Gids voor de winkels

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten.

Het gaat onder meer om:

  • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
  • hygiënemaatregelen
  • manieren om fysiek contact te beperken
  • bepalingen voor betaling aan de kassa
  • klanteninformatie
  • organisatie van ambulante handel en kermissen
  • advies voor wellnesscentra en de uitoefening van beroepen zonder en met lichamelijk contact
  • aanbevelingen voor de ontspanningsactiviteiten en vrije tijd (indoor)
  • advies voor pretparken, binnenspeeltuinen, handelsbeurzen en andere salons

De bepalingen van deze gids houden rekening met de maatregelen die het Overlegcomité op 3 december 2021 heeft besloten. Afhankelijk van de gezondheidssituatie kunnen de regels verschillen naar gelang van de betrokken regio, provincie of gemeente. Raadpleeg ook de websites van de regionale, provinciale en lokale overheden voor alle geldende regels, waaronder die over het Covid Safe Ticket.

Opgelethet gebruik van het Covid Safe Ticket om de toegang tot bepaalde activiteiten te organiseren verandert niets aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de aangeboden activiteiten of diensten en op de annulering ervan.

Download de gids (PDF, 3.21 MB)

Die minimale generieke preventiemaatregelen kunnen op sectorniveau en/of in bedrijven worden aangevuld om zoveel mogelijk rekening te houden met de specifieke context. Uiteraard zijn ook andere maatregelen met een vergelijkbare bescherming, mogelijk. De sectorprotocollen die met de betrokken handelsfederaties zijn gesloten, zijn een goede bron van aanvullende informatie.

Bekijk ook de Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die in samenwerking met de Groep van Tien is opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Materiaal om klanten te informeren

Handelaars moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Handelaars vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download de affiche in het Nederlands  (PDF, 346.81 KB)

Download de affiche in het Frans  (PDF, 359.89 KB)

Download de affiche in het Duits  (PDF, 363.75 KB)

Download de affiche in het Engels  (PDF, 358.23 KB)

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met specifieke affiches en een serie andere dragers waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …).

De communicatiekit is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Download de communicatiekit

Laatst bijgewerkt
7 december 2021