Table of Contents

  De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 13 mei 2020 besloten om de maatregelen tegen het coronavirus geleidelijk aan verder te versoepelen. Concreet wordt een bijkomend deel van de maatregelen die sinds 18 maart 2020 van kracht waren, volgens bepaalde voorwaarden opgeheven vanaf 18 mei 2020.

  Gedurende de verschillende fases van de exitstrategie wordt de situatie regelmatig geëvalueerd. De overgang van de ene naar de andere fase gebeurt enkel als de gezondheidssituatie dat toelaat. Is dat niet het geval, dan is het altijd mogelijk om de beslissing terug te draaien.

  Een goede hygiëne (handen regelmatig wassen, in de elleboogholte hoesten of niezen, elke keer een nieuw papieren zakdoekje gebruiken en het weggooien in een afsluitbare vuilnisbak) en voldoende afstand houden (minimaal 1,5 meter afstand) blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Handen geven, kussen en knuffelen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Het is de verantwoordelijkheid en burgerzin van elk van ons om contacten maximaal te blijven beperken en zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen.

  Hoe onaangenaam ze ook zijn, het is essentieel dat de maatregelen die nog niet zijn opgeheven, strikt worden nageleefd door zowel particulieren als bedrijven. Alleen op die manier kunnen we de verspreiding van het virus blijven tegengaan. Het is ons gedrag dat de curve beïnvloedt die de gezondheidstoestand in ons land beschrijft.

  Hieronder beschrijven we de belangrijkste principes van de maatregelen die gelden vanaf 18 mei 2020 en de gevolgen voor de meest prominente economische sectoren.

  Winkels en handelszaken 

  Algemeen principe: industriële activiteiten en b2b-diensten zijn toegelaten. Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten zijn ook toegelaten vanaf 18 mei, onder bepaalde voorwaarden.

  Die regel geldt niet voor:

  • massagesalons;
  • wellnesscentra, met inbegrip van sauna's;
  • fitnesscentra;
  • casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren.

  Die activiteiten - die momenteel nog verboden zijn – mogen ook niet aan huis uitgeoefend worden. 

  Alle toegelaten handelszaken moeten maatregelen invoeren om te garanderen dat klanten een veilige afstand (1,5 meter) bewaren en de veiligheid van hun personeel en bezoekers te waarborgen. In het bijzonder moeten ondernemingen middelen voorzien voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de klanten.

  Die maatregelen zijn de verantwoordelijkheid van de uitbater van elke winkel. Als er een beroep wordt gedaan op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

  Er werd een gids opgesteld over de opening van handelszaken, de uitoefening van beroepen met en zonder fysiek contact en de organisatie van de ambulante handel. Die gids helpt zelfstandigen en handelaars om hun activiteiten in veilige omstandigheden te heropstarten. Op die manier moet een nieuwe golf besmettingen met COVID-19 vermeden worden. Hij is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

  We hebben ook een communicatiekit uitgewerkt in diezelfde vier talen waarmee bedrijven en gemeenten hun klanten zo goed mogelijk kunnen informeren.

  Download de gids met adviezen

  Download de communicatiekit

  Woekerprijzen kunt u melden op meldpunt.belgie.be.

  Detailhandel

  Alle winkels mogen openen tijdens hun gebruikelijke openingsuren en -dagen.

  Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur en ten laatste tot 22.00 uur.

  De toegang tot winkels moet worden gecontroleerd om het aantal personen dat tegelijkertijd binnen aanwezig is te beperken tot maximaal 1 persoon per 10 m² toegankelijke vloeroppervlakte, gedurende maximaal 30 minuten per persoon (behalve op afspraak). Voor winkelcentra mag het winkelen de noodzakelijke en gebruikelijke tijd niet overschrijden, met een periode van maximaal 30 minuten per winkel.

  Als een winkel minder dan 20 m2 groot is, mag hij maximaal twee klanten tegelijk binnenlaten, als de afstand van 1,5 meter tussen elke klant gegarandeerd is.

