met leveranciers enzovoort.

Daarom vragen wij alle Belgische ondernemingen om te voorzien in

  • een Business Continuity Management en
  • een Business Continuity Plan

Business Continuity Management (BCM) is een managementproces dat risico's identificeert en beperkt en de eventuele impact van een onderbreking van kritieke bedrijfsprocessen en ondersteuningssystemen minimaliseert. Het heeft als doel de continuïteit van de bedrijfsprocessen te waarborgen. BCM voorziet operationele maatregelen, zowel preventief als repressief, met als enig doel een snelle hervatting van kritieke bedrijfsprocessen.

Het Business Continuity Plan (BCP) is een precies en gedetailleerd document dat moet worden gebruikt wanneer de bedrijfscontinuïteit wordt verstoord door een gebeurtenis, incident of crisis. Dat plan heeft specifiek betrekking op alle sleutelpersonen, middelen, diensten en activiteiten die nodig zijn om het BCM-proces te beheren. Het doel van het BCP is om de gevolgen voor de continuïteit van de organisatie te beperken wanneer zich een specifiek risico voordoet.

Door dat soort gedetailleerde instrumenten te ontwikkelen, kunnen ondernemingen anticiperen op en omgaan met incidenten en crisissen en zo de continuïteit van hun activiteiten in de best mogelijke omstandigheden garanderen.

Als ondanks die maatregelen bepaalde activiteiten niet kunnen worden gehandhaafd (bijvoorbeeld deelname aan handelsbeurzen in het buitenland) of als er aanzienlijke financiële verliezen of inkomstenderving zijn, dan kunnen bepaalde verzekeringspolissen voor compensatie zorgen, zoals een  verzekering tegen inkomstenderving. Wij nodigen bedrijfsleiders daarom uit om de bestaande dekking in hun huidige contracten te controleren en contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen te analyseren welke mogelijkheden er zijn om zich verder te beschermen.

Elektronisch ondertekenen en documenten per elektronische aangetekende post versturen

“Blijf thuis!","Social distancing" ... In deze ongewone periode moet de economie blijven draaien. Wist u dat er elektronische alternatieven zijn voor rechtshandelingen die u gewoonlijk op papier of met de hand schrijft? Denk bijvoorbeeld aan de ondertekening van een document of een aangetekende zending.

Om het risico op geschillen te beperken, of omdat het wettelijk verplicht is, is het belangrijk dat die elektronische alternatieven dezelfde rechtszekerheid bieden als hun papieren of handgeschreven tegenhanger. Daarom bestaan er verschillende types vertrouwensdiensten die die rechtszekerheid kunnen bieden.

Bekijk de pagina “COVID-19 – Hoe kan ik een document elektronisch ondertekenen en versturen via aangetekende zending?” om te weten te komen:

  • hoe u een document elektronisch ondertekent met maximale rechtszekerheid;
  • of het mogelijk is een document via een elektronisch aangetekende zending te verzenden met dezelfde juridische waarde als een aangetekende papieren post;
  • waar u een gekwalificeerde dienstverlener kunt vinden (voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen, gekwalificeerde elektronisch aangetekende zendingen enzovoort).
Laatst bijgewerkt
18 oktober 2020