FFP2/FFP3-maskers getest volgens het Alternative Test Protocol (ATP)
Informatie voor de eindgebruiker

Door de huidige wereldwijde uitbraak van COVID-19 is er een enorme vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), in het bijzonder ademhalingsbeschermingsmaskers.

De toeleveringsketen van die PBM’s staat onder zware druk als gevolg van de exponentiële groei van de vraag.

We hebben dan ook moeten vaststellen dat een groot aantal van de aangeboden FFP2 en FFP3- maskers of hun niet-Europese alternatieven niet voorzien zijn van de nodige certificaten en testrapporten waarmee eenduidig kan worden aangetoond dat ze voldoen aan de vereisten van de relevante normen (EN 149:2001+A1:2009, GB 2626-2006, …).

Die maskers worden onder normale omstandigheden niet vrijgegeven voor gebruik omdat de gezondheid van de gebruiker niet kan worden gegarandeerd.

Om tegemoet te komen aan de huidige noodsituatie en om de grote tekorten aan maskers te verminderen werd beslist dat dergelijke maskers onderworpen worden aan een vereenvoudigd testprotocol waarbij slechts een beperkt aantal essentiële vereisten worden beoordeeld: het “Alternative Test Protocol” (ATP).

Maskers met een positief resultaat volgens ATP kunnen worden gebruikt onder bepaalde voorwaarden.

Alternative Test Protocol

Het Alternative Test Protocol is een vereenvoudigd testprotocol voor FFP2/FFP3-maskers, waarbij enkel getest worden:

 1. De maximaal toegelaten waarden voor de penetratie van het filtermateriaal (“Penetration of Filter Material”, PFM).

Dat is een maat van hoe doorlaatbaar de gebruikte stof van het masker is.

 1. De maximaal toegelaten totale binnenkomende lekkage (“Total Inward Leakage”, TIL).

Dat is een maat van hoe goed de afsluiting van het gezicht door het masker is.

Die afsluiting wordt getest onder drie mogelijke situaties:

 • het masker wordt gewoon op het gezicht geplaatst;
 • het masker wordt op het gezicht geplaatst én de neusbrug wordt afgedicht om lokale lekken te voorkomen;
 • het masker wordt op het gezicht geplaatst én de volledige rand wordt afgedicht om lekken te voorkomen.

Afhankelijk van het resultaat van de test worden de FFP2- en FFP3-mondmaskers onder verschillende categorieën aangeboden.

Voor u verder leest, verwijzen we invoerders en fabrikanten door naar de bijkomende informatie op hun maat.

Onder welke categorieën worden FFP2 en FFP3 maskers aangeboden

Als FFP2/FFP3-maskers werden onderworpen aan een controle van de FOD Economie, worden ze ingedeeld in één van volgende categorieën:

 1. Er kan aan de hand van de documentatie (certificaten, testresultaten …) op een correcte manier worden aangetoond dat de maskers conform een van de toegelaten normen zijn:
  De maskers worden vrijgegeven als FFP-maskers.
  Er is geen bijzondere vermelding op de verpakking.

   
 2. Er kan aan de hand van de documentatie niet worden aangetoond dat de maskers conform zijn, maar het resultaat van de test volgens het ATP is positief en de pasvorm is voldoende goed:
  De maskers worden vrijgegeven als FFP-maskers.
  Op de verpakking wordt volgende waarschuwing aangebracht:
   
  alternative-test protocol specimen

   

 3. Er kan aan de hand van de documentatie niet worden aangetoond dat de maskers conform zijn, maar het resultaat van de test volgens het ATP is positief.
  De pasvorm (fit) van de maskers is echter niet goed genoeg ter hoogte van de neusbrug:
  De maskers moeten tijdens het gebruik worden afgeplakt ter hoogte van de neusbrug.

