In deze rubriek van onze website vindt u:

  • nuttige informatie voor fabrikanten en invoerders om de conformiteit te garanderen van de mondmaskers (FFP2/FFP3 en comfortmaskers) die ze op de Belgische markt brengen;
  • informatie voor het grote publiek over het gebruik van de filters voor comfortmaskers die de overheid aan alle burgers heeft verstrekt.

De tijdelijke beperkingen op het in de handel brengen van bepaalde soorten beschermingsmiddelen die zijn vastgesteld bij het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2-pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economische recht, zijn sinds 23 juni 2020 niet meer van toepassing.

Laatst bijgewerkt
23 juni 2020