Op 24 april 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad de richtlijnen gepresenteerd voor de exitstrategie uit de coronaviruscrisis in België. Die strategie is gebaseerd op de aanbevelingen van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES). Hieronder vindt u de richtlijnen voor het economische luik van fase 1B van die strategie. 

De exitstrategie verloopt geleidelijk. Ze bestaat uit vier fases gespreid in de tijd. De aangekondigde data voor elke fase zijn indicatief. De overgang van de ene naar de andere fase gebeurt enkel als de gezondheidssituatie dat toelaat. Is dat niet het geval, dan is het altijd mogelijk om de beslissing terug te draaien.

Zolang een maatregel niet is opgeheven, blijft hij van toepassing.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de fase waarin we ons bevinden: het beperken van contacten tussen mensen, het respecteren van een veilige afstand (1,5 meter), goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd, spontane afzondering (thuis blijven) bij ziekte.

U vindt de informatie over het niet-economische luik van de exitstrategie op info-coronavirus.be.

Economisch luik van fase 1B

Datum waarop de fase van kracht wordt:  11 mei 2020.

Voor de winkels

Deze fase laat toe dat bijna alle winkels tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen.

Markten en horecazaken mogen in deze fase echter nog niet heropenen. Lokale autoriteiten mogen ambulante voedings- en non-voedingskramen toestaan, op hun gebruikelijke locatie en met respect voor de sociale afstand.

De heropening moet uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die werden bepaald in overleg met de sectoren en de sociale partners. Er zijn drie soorten voorwaarden, die gaan over:

  • de organisatie van het werk;
  • de ontvangst van klanten;
  • het beperken van de toegang tot de winkel om drukte te vermijden.

In alle winkels wordt het dragen van een bescherming voor de neus en de mond aanbevolen. Sociale afstanden moeten worden gerespecteerd. De werkgever is verantwoordelijk voor de invoering van de nodige maatregelen om veilige werkomstandigheden voor zijn werknemers te garanderen.

Per 10 m2 toegankelijke vloeroppervlakte is maximaal één klant toegestaan, gedurende maximaal 30 minuten. Winkels van minder dan 20 m2 kunnen echter tot twee klanten tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ze de afstand van 1,5 meter tussen de klanten respecteren.

Mensen moeten hun boodschappen alleen doen. Kinderen onder de 18 jaar en personen die ondersteuning nodig hebben, mogen echter wel worden begeleid. Er zal voorrang worden gegeven aan klanten ouder dan 65 jaar, personen met een beperkte mobiliteit en medisch personeel. Om verplaatsingen te beperken, is het bovendien raadzaam om boodschappen te doen in een gemeente of stad in de buurt van de woonplaats of werkplek.

Handelaars vinden op onze website een gids om hen te helpen de nodige maatregelen te treffen om hun vestiging te heropenen, alsook informatiemateriaal voor hun klanten.

Voor contactberoepen

Met uitzondering van medische en paramedische zorg zijn contactberoepen in deze fase nog niet toegestaan. Het gaat onder meer om kappers, schoonheidssalons, tatoeage- en piercingstudio’s …

Geef het voorbeeld, stop het virus!

Laatst bijgewerkt
13 mei 2020