Op deze webpagina is een “(mond)masker of elk ander alternatief in stof", een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen. Sjaals, bandana's, halsdoeken, maskers met een ventilatieklep en plastic mondschermen voldoen niet aan die definitie.

De FOD Economie heeft zijn gids met tips en communicatiedragers bijgewerkt om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen. U kunt de gids hieronder raadplegen.

We nodigen café- en restaurant-uitbaters en hoteleigenaars uit om het horecaprotocol te raadplegen dat vanaf 8 mei 2021 op hen van toepassing is voor de uitoefening van hun activiteit buitenshuis.

Maatregelen voor de horecasector (vanaf 09.06.2021)

Cafés en restaurants

Activiteiten mogen binnen en buiten plaatsvinden, overeenkomstig het sectorale protocol.

De openingsuren zijn beperkt van 5 tot 23.30 uur.

Maaltijden en dranken moeten zittend buiten geconsumeerd worden. Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, behalve in eenmanszaken waar bestellen aan de bar is toegestaan (maar consumptie niet).

Met uitzondering van open terrassen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht in binnenruimten. Dat apparaat moet voor bezoekers goed zichtbaar worden aangebracht in elke afzonderlijke ruimte die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden.

De streefnorm van 900 ppm CO2 is van toepassing. Voor waarden tussen 900 ppm en 1.200 ppm moet de uitbater een actieplan hebben om te zorgen voor compenserende maatregelen van ventilatie, verluchting en/of luchtzuivering om het CO2-niveau onder 900 ppm te brengen. Boven 1.200 ppm moet de inrichting gesloten worden.

Onder een “open terras” wordt een onderdeel van een inrichting bedoeld die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.

Minstens één volledige zijde van het terras is ten allen tijde geopend om voldoende ventilatie te verzekeren. Bovendien mag de open zijde niet deels afgesloten worden, zoals bv. met een windscherm of zonnewering.

Terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, worden niet beschouwd als open terras en zijn dus niet toegelaten. Voor die ruimten gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten van horecabedrijven (met name voor de verplichting om de luchtkwaliteit te meten).

Klanten blijven zo veel mogelijk aan hun eigen tafel zitten. De verplaatsingen van klanten worden zo georganiseerd dat elk contact met andere klanten en het personeel tot een minimum beperkt wordt, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.

Klanten (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar) moeten een mondmasker of alternatief in stof dragen, behalve als ze aan tafel zitten. Als dat niet mogelijk is om medische redenen, mogen klanten ook een gelaatsscherm dragen. De personen die onmogelijk een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm kunnen dragen omwille van een beperking, gestaafd met een medisch attest, moeten niet voldoen aan die verplichting.

 

maskers toegestaanmaskers verboden

Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht voor iedereen die werkt in de horecazaak (horecaondernemer en personeel). Als dat om medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gebruikt worden.

Er mogen maximaal 4 personen (kinderen van 12 jaar en jonger niet inbegrepen) aan een tafel zitten, behalve als iedereen onder hetzelfde dak woont.

Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen gewaarborgd is. Het aantal tafels moet daaraan aangepast worden.

Alcoholische dranken mogen tot het sluitingsuur geserveerd worden.

Het gebruik van groepsspelen (biljart, darts, enz.) is alleen buiten toegestaan als de veiligheidsafstand van 1,5 m gerespecteerd kan worden. Alleen zittende spelen zijn binnen toegestaan. De spelletjes moeten na elk gebruik worden gedesinfecteerd.

Het geluidsniveau mag binnen 80 decibel niet overschrijden.

Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.

Het collectieve/gedeelde gebruik van waterpijpen is verboden.

Gids voor de horeca (geldig vanaf 09.06.2021)

De gids bevat een geheel aan preventiemaatregelen die minimaal en noodzakelijk zijn om veilige contacten te garanderen tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en klanten.

De aanbevelingen gaan onder meer over

  • de algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants
  • de organisatie van de ruimtes
  • de hygiënemaatregelen
  • manieren om fysiek contact te beperken
  • de informatie voor klanten
  • de organisatie van de dienstverlening
  • de richtlijnen die klanten moeten respecteren

Download de
horecagids (PDF, 845.57 KB)

Materiaal om klanten te informeren

De horeca-uitbaters moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Ze vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download de affiche horeca in het Nederlands (PDF, 418.75 KB)

Download de affiche horeca in het Frans (PDF, 420.04 KB)

Download de affiche horeca in het Duits (PDF, 648.8 KB)

Download de affiche horeca in het Engels (PDF, 620.08 KB)

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met een serie andere dragers waarmee horeca-uitbaters hun klanten binnen en/of buiten hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de zaak te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …).

De communicatiekit is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Download de communicatiekit

Laatst bijgewerkt
16 juni 2021