De FOD Economie heeft een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de zelfstandigen en winkeliers te helpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen.

Gids voor de winkels

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten.

Het gaat onder meer om:

 • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
 • hygiënemaatregelen
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • bepalingen voor betaling aan de kassa
 • klanteninformatie
 • richtlijnen voor de directe verkoop en demonstratie aan huis
 • organisatie van ambulante handel en kermissen
 • advies voor wellnesscentra en de uitoefening van beroepen zonder en met lichamelijk contact
 • aanbevelingen voor de ontspanningsactiviteiten en vrije tijd (indoor)
 • advies voor pretparken, binnsenspeeltuinen, handelsbeurzen en andere salons

Download de gids (PDF, 3.76 MB)

Den Leitfaden Herunterladen (PDF, 4.56 MB)

Download the guide (PDF, 4.56 MB)

Die minimale preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Ook andere adequate maatregelen die een soortgelijke bescherming bieden, zijn mogelijk. De sectorprotocollen die met de betrokken handelsfederaties zijn gesloten, zijn een goede bron van aanvullende informatie.

Bekijk ook de "Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", die in samenwerking met de Groep van Tien is opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Sectorprotocollen

Sectorprotocollen worden door de bevoegde ministers gevalideerd en onder de hele beroepsgroep verspreid. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans en staan op de website van de federaties van de betrokken sectoren, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en op info-coronavirus.be.

Elk sectorprotocol bevat uitleg over hoe de beroepsbeoefenaars erop toezien dat die regels dagelijks worden nageleefd. Het eerstelijnstoezicht gebeurt door de COVID-19-coördinator, de exploitant of de organisator van de activiteit, die daarvoor gebruik kunnen maken van een zelfcontrolesysteem (checklist). Daarnaast kan ook een tweedelijnscontrole worden georganiseerd, bijvoorbeeld door een beroep te doen op een extern certificatieorgaan of een externe preventiedienst uit de sector of de beroepsorganisaties.

De bestaande protocollen worden voortdurend verbeterd en regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van normen en best practices. Daarbij wordt een oplossing gezocht voor problemen die bij de naleving van de maatregelen aan het licht komen. Om de opeenvolgende versies beter te kunnen volgen, worden de protocollen gedateerd op de dag van hun publicatie en worden de datums aangepast telkens er een update is.

Elk sectorprotocol vermeldt ook de officiële bronnen van de preventieregels tegen COVID-19 en een verwijzing naar de generieke gidsen ("Gids voor de opening van de handel” van de FOD Economie en “Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” van de FOD Werkgelegenheid). Er wordt verwezen naar de websites van die bronnen.

Materiaal om klanten te informeren

Handelaars moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Handelaars vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download de affiche in het Nederlands (PDF, 310.11 KB)

Download de affiche in het Frans (PDF, 323.9 KB)

Download de affiche in het Duits (PDF, 338.94 KB)

Download de affiche in het Engels (PDF, 317.81 KB)

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met specifieke affiches en een serie andere dragers waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …).

De communicatiekit is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Download de communicatiekit

Laatst bijgewerkt
9 juni 2021