Table of Contents

  De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni 2020 heeft beslist om de overgang naar fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 juli goed te keuren. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend.

  Een goede hygiëne (handen regelmatig wassen, in de elleboogholte hoesten of niezen, elke keer een nieuw papieren zakdoekje gebruiken en het weggooien in een afsluitbare vuilnisbak) en voldoende afstand houden (minimaal 1,5 meter afstand) blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Handen geven, kussen en knuffelen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Het is de verantwoordelijkheid en burgerzin van elk van ons om contacten maximaal te blijven beperken en zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen.

  Algemene principes

  Van nu af aan is vrijheid de regel en wat niet mag, de uitzondering.

  Sommige activiteiten blijven verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen.

  Voor het individuele gedrag zijn er zes gouden regels:

  • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
  • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
  • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
  • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, anders gezegd: de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
  • Het is mogelijk om wekelijks met vijftien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dat is een individueel recht. Die vijftien personen mogen elke week veranderen.
  • Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal vijftien personen, inclusief kinderen. Dat geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

  Voor het organiseren van activiteiten of het openhouden van een zaak, is er in een reglementair kader voorzien:

  • Alle georganiseerde activiteiten zijn toegelaten, tenzij hun herstart in een andere fase wordt gepland. Dat gebeurt volgens de aanbevelingen in protocollen of de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Die protocollen werden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers en zijn gepubliceerd op de website info-coronavirus.be;
  • Telewerken is aanbevolen waar dat mogelijk is.

  Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de minimale regels uit het ministerieel besluit van toepassing:

  • de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de werknemers een passende opleiding;
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van sociale afstand niet kunnen worden nageleefd door de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplek en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplek;
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contacttracing.

  Alle ondernemingen en verenigingen volgen de bepalingen zoals voorzien in de gidsen om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Ze zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid.

  Handelszaken, winkels, vrije beroepen en middenstand 

  Algemeen principe: alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek.

  Die regel geldt niet voor de volgende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen die gesloten blijven:

  • jacuzzi’s, stoomcabines en hamams, behalve indien hun gebruik privé is;
  • discotheken en dancings (heropening ten vroegste voorzien op 1 september 2020).

  Ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplek tegen te gaan (algemene gidsgids voor de handelgids voor de horeca), eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is.

  Er is een gids opgesteld over de opening van winkels, de uitoefening van beroepen met en zonder fysiek contact en de organisatie van de ambulante handel. Die gids bevat ook aanbevelingen voor

  • winkelcentra
  • beroepen met en zonder contact
  • ambulante activiteiten en markten
  • kermissen
  • filmzalen
  • wellnesscentra
  • binnenspeeltuinen
  • kansspelinrichtingen van klasse I en II
  • pretparken

  De gids is bedoeld om zelfstandigen en winkeliers te helpen hun activiteiten uit te oefenen in veilige omstandigheden, zodat een nieuwe golf van COVID-19 besmettingen kan voorkomen worden. Hij is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

  We hebben ook een communicatiekit uitgewerkt in vier talen waarmee bedrijven en gemeenten hun klanten zo goed mogelijk kunnen informeren.

  Download de gids voor de handel (PDF, 2.14 MB)

  DEN LEITFADEN HERUNTERLADEN (PDF, 2.06 MB)

  DOWNLOAD THE GUIDE (PDF, 2.07 MB)

  Download de communicatiekit

  Detailhandel

  Alle winkels mogen openen tijdens hun gebruikelijke openingsuren en -dagen.

  Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur en ten laatste tot 01.00 uur ‘s nachts. Ook kansspelinrichtingen moeten om 1 uur ’s nachts sluiten.

  De toegang tot winkels moet worden gecontroleerd om het aantal personen dat tegelijkertijd binnen aanwezig is te beperken tot maximaal 1 persoon per 10 m² toegankelijke vloeroppervlakte.

  Als een winkel minder dan 20 m2 groot is, mag hij maximaal twee klanten tegelijk binnenlaten, als de afstand van 1,5 meter tussen elke klant gegarandeerd is.

  Overal moet het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen personen (personeel en klanten) gegarandeerd worden. In winkelcentra worden signalisaties en markeringen aangebracht op de grond.

  Verkoopacties op de openbare weg zijn niet toegelaten. Uitstallingen, vlaggen of andere objecten zijn er niet toegestaan.

  Klanten dragen in winkels best een neus-en mondbescherming.

  Ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en zorgpersoneel krijgen zo veel mogelijk voorrang.

  Als de openbare orde of het algemeen belang dat vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen.

  Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cashgeld een risico op besmetting inhoudt, maar omdat ze toelaten de socialeafstandsmaatregelen te respecteren. Betaalterminals moeten regelmatig worden gereinigd of gedesinfecteerd. De terminalleveranciers raden aan om hiervoor doekjes op ethanolbasis of een vochtige doek met minstens 70 % ethanol te gebruiken, om het apparaat niet te beschadigen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om geen reinigingsmiddelen of oppervlaktedesinfectiemiddelen rechtstreeks op de terminal te spuiten. Naast die reiniging kunnen handelaren ook een dispenser voor hydroalcoholische gel naast de terminal plaatsen en hun klanten aanmoedigen om hun handen te wassen voordat ze die gebruiken. Het is ook mogelijk om wattenstaafjes te voorzien voor het intypen van de code op het apparaat.

  Woekerprijzen kunt u melden op meldpunt.belgie.be.

  Markten, ambulante activiteiten en kermissen

  Markten, braderieën, brocante- of rommelmarkten en kermissen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden die de sociale afstand en handhygiëne garanderen (zie de bovengenoemde gids met adviezen).

  Het maximale aantal bezoekers aan een markt- of kermiskraampje bedraagt niet meer dan 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam. De organisator stelt een éénrichtingsverkeersplan op voor de markt, met afzonderlijke toe- en uitgangen. Als de bevoegde lokale overheid daarop een gemotiveerde afwijking toestaat, bepaalt ze een alternatieve oplossing.

  Aan de in- en uitgangen van de markt worden producten voor de handhygiëne voorzien, alsook bij elk kraam.

  Het dragen van een mondmasker of een alternatief dat de mond en de neus bedekt wordt sterk aanbevolen voor klanten. Het is verplicht voor marktkramers. Ze kunnen ook een gelaatsscherm gebruiken als het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is.

  De consumptie van voedsel en dranken is weer toegestaan op de markt en kermis. Dat verbruik moet gebeuren volgens de regels die voor de horecasector zijn toegepast. Take-away is natuurlijk nog steeds mogelijk. Bijvoorbeeld het is toegestaan om te genieten van een ijsje of een hamburger tijdens een wandeling op de markt of kermis.

  De kermissen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

  U vindt meer tips over het houden van markten in onze gids voor de heropening van winkels.

  Cafés en restaurants

  Horecazaken mogen klanten ontvangen, als ze het protocol van hun sector en de volgende minimale voorwaarden naleven:

  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter;
  • een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • het dragen van een mondmasker of, wanneer dat niet mogelijk is om medische redenen, een gelaatsscherm, is verplicht voor het zaalpersoneel;
  • het dragen van een mondmasker of, wanneer dat niet mogelijk is om medische redenen, een gelaatsscherm, is verplicht voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor het mogelijk is om een afstand van 1,5 meter met anderen te respecteren;
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd volgens de voorschriften van de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels die binnen gelden;
  • cafés en restaurants mogen vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. Vanaf één uur ’s nachts moeten ze minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

  Eet- en drinkgelegenheden in andere etablissementen (bioscopen, overdekte speeltuinen, wellnesscentra, casino's en gokinstellingen ...) zijn aan dezelfde regels onderworpen.

  Discotheken en dancings blijven daarentegen tot en met 31 augustus 2020 gesloten.

  Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen.

  Die gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten. Die preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij kan zoveel mogelijk rekening gehouden worden met specifieke omstandigheden. Het sectorprotocol (gids van de goede praktijken) is een goede bijkomende informatiebron.

  Download de gids voor de Horecazaken (PDF, 1.19 MB)

  DEN LEITFADEN HERUNTERLADEN (PDF, 1.18 MB)

  Download the Guide (PDF, 1.17 MB)

  Hotels en andere accommodaties

  De hotels mogen hun gebruikelijke activiteiten integraal uitoefenen met respect voor het protocol van de sector.

  Alle logiesvormen (Airbnb, vakantiehuisjes, campings …) mogen openen als de geldende protocollen nageleefd worden. Voor het aantal gasten in een wooneenheid zijn de regels over de sociale bubbels van toepassing. De eventuele restaurants of bars van die voorzieningen mogen openen als de maatregelen voorzien voor de horeca (zie hierboven) worden gerespecteerd.

  Binnen- en buitenzwembaden die toegankelijk zijn voor het publiek kunnen nu worden geopend en moeten de voor hen geldende protocollen volgen.

  Discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.

  Contactberoepen

  Alle activiteiten waarbij er fysiek contact is met klanten, moeten de voorschriften en aanbevelingen respecteren uit de gids met adviezen over de opening van handelszaken, die hierboven genoemd wordt. Het dragen van een mondmasker of een alternatief dat de neus en mond bedekt, is verplicht voor het personeel van de zaak, net als voor elke persoon van 12 jaar en ouder die er binnengaat. Die bescherming mag verwijderd worden voor de tijd die nodig is voor een behandeling aan het gelaat.