  De maskers worden vrijgegeven als FFP- maskers.
  Op de verpakking wordt volgende waarschuwing aangebracht:

   alternative test protocol tape nose

 

 1. Er kan aan de hand van de documentatie niet worden aangetoond dat de maskers conform zijn, maar het resultaat van de test volgens het ATP is positief.
  De pasvorm (fit) van de maskers is echter niet goed genoeg:
  De maskers moeten tijdens het gebruik VOLLEDIG worden afgeplakt: volledige rand + neusbrug

  De maskers worden vrijgegeven als FFP-maskers.
  Op de verpakking wordt volgende waarschuwing aangebracht:

   alternative test protocol tape all

 

 1. Er kan aan de hand van documentatie niet worden aangetoond dat de maskers conform zijn en het resultaat van een test volgens het ATP is negatief. De filtercapaciteit bedraagt ten minste 70 %:
  De maskers worden vrijgegeven als comfortmaskers.
  Op de verpakking wordt volgende waarschuwing aangebracht:
alternative test protocol warning

 

6. Er kan aan de hand van documentatie niet worden aangetoond dat de maskers conform zijn en het resultaat van een test volgens het ATP is negatief. De filtercapaciteit bedraagt minder dan 70 %:
De maskers worden niet vrijgegeven.

7. Er kan aan de hand van documentatie niet worden aangetoond dat de maskers conform zijn en de maskers werden niet getest volgens het ATP:
 
De maskers worden niet vrijgegeven.

Overwegingen

Voor maskers die enkel aan de vereisten van het ATP voldoen, kan onmogelijk worden gesteld dat ze conform zijn aan de Europese norm voor FFP2/FFP3- maskers of dat ze voldoen aan de vereisten van de Europese reglementering voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • ze kunnen dus niet regulier in het vrije verkeer worden gebracht;
 • ze kunnen niet regulier gebruikt worden volgens de bepalingen van de welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk.

Voor de  FFP-maskers die worden vrijgegeven volgens het ATP gelden de volgende voorwaarden:

 1. de maskers worden slechts tijdens deze crisisperiode gebruikt;
 2. de eindgebruiker wordt expliciet op de hoogte gebracht van het feit dat de maskers niet volgens de norm EN 149:2001+A1:2009 werden getest;
 3. de eindgebruiker wordt expliciet op de hoogte gebracht van de testen die er wél werden op uitgevoerd;
 4. er wordt op de verpakking een waarschuwing aangebracht in de zin van punten 2 en 3 van deze lijst;
 5. de opgelegde specifieke voorwaarden worden opgevolgd tijdens gebruik:
 • TAPE NOSE: de neusbrug van het masker dient te worden afgeplakt;
 • TAPE ALL: de volledige omtrek van het masker dient te worden afgeplakt.

Voor de  FFP-maskers die worden gedeclasseerd als comfortmaskers gelden de volgende voorwaarden:

 1. de eindgebruiker wordt expliciet op de hoogte gebracht van het feit dat de maskers werden gedeclasseerd en niet geschikt zijn als FFP-maskers;
 2. er wordt op de verpakking een waarschuwing in die zin aangebracht;
 3. deze maskers mogen NIET worden gebruikt als FFP-maskers, maar enkel als comfortmaskers.

Het Alternative Test Protocol beperkt zich tot twee essentiële vereisten door de aanname dat de andere vereisten vooral betrekking hebben op:

 • de duurzaamheid van de maskers;
 • het comfort van de gebruiker;
 • de beperkte gezondheidsimpact op de gebruiker, zoals huidirritatie;
 • het gebruiksgemak.

Om vertragingen te vermijden stellen we voor dat u de zelfklevers zelf afdrukt en helpt aan te brengen.

Deze zelfklevers drukken (PDF, 830.2 KB)

Laboratoria

Voordat u contact opneemt met het laboratorium voor de ATP-test raadpleeg onze pagina over de informatie die u moet leveren.

U kunt uw mondmaskers laten testen volgens het ATP in de volgende laboratoria:

IDEWE/IBEVE vzw
Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee
Tel.: 016 39 04 55
Fax: 016 40 05 62

E-mail: info@ibeve.be 

Mensura vzw
Gaucheretstraat 88/90
1030 Brussel
Tel.: 011 30 27 57
Fax: 011 23 09 88

E-mail: mondmaskers@mensura.be of masques_buccaux@mensura.be

Vias institute
Haachtsesteenweg 1450
1130 Brussel
Tel.: 02 244 15 36
E-mail: 
mondmaskers@vias.be

 

Hex Group
Info, offerte, planning, bestelling:
HeX Group
Porte des Bâtisseurs 145
7730 Estaimpuis
Tel.: 056 34 62 56
https://www.hex-group.eu/contact/

Levering van de maskers (testlaboratorium):
HeX Biopark Gosselies
Maison de l’Industrie Technologique
Rue Auguste Piccard 20
6041 Charleroi
Tel.: 071 494 064

Laatst bijgewerkt
7 mei 2020