  Er moet individueel gewinkeld worden. Een volwassene mag kinderen vergezellen die jonger zijn dan 18 jaar en onder hetzelfde dak wonen of mensen die ondersteuning nodig hebben. Overal moet het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen personen (personeel en klanten) gegarandeerd worden. In winkelcentra worden signalisaties en markeringen op de grond aangebracht.

  Verkoopacties op de openbare weg zijn niet toegelaten. Uitstallingen, vlaggen of andere objecten zijn er niet toegestaan.

  Klanten dragen in winkels best een neus-en mondbescherming.

  Bovendien gaan ze bij voorkeur naar winkels in een gemeente of stad in de buurt van hun huis of werkplek. Ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en zorgpersoneel krijgen zo veel mogelijk voorrrang.

  Als de openbare orde of het algemeen belang dat vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen.

  Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cashgeld een risico op besmetting inhoudt, maar omdat elektronische betalingen toelaten de socialeafstandsmaatregelen te respecteren.

  Tijdens hun woon-werkverplaatsing mogen grensarbeiders boodschappen doen.

  Markten en ambulante activiteiten

  Enkel dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten met maximaal 50 kramen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden die de sociale afstand en handhygiëne garanderen (zie de bovengenoemde gids met adviezen). Het mag niet gaan om een brocante of rommelmarkt.

  Het maximale aantal bezoekers op de markt bedraagt niet meer dan 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam. Er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen. Als de bevoegde lokale overheid daarop een gemotiveerde afwijking toestaat, bepaalt ze een alternatieve oplossing.

  Aan de in- en uitgangen van de markt worden producten voor de handhygiëne voorzien, alsook bij elk kraam.

  Het dragen van een mondmasker of een alternatief dat de mond en de neus bedekt is verplicht voor de marktkramers en wordt sterk aanbevolen voor klanten.

  Bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen.

  Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Een volwassene mag minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

  Een individuele ambulante activiteit (foodtruck, kippenkraam, ijsverkoper …) mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats, als ze daarvoor voorafgaand de toelating krijgt van de gemeentelijke overheid. Als ze plaatsvinden op een markt, zijn ze eveneens onderworpen aan de regels die gelden voor markten.

  Cafés en restaurants

  Er verandert niets voor de horecasector. De mogelijkheid om de horecazaken te heropenen wordt bestudeerd tijdens fase 3 van de exitstrategie, die ten vroegste op 8 juni 2020 van start gaat, als de gezondheidssituatie dat toelaat.

  Cafés, clubs en restaurants moeten sluiten tijdens de week en in het weekend. Dat verbod geldt ook voor de terrassen van die etablissementen. Het terrasmeubilair moet binnen geplaatst worden. Enkel afhaalgerechten of leveringen aan huis zijn nog toegestaan, maar lange wachtrijen moeten worden vermeden.

  Afhaalrestaurants, bedrijven die aan huis leveren (Deliveroo, Uber Eats, enz.), drive-ins, broodjeszaken, snacks en frietkoten blijven toegelaten. Ze moeten hun gebruikelijke openingsuren behouden. Uitbaters moeten de hygiënische maatregelen respecteren en erop letten dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

  Degustatieruimtes die verbonden zijn aan een levensmiddelenzaak moeten worden gesloten. Het gaat bijvoorbeeld om theesalons die aan bepaalde bakkerijen grenzen en, meer in het algemeen, om elke ruimte waar klanten kunnen gaan zitten om te eten.

  Hotels en andere accommodaties

  Hotels en aparthotels blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. De keukens kunnen wel nog roomservice aanbieden. De vergaderzalen zijn gesloten.

  Opgelet! Enkel hotels die die voorwaarden respecteren mogen open blijven. Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisjes, gasthuizen, campings, B&B, vakantieparken, Airbnb ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dat soort woningen mogen er uiteraard blijven wonen. Dat geldt specifiek voor mensen die permanent in een caravan of mobilhome wonen.

  Vaste residenten op woonwagenterreinen mogen blijven. Ze mogen zich echter niet verplaatsen naar een ander terrein omdat dat geen essentiële verplaatsing is. Burgemeesters krijgen de raad om het verblijf van die residenten te faciliteren tot het einde van de crisis.