  Schoonheidssalons, schoonheidsspecialisten, massagesalons, nagelsalons, niet-medische pedicurezaken, kappers, en barbiers mogen enkel op afspraak werken. De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation na elke klant te desinfecteren.

  De werkstations moeten onderling op een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn. Wachtruimtes mogen niet door klanten worden gebruikt; toiletten evenmin (behalve in noodgeval). Er mag geen voeding of drank worden aangeboden.

  Dienstverlening aan huis is toegestaan en moet beperkt worden tot de duur die strikt noodzakelijk is.

  Kapsalons mogen in principe slecht één klant per 10 m² ontvangen. Van die regel mag afgeweken worden als de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand (of een gelijkwaardig alternatief) en een afstand van 1,5 meter tussen personen verzekerd is.

  Piercing- en tattooshops mogen ook openen volgens dezelfde voorwaarden. De specifieke regels voor tatoeëren en piercen, vooral op het vlak van hygiëne, blijven gelden. Dienstverlening aan huis is niet toegelaten.

  U vindt meer tips over het houden van markten in onze gids voor de heropening van winkels.

  Toerisme en transport

  Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied en in de Europese Unie. Wij adviseren u om Re-open EU te raadplegen, een webplatform dat door de Europese Commissie is opgezet en dat essentiële informatie bevat om het vrije verkeer te helpen herstellen en het toerisme in veilige omstandigheden in heel Europa nieuw leven in te blazen.

  Taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een gezin of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één taxi, daar is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen. Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

  Die regels gelden ook voor carpooling en vrijwillig vervoer van personen met een beperkte mobiliteit of die hulpbehoevend zijn. Probeer, indien mogelijk, altijd een voertuig te delen met dezelfde persoon en alleen voor noodzakelijke ritten.

  Die basisbepalingen kunnen aangevuld worden met meer gedetailleerde protocollen per sector. Op de website info-coronavirus.be kunt u nagaan of dat voor uw sector het geval is.

  Deelauto’s, deelsteps, deelfietsen en gocarts (voor een of meerdere personen) die te huur zijn, zijn toegelaten.

  Het openbaar vervoer blijft rijden. De burger is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van het station, het perron of een halte, de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

  Havens, luchthavens en diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en -planning, vervoer per spoor, passagiersvervoer en logistiek vervoer mogen hun activiteiten verder uitvoeren.

  Internationaal goederenvervoer is toegelaten. Naast de gebruikelijke documenten voor goederentransport zijn er geen bijkomende documenten nodig.

  Andere sectoren en activiteiten

  Telewerk wordt aangeraden waar dat mogelijk is.

  Pretparken, binnenspeeltuinen en kansspelinrichtingen van klasse I en II kunnen opnieuw worden geopend overeenkomstig het voor hen geldende sectorprotocol.

  Bioscopen en andere instellingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve sector kunnen hun activiteiten hervatten, volgens een kalender en voorwaarden die specifiek zijn voor elk type activiteit, met name voor de hoeveelheid toegelaten publiek.

  We nodigen u uit om onze gids voor de heropening van winkels en de FAQ's op de website info-coronavirus.be te raadplegen voor meer informatie.

  Ook de organisatie van evenementen is opnieuw toegestaan onder bepaalde strikte voorwaarden. In de volgende gevallen moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd met behulp van het Covid Event Risk Model (CERM):

  • elk evenement, elke vertegenwoordiging, elke sportwedstrijd
   • met een publiek van meer dan 200 mensen
   • of georganiseerd op de openbare weg
  • evenementen
  • sportcompetities
   • met meer dan 200 deelnemers
   • of georganiseerd op de openbare weg
  • zittende recepties en banketten voor een publiek van meer dan 200 personen.

  Het is aan de organisator om de gegevens in het CERM in te voeren en de resultaten (in de vorm van een certificaat) door te geven aan de gemeente. De door de CERM gegeven evaluatie is indicatief. Het helpt de organisator bij het identificeren van eventuele aanvullende maatregelen die moeten worden genomen om de openbare veiligheid te waarborgen. Het helpt de gemeente om te beslissen over het verlenen van een vergunning.

  In andere gevallen wordt de organisatoren aanbevolen de CERM te gebruiken om de nuttige maatregelen te identificeren die moeten worden genomen. Het gebruik van CERM is echter niet verplicht.

  Controle van de maatregelen

  De lokale en federale politie zien erop toe dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en staan de gezondheidswerkers bij. Zij zijn gemachtigd om te sanctioneren en indien nodig activiteiten stil te leggen.

  Wij danken u bij voorbaat voor uw burgerzin, uw solidariteit, het naleven van de regels en aanmaningen van de toezichthoudende instanties. De gezondheid van iedereen staat op het spel.

  Geef het voorbeeld, stop het virus!

  Laatst bijgewerkt
  2 juli 2020