Op deze webpagina is een “(mond)masker of elk ander alternatief in stof", een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen. Sjaals, bandana's, halsdoeken, maskers met een ventilatieklep en plastic mondschermen voldoen niet aan die definitie.

De FOD Economie heeft zijn gids met tips en communicatiedragers bijgewerkt om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen. U kunt de gids hieronder raadplegen.

Let op: de bepalingen in de gids houden rekening met de versoepeling van de maatregelen door het Overlegcomité op 17 september 2021. Voortaan kunnen, afhankelijk van de gezondheidssituatie, de regels verschillen per regio, provincie of gemeente. Onze gids behandelt alleen de gemeenschappelijke basis van de resterende federale maatregelen. Raadpleeg voor aanvullende lokale maatregelen de websites van de betrokken regio, provincie en gemeente.

Maatregelen voor de horecasector (vanaf 01.10.2021)

Activiteiten mogen binnen en buiten plaatsvinden, overeenkomstig het sectorprotocol.

Er zijn geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien, vervalt.

Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht, maar blijft sterk aanbevolen voor klanten (ouder dan 12 jaar) als ze niet aan tafel of aan de bar zitten. Als dat om medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm worden gebruikt. Mensen die door een door een medisch attest gestaafde handicap geen masker, stoffen alternatief of gelaatsscherm kunnen dragen, zijn niet aan deze verplichting gebonden.

 

maskers toegestaanmaskers verboden

Het dragen van een mondkapje wordt ook aanbevolen voor iedereen die in de horeca werkt (operator en medewerkers). Als een masker om medische redenen niet kan worden gedragen, kan een gelaatsscherm worden gebruikt.

Het gebruik van kans- en caféspelen (biljart, snookers, kickers, darts, etc.) is toegestaan. Klanten mogen die spelen rechtstaand spelen.

Collectief/gemeenschappelijk gebruik van waterpijpen is verboden in ruimtes die publiek toegankelijk zijn.

In de besloten ruimten van eet- en drankgelegenheden van de horecasector, inclusief danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Die meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime is voorzien.

De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 over de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Wanneer de waarde van 1.200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor die luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Onder een “open terras” wordt verstaan: een onderdeel van een zaak uit de horecasector of een professionele traiteur- of cateringonderneming dat buiten gelegen is. Minstens een kant is volledig en altijd open en de lucht kan er vrij circuleren. De open zijde mag niet afgesloten worden, ook niet gedeeltelijk, bijvoorbeeld door een scherm of zonnewering.

Voor terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten van horecabedrijven (met name de verplichting om de luchtkwaliteit te meten).

Gids voor de horeca (geldig vanaf 01.09.2021)

De gids bevat een geheel aan preventiemaatregelen die minimaal en noodzakelijk zijn om veilige contacten te garanderen tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en klanten.

De aanbevelingen gaan onder meer over

  • de algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants
  • de hygiënemaatregelen
  • manieren om fysiek contact te beperken
  • de informatie voor klanten
  • de organisatie van de dienstverlening
  • de richtlijnen die klanten moeten respecteren

Download de
horecagids (PDF, 787.65 KB)

Materiaal om klanten te informeren

De horeca-uitbaters moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Ze vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download de affiche horeca in het Nederlands (PDF, 451.02 KB)

Download de affiche horeca in het Frans (PDF, 456.38 KB)

Download de affiche horeca in het Duits (PDF, 471.54 KB)

Download de affiche horeca in het Engels (PDF, 444.58 KB)

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met een serie andere dragers waarmee horeca-uitbaters hun klanten binnen en/of buiten hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de zaak te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …).

De communicatiekit is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Download de communicatiekit

Laatst bijgewerkt
1 oktober 2021