  Schoonheidssalons en kapsalons

  Schoonheidssalons, schoonheidsspecialisten, nagelsalons, niet-medische pedicurezaken, kappers, en barbiers mogen opnieuw openen. Ze mogen echter enkel op afspraak werken. De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation na elke klant te desinfecteren.

  De werkstations moeten onderling op een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn. Wachtruimtes mogen niet door klanten worden gebruikt; toiletten evenmin (behalve in noodgeval). Er mag geen voeding of drank worden aangeboden.

  Dienstverlening aan huis is toegestaan et moet beperkt worden tot de duur die strikt noodzakelijk is.

  Piercing- en tattooshops mogen ook openen volgens dezelfde voorwaarden. De specifieke regels voor tatoeëren en piercen, vooral op het vlak van hygiëne, blijven gelden. Dienstverlening aan huis is niet toegelaten.

  Alle activiteiten waarbij fysiek contact is met klanten, moeten de voorschriften en aanbevelingen respecteren uit de gids met adviezen over de opening van handelszaken, die hierboven genoemd wordt. Het dragen van een mondmasker of een alternatief dat de neus en mond bedekt, is verplicht voor het personeel van de zaak, net als voor elke persoon van 12 jaar en ouder die er binnengaat. Die bescherming mag verwijderd worden voor de tijd die nodig is voor een behandeling aan het gelaat.

  Kapsalons mogen in principe slecht één klant per 10 m² ontvangen. Van die regel mag afgeweken worden als de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief en een afstand van 1,5 meter tussen personen verzekerd is.

  De zonnecentra mogen openen. De hygiënische maatregelen schrijven voor dat ze individuele cabines moeten gebruiken, met slechts 1 persoon per cabine, die ze na elk gebruik desinfecteren.

  Hersteldiensten 

  Herstel- en takeldiensten zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze de nodige maatregelen nemen om de sociale afstand en de veiligheid te verzekeren.

  Bouw

  Alle bouwactiviteiten mogen zowel binnen als buiten plaatsvinden, inclusief de werkzaamheden van een landmeter, op voorwaarde dat de socialeafstandsmaatregelen gerespecteerd worden en/of maatregelen die ten minste een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. De gids van goede praktijken die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in samenwerking met de Groep van Tien heeft gepubliceerd, geldt als basis op dat vlak.

  Handelaars in bouwmaterialen mogen hun professionele en particuliere klanten bevoorraden met respect voor de regel van 1 klant per 10 m².

  Zorg en contactberoepen

  Gezondheids- en paramedische beroepen zoals tandartsen, kinesisten, osteopaten, podologen, dierenartsen enzovoort mogen uitgeoefend worden. Als de zorg uitgesteld kan worden, heeft dat nog altijd de voorkeur.

  Apothekers blijven open. Drogisterijen en parafarmacieën mogen heropenen.

  Winkels voor medische hulpmiddelen (o.a. opticiens, gehoorcentra, bandagisten, thuiszorgwinkels) mogen openen als ze de socialeafstands- en veiligheidsmaatregelen respecteren. Oogmetingen blijven uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

  Diensten en instellingen voor zorg aan ouderen, zieken en kwetsbare personen mogen hun activiteiten verderzetten.

  Wassalons blijven open tijdens hun gebruikelijke openingsuren, als ze de maatregelen rond sociale afstand en hygiëne naleven. Droogkuiszaken mogen openen voor alle klanten als ze de maatregelen rond sociale afstand en hygiëne respecteren.

  Het trimmen en verzorgen van dieren is toegelaten.

  Fitnesscentra, massagesalons, wellnesscentra en sauna’s moeten gesloten blijven.

  Landbouwsector

  Alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren (fytoproducten, meststoffen, veevoer …), blijven werken mits inachtneming van de socialeafstandsmaatregelen. Ze passen waar mogelijk telewerk toe.

  Groothandelsmarkten (voor professionele klanten) mogen blijven doorgaan met inachtneming van de socialeafstandsmaatregelen.

