Alle informatie die u vindt in onze veelgestelde vragen over Brexit voor particulieren is afkomstig van de authentieke bronnen van de verschillende administraties op dit gebied.

Ze zijn gebaseerd op het vooruitzicht van een harde Brexit, dat wil zeggen zonder een terugtrekkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

UK heeft aangekondigd dat studenten die in september 2019 of eerder met hun studie zijn begonnen, na de Brexit dezelfde voordelen kunnen blijven genieten als EU-burgers. Studenten die aankomen tussen de Brexit-datum en 31 december 2020 moeten een speciaal visum voor "European temporary leave to remain " ontvangen, dat drie jaar geldig is. Studenten die aankomen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de standaardformaliteiten die vereist zijn voor buitenlandse studenten. Er blijven echter onzekerheden bestaan over een aantal praktische vragen voor studenten.

De Europese Commissie heeft hierover gedetailleerde richtlijnen gepubliceerd.

De huidige deelnemers van het ERASMUS+-programma zullen in geval van een no-deal kunnen verder genieten van hun lopende leermobiliteitsactiviteiten waar het UK bij betrokken is op voorwaarde dat het programma reeds voor Brexit was aangevat.

De Europese Commissie heeft daaromtrent een verordening en gedetailleerde guidelines gepubliceerd. Het UK heeft ook guidelines gepubliceerd.

Britse studenten die voor Brexit reeds ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling in de Vlaamse Gemeenschap worden toegelaten om onder dezelfde voorwaarden hun studies voort te zetten tot op het einde van het academiejaar 2020-2021. Ook inzake financiering zullen deze Britse studenten t.e.m. academiejaar 2020-2021 gelijkgesteld worden met EU-onderdanen.

In het geval van een no-deal, moet je je er bewust van zijn dat een EU burger die studeert of stage loopt in het UK onderhevig is aan de UK regelgeving op vlak van verblijf en residentie.

De regering van het UK heeft aangekondigd dat je geen aanvraag moet doen voor om het even welke immigratiestatus of visa indien je niet van plan bent om langer dan 3 maanden in het UK te verblijven. Je zal een aanvraag moeten doen voor het “European Temporary Leave to Remain” om langer te blijven dan 3 maanden.

Nee. Het Europees Parlement en de Raad kwamen een Verordening overeen om ervoor te zorgen dat lopende uitwisselingen van leermobiliteit niet onderbroken worden.

Deze Verordening zou van toepassing zijn op studenten hoger onderwijs, stagiairs en leerlingen in beroepsonderwijs- en opleiding, jonge mensen in niet-formele leeractiviteiten, personeel in onderwijs en opleiding, personen die actief zijn in jeugdwerk en jeugdleiders.

Let op: deze Verordening betreft enkel activiteiten van leermobiliteit die gestart zijn voor de terugtrekkingsdatum.

Het zou kunnen dat jouw plannen voor de leermobiliteit beïnvloed worden. De Europese Unie heeft maatregelen genomen zodat EU financiering voor o.a. Erasmus+ in het UK tijdens 2019-2020 verdergezet zouden kunnen worden. Of je dit effectief kan doen, zal afhangen van een aantal factoren, bv. van het feit of het UK blijft bijdragen aan de EU begroting in 2019 en 2020 en van de UK gastheer-organisatie (in dit geval de universiteit).

Het samenwerkingsproject zou een invloed kunnen ondervinden aangezien, vanaf de terugtrekkingsdatum, de VK partners niet langer in aanmerking komen voor financiering door Erasmus+.

Desalniettemin heeft de Europese Commissie maatregelen genomen om de situatie aan te pakken. Indien het VK voldoet aan bepaalde voorwaarden (financiering + aanvaarden van audits & controles), zou het project voortgezet kunnen worden in 2019 en 2020. Je zou dit moeten checken met het Erasmus+ National Agency. Je kan deze hier terugvinden: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en?field_nagencies_country_tid=321

Het samenwerkingsproject zou een invloed kunnen ondervinden aangezien, vanaf de terugtrekkingsdatum, het UK niet langer in aanmerking zal komen om deel te nemen in het Creative Europe Programme.

Desalniettemin heeft de Europese Commissie maatregelen genomen om deze situatie aan te pakken. Indien het VK aan bepaalde voorwaarden voldoet, zou het project verder gefinancierd kunnen worden in 2019 en 2020. Je zou dit moeten checken met één van de Creative Europe desk in België: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_fr

Jouw onderzoeksproject zou een invloed kunnen ondervinden aangezien, vanaf de terugtrekkingsdatum, de UK organisatie niet langer in aanmerking zal komen voor EU financiering onder de Marie Sklodowska-Curie acties.

Desalniettemin heeft de Europese Commissie maatregelen genomen om deze situatie aan te pakken. Indien het VK aan bepaalde voorwaarden (financiering + aanvaarden van audits & controles) voldoet, zou het project verder gefinancierd kunnen worden in 2019 en 2020. Je zou dit moeten aftoetsen met je supervisor en de toegewezen projectverantwoordelijke bij het Research Executive Agency van de Europese Commissie.

Jouw plaats onder het European Solidarity Corps zou een invloed kunnen ondervinden aangezien, vanaf de terugtrekkingsdatum, de UK organisatie niet langer in aanmerking zal komen voor financiering onder dat programma.

Desalniettemin heeft de Europese Commissie maatregelen genomen om deze situatie aan te pakken. Indien het VK voldoet aan bepaalde voorwaarden (financiering + aanvaarden van audits & controles), zou het project verder gefinancierd kunnen worden in 2019 en 2020. Je zou dit moeten nagaan met de organisatie die financiering voor jouw plaats voorziet.

Als het Verenigd Koninkrijk (VK) zich zonder akkoord uit de Europese Unie (EU) terugtrekt, kunnen personeelsleden, leerlingen en studenten met de Britse nationaliteit gedurende een overgangsperiode hun activiteiten in het Vlaamse onderwijs verderzetten.

 • Brits personeel kan dit zeker tot 31 december 2020.
 • Britse leerlingen en studenten kunnen dit zeker tot einde schooljaar of academiejaar 2020-2021.

Deze maatregelen staan in een nooddecreet dat in maart 2019 in het Vlaams parlement werd goedgekeurd. Het decreet vangt de meest nadelige gevolgen van een no deal op. Tegen einde 2020 kunnen definitieve akkoorden met het VK worden afgesproken.

Vlaamse en Britse leerlingen, leerkrachten en studenten op uitwisseling via Erasmus+(KA1) voor of op de dag van de brexit kunnen deze zonder onderbreking en met financiering verderzetten. 

Britse personeelsleden die voor of op de dag van de brexit tijdelijk of vastbenoemd tewerkgesteld zijn in een Vlaamse onderwijsinstelling blijven tot 31 december 2020 gelijkgesteld met EU-burgers, en krijgen tijdens deze overgangsperiode dus nog dezelfde rechten. 

De financiering of subsidiëring van Britse personeelsleden in een Vlaamse onderwijsinstelling blijft behouden tot 31 december 2020.

Britse personeelsleden die voor of op de dag van de brexit tijdelijk of vastbenoemd tewerkgesteld zijn in een Vlaamse hogeschool blijven tot 31 december 2020 gelijkgesteld met EU-burgers, en krijgen tijdens deze overgangsperiode dus nog dezelfde rechten.

Britse personeelsleden kunnen ook na de brexit aangesteld en benoemd worden en blijven aan een universiteit.

Heb je de Britse nationaliteit, en heb je je aanvraag tot professionele erkenning als leraar voor of op de dag van de brexit ingediend? Dan blijft die erkenning doorlopen.

 • Vroeg je het aan voor of op de dag van de brexit? De (oude) richtlijn is nog van toepassing.
 • Vroeg je het aan na de brexit? De (oude) richtlijn is niet meer van toepassing. Zelfs als je je kwalificaties al voor de brexit behaalde, moet je een academische erkenning van je kwalificaties aanvragen bij NARIC Vlaanderen.
 • Vragen over de professionele erkenning van je Brits lerarendiploma? Bel 02 553 17 97 of mail erkenning.lerarendiploma@vlaanderen.be   

Ben je als Vlaamse leerkracht op uitwisseling via Erasmus+(KA1) in het VK op de dag van de brexit, dan kan je je uitwisseling zonder onderbreking en met financiering, verderzetten. Je moet voldoen aan de Britse wetgeving voor verblijfsrecht.

Ben je als Britse leerkracht op uitwisseling via Erasmus+(KA1) in Vlaanderen op de dag van de brexit, dan kan je je uitwisseling zonder onderbreking, en met financiering, verderzetten.

Vind meer informatie en updates op de website van EPOS Vlaanderen.

Britse leerlingen kunnen zich inschrijven en studeren in het Vlaamse basis- of secundair onderwijs, omdat nationaliteit geen toelatingsvoorwaarde is.

Zit je als Britse leerling op de dag van de brexit in het Vlaamse secundair onderwijs en wil je naar het Vlaamse hoger onderwijs? Dan kan je tot einde academiejaar 2020-2021 blijven genieten van het voorkeurstarief voor EU-burgers, en kan je ook je studietