Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategy (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad op 24 april 2020 bijeengekomen om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten hadden sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in ons land te beteugelen.

Bemoedigende indicatoren, zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen.

Maar het is belangrijk te herhalen dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft. De strikte inperkingsmaatregelen blijven van kracht, tenminste tot en met 3 mei 2020.

Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van die maatregelen, geleidelijk en in vier fasen verspreid over de tijd, op voorwaarde dat de omstandigheden het toelaten. De aangekondigde data voor elke fase zijn indicatief en indien nodig is het altijd mogelijk om de beslissing terug te draaien.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden:

  • het beperken van contacten tussen mensen;
  • het respecteren van een veilige afstand;
  • goede hygiënische reflexen, ook wel "barrièregebaren" genoemd;
  • thuis blijven als u ziek bent.

Het dragen van een mondmasker vervangt die basisregels niet: hij vult ze aan.

Geef het voorbeeld, stop het virus!

Laatst bijgewerkt
13 mei 2020