  Transport

  Niet-essentiële reizen van en naar België zijn verboden tot en met 8 juni 2020.

  Taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een gezin mag in één taxi, daar is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

  Die regels gelden ook voor carpooling en vrijwillig vervoer van personen met een beperkte mobiliteit of die hulpbehoevend zijn. Probeer, indien mogelijk, altijd een voertuig te delen met dezelfde persoon en alleen voor noodzakelijke ritten.

  Deelauto’s, deelsteps en deelfietsen die te huur zijn, zijn toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen (maar niet voor recreatieve activiteiten): ze mogen aan particulieren verhuurd worden op voorwaarde dat de maatregelen rond hygiëne en sociale afstand gerespecteerd worden, met uitzondering van families die onder hetzelfde dak wonen. Autoverhuur aan professionele klanten is ook toegelaten.

  Gocarts (voor een of meerdere personen) worden beschouwd als recreatief materiaal. Die zijn dan ook verboden.

  Het openbaar vervoer blijft rijden. De burger is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van het station, het perron of een halte, de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

  Havens, luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en -planning, vervoer per spoor, passagiersvervoer en logistiek vervoer voor essentiële sectoren en activiteiten mogen hun activiteiten verder uitvoeren.

  Internationaal goederenvervoer is toegelaten. Naast de gebruikelijke documenten voor goederentransport zijn er geen bijkomende documenten nodig.

  Organisatie van het werk in de bedrijven

  Algemeen principe: telewerk wordt aanbevolen voor alle niet-essentiële ondernemingen, van welke grootte ook, voor alle personeelsleden van wie de functie zich daartoe leent.

  Als telewerk niet mogelijk is, moeten bedrijven de veiligheid van hun personeel dat niet kan telewerken garanderen via socialeafstandsmaatregelen (minimaal 1,5 meter tussen personen) en/of beschermingsmaatregelen die het mogelijk maken een gelijkwaardig beschermingsniveau te bereiken. Om hen daarbij te helpen heeft de Groep van Tien een gids van goede praktijken gevalideerd. Die geldt als basis voor af te sluiten sectorale- of ondernemingsakkoorden. De gids op de website van de FOD Werkgelegenheid dient als referentie voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.

  Die regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het vervoer van het personeel dat de werkgever organiseert.

  Bedrijven die tot cruciale sectoren behoren en essentiële diensten leveren, zoals opgelijst in het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, kunnen ook blijven werken, waarbij zij zich in voorkomend geval kunnen baseren op de veiligheidsadviezen die in de bovengenoemde gids worden opgenomen.

  Grensarbeiders moeten voor de uitvoering van hun professionele activiteiten, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het Belgische grondgebied kunnen betreden en verlaten om zich naar hun bestemming te begeven. Ze kunnen gebruik maken van het transportmiddel van hun keuze. Tijdens die verplaatsing is het toegelaten om boodschappen te doen.

  Grensarbeiders moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort. Een attest van de werkgever wordt sterk aanbevolen.

  Andere sectoren en activiteiten

  De activiteiten van commerciële vertegenwoordigers zijn toegelaten. Telewerk wordt aangeraden waar dat mogelijk is. Huis-aan-huisverkoop is niet toegestaan omdat mensen zich niet op die onverwachte bezoeken kunnen voorbereiden.

  Instellingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve sector zijn gesloten. De infrastructuur die nodig is voor de uitoefening van fysieke activiteiten in open lucht zonder fysiek contact, met uitzondering van kleedkamers, douches, eetzalen en cafetaria’s, mogen open blijven. Toiletten en drankautomaten mogen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de sportterreinen.

  Controle van de maatregelen

  De lokale en federale politie zien erop toe dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en staan de gezondheidswerkers bij. Zij zijn gemachtigd om te sanctioneren en indien nodig activiteiten stil te leggen.

  Wij danken u bij voorbaat voor uw burgerzin, uw solidariteit, het naleven van de regels en aanmaningen van de toezichthoudende instanties. De gezondheid van iedereen staat op het spel.

  Geef het voorbeeld, stop het virus!

  Laatst bijgewerkt
  26 mei 2020