Wanneer u mondmaskers wilt laten testen volgens het Alternatieve Test Protocol, moeten de informatie, documenten en materialen die aan het laboratorium worden verstrekt, variëren afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.

De kosten voor de uitgevoerde testen zijn steeds te uwer laste.

U bent een invoerder en uw zending werd geblokkeerd door de douane

Ziehier de elementen die u aan het laboratorium moet bezorgen:

 • uw firmanaam;
 • uw registreringsnummer bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
 • uw contactgegevens;
 • het AirWayBillnummer (AWB)
 • het douanenummer van het dossier van de geblokkeerde levering;
 • een duidelijke omschrijving van de te testen maskers met:
  • de commerciële benaming (merk + model + type),
  • het artikelnummer,
  • het EAN-nummer (indien aanwezig),
  • de gegevens van de fabrikant.

U bezorgt het labo één volledige doos maskers verzegeld door de Douane of door de FOD Economie. Het betreft hier de kleinhandelsverpakking. In totaal moeten er minstens 6 maskers worden bezorgd.

U bent een Belgische fabrikant en u wenst uw prototype te laten testen

Ziehier de elementen die u aan het laboratorium moet bezorgen:

 • uw firmanaam;
 • uw registreringsnummer bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
 • uw contactgegevens;
 • een duidelijke omschrijving van de te testen maskers met een unieke identificatie.

U moet het labo ten minste 6 maskers bezorgen.

U bent de eindgebruiker van de maskers en u wenst ontvangen maskers te laten testen

Als u de eindgebruiker (ziekenhuis, WZC, …) van mondmaskers bent, ziehier de elementen die u aan het laboratorium moet bezorgen waar u de maskers wenst te laten testen:

 • uw firmanaam;
 • uw registreringsnummer bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
 • uw contactgegevens;
 • een duidelijke omschrijving van de te testen maskers met:
  • de commerciële benaming (merk + model + type),
  • het artikelnummer,
  • het EAN-nummer (indien aanwezig).

U moet het labo ten minste 6 maskers bezorgen en, indien mogelijk, de kleinhandelsverpakking.

Laatst bijgewerkt
7 mei 2020