Coronavirus: informatie voor ondernemingen

De coronavirusepidemie zal een grote impact hebben op de bedrijven in België. Sommige  kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke economische problemen die hun stabiliteit in het gedrang brengen. Het is daarom essentieel voor elk bedrijf om een effectief bedrijfscontinuïteitsplan op te zetten (Business continuity management).

Er bestaan verschillende mechanismen om tijdelijke financiële problemen door de economische neergang aan te pakken en/of de geleden verliezen te beperken. Sommige van die mechanismen zijn bij besluit van de overheid aangepast of vereenvoudigd om de flexibiliteit ervan te vergroten en ze sneller in werking te laten treden, met name voor zelfstandigen en kmo’s.

Daarnaast publiceert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op zijn website ook informatie over preventiemaatregelen die werkgevers kunnen nemen en de arbeidsrechtelijke gevolgen.

Laatst bijgewerkt
29 april 2021