Door de uitbraak van het coronavirus en om een snelle verspreiding ervan tegen te gaan, heeft de regering beslist om sommige recreatieve evenementen uit te stellen of af te gelasten. Het gaat daarbij om concerten, sportwedstrijden, festivals, theatervoorstellingen, musicals enzovoort.

Daardoor zien heel wat mensen hun geplande evenement niet meer doorgaan. Wat nu met de door hen betaalde tickets?

Om de impact op de evenementensector te beperken en de belangen van de tickethouders te beschermen, heeft de minister van Economie besloten om maatregelen te nemen. Het ministerieel besluit van 14 september 2020, waarvan de maatregelen zijn verlengd door het ministerieel besluit van 12 mei 2021, schort de verplichte terugbetaling van tickets op tot 1 oktober 2021 en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde bedrag.

Die tegoedbon moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie.
 2. De activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen een termijn van drie jaar en twee maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement.
 3. De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.
 4. Aan de houder van het toegangsbewijs worden geen kosten in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
 5. De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.
 6. Aan de houder van de tegoedbon mag geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement.

De tegoedbon mag het recht toekennen om andere producten van de uitgever aan te kopen binnen de termijn van drie jaar en twee maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement.

Een tickethouder moet de tegoedbon aanvaarden, tenzij hij het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum.

Wanneer de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd onder de voorwaarden zoals hierboven opgesomd, heeft de tickethouder recht op de terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs.

Verduidelijkingen

 • De organisator kan uiteraard steeds zelf beslissen om tickethouders alsnog terug te betalen en geen tegoedbon te verstrekken.
 • De coronacrisis moet de reden van annulatie zijn. Alle andere annulaties vallen niet onder de maatregel en de organisator kan de consument niet verplichten een tegoedbon te aanvaarden.
 • De tegoedbon omvat alle bedragen die de tickethouder betaald heeft. Heeft hij slechts een voorschot betaald dan heeft hij bij een annulatie door de coronacrisis recht op een terugbetaling of tegoedbon ter waarde van dat voorschot. Er mag van de tickethouder niet worden geëist dat hij eerst de volledige ticketprijs betaalt om dan pas recht te hebben op een terugbetaling of een tegoedbon. 
 • Evenementen die nog niet geannuleerd werden door de coronacrisis, kunnen in principe doorgaan. Tickethouders moeten zoals afgesproken, naast hun betaalde voorschot, het saldo van het toegangsbewijs overmaken aan de organisator.
 • Uiteraard verandert de situatie heel snel en moet dat van dag tot dag worden bekeken.

Geef het voorbeeld, stop het virus!

Laatst bijgewerkt
28 mei 2021