Op deze webpagina is een “(mond)masker of elk ander alternatief in stof", een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen. Sjaals, bandana's, halsdoeken, maskers met een ventilatieklep en plastic mondschermen voldoen niet aan die definitie.

De FOD Economie heeft zijn gids met tips en communicatiedragers bijgewerkt om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen. U kunt de gids hieronder raadplegen.

Let op: De bepalingen van deze gids houden rekening met de maatregelen die het Overlegcomité op 3 december 2021 heeft besloten. Afhankelijk van de gezondheidssituatie kunnen de regels verschillen naar gelang van de betrokken regio, provincie of gemeente. Raadpleeg ook de websites van de regionale, provinciale en lokale overheden voor alle geldende regels, waaronder die over het Covid Safe Ticket.

Maatregelen voor de horecasector (vanaf 4.12.2021)

Voor de toegang tot de horecagelegenheden is een geldig Covid Safe Ticket vereist.

Horecazaken moeten sluiten tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens, behalve voor private bijeenkomsten in het kader van een huwelijk of uitvaart. Tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens is het niet toegestaan om maaltijden en dranken aan te bieden om af te halen en te leveren. 

Zelfs als het Covid Safe Ticket wordt gebruikt om toegang te verlenen tot de instelling, is het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief verplicht voor alle klanten vanaf de leeftijd van 6 jaar. Het mondmasker kan worden afgezet als u aan tafel of aan de bar zit. Als dat om medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm worden gebruikt. Mensen die door een door een medisch attest gestaafde handicap geen masker, stoffen alternatief of gelaatsscherm kunnen dragen, zijn niet aan die verplichting gebonden.

 

maskers toegestaanmaskers verboden

Het dragen van een mondmasker is ook verplicht voor iedereen die in de horeca werkt (operator en medewerkers, ook in de keuken). Als een masker om medische redenen niet kan worden gedragen, kan een gelaatsscherm worden gebruikt.

Er mogen maximaal 6 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) aan een tafel, behalve als iedereen onder hetzelfde dak woont.

Elke persoon moet aan de eigen tafel of aan de toog blijven zitten, behalve voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen en om zich naar de bar of een buffet te verplaatsen.

Het gebruik van kans- en caféspelen (biljart, snookers, kickers, darts, etc.) is toegestaan. Klanten mogen die spelen rechtstaand spelen.

Collectief gebruik van waterpijpen is verboden in ruimtes die publiek toegankelijk zijn.

In de besloten ruimten van eet- en drankgelegenheden van de horecasector, inclusief danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Die meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime is voorzien. Er dient minstens één meter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, en waar wachtrijen staan. Die meter dient te worden geïnstalleerd op een centrale plaats, en niet naast een deur, raam of ventilatiesysteem. Dat geldt niet voor open terrassen.

De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie. Dat is omschreven in het ministerieel besluit van 12 mei 2021, verlengd bij ministerieel besluit van 23 november 2021, over de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Wanneer de waarde van 1.200 ppm overschreden wordt, is het aanbevolen dat de uitbater bovendien voorziet in een erkend systeem voor die luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Onder een “open terras” wordt verstaan: een onderdeel van een zaak uit de horecasector of een professionele traiteur- of cateringonderneming dat buiten gelegen is. Minstens een kant is volledig en altijd open en de lucht kan er vrij circuleren. De open zijde mag niet afgesloten worden, ook niet gedeeltelijk, bijvoorbeeld door een scherm of zonnewering.

Voor terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten van horecabedrijven (met name de verplichting om de luchtkwaliteit te meten).

Gids voor de horeca (geldig vanaf 4.12.2021)

De gids bevat een geheel aan preventiemaatregelen die minimaal en noodzakelijk zijn om veilige contacten te garanderen tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en klanten.

De aanbevelingen gaan onder meer over

  • de algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants
  • de hygiënemaatregelen
  • manieren om fysiek contact te beperken
  • de informatie voor klanten
  • de organisatie van de dienstverlening
  • de richtlijnen die klanten moeten respecteren

Download de
horecagids (PDF, 643.16 KB)

Materiaal om klanten te informeren

De horeca-uitbaters moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Ze vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download de affiche horeca in het Nederlands (PDF, 565.67 KB)

Download de affiche horeca in het Frans (PDF, 567.85 KB)

Download de affiche horeca in het Duits (PDF, 587 KB)

Download de affiche horeca in het Engels (PDF, 557.44 KB)

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met een serie andere dragers waarmee horeca-uitbaters hun klanten binnen en/of buiten hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de zaak te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …).

De communicatiekit is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Download de communicatiekit

Laatst bijgewerkt
7 december 2021