Op 24 april 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad de richtlijnen gepresenteerd voor de exitstrategie uit de coronaviruscrisis in België. Die strategie is gebaseerd op de aanbevelingen van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES). Hieronder vindt u de richtlijnen voor het economische luik van fase 3 van die strategie. 

De exitstrategie verloopt geleidelijk. Ze bestaat uit vier fases gespreid in de tijd. De aangekondigde data voor elke fase zijn indicatief. De overgang van de ene naar de andere fase gebeurt enkel als de gezondheidssituatie dat toelaat. Is dat niet het geval, dan is het altijd mogelijk om de beslissing terug te draaien.

Zolang een maatregel niet is opgeheven, blijft hij van toepassing.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden: het beperken van contacten tussen mensen, het respecteren van een veilige afstand (1,5 meter), goede hygiënische reflexen, spontane afzondering (thuis blijven) bij ziekte.

U vindt de informatie over het niet-economische luik van de exitstrategie op info-coronavirus.be.

Economisch luik van fase 3

Verwachte datum waarop deze fase van kracht wordt: ten vroegste op 8 juni 2020.

Meerdere punten moeten bekeken worden voor fase 3 van kracht kan gaan.

Voor de horecasector

De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants, en in een latere fase cafés en bars, worden tegen dan bestudeerd. Heropeningen zullen in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

Voor zomeractiviteiten

Voor ze toegelaten worden, moet geanalyseerd worden onder welke voorwaarden zomeractiviteiten zoals daguitstappen, buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen, toeristische attracties maar ook verplaatsingen naar vakantiewoningen, evenals kleine openluchtevenementen kunnen plaatsvinden.

Toeristische, culturele, sportieve en recreatieve evenementen mogen niet voor 1 juli 2020 plaatsvinden.

Voor massa-evenementen

De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus 2020 – ten vroegste – mogen plaatsvinden.

Geef het voorbeeld, stop het virus!

Laatst bijgewerkt
22 mei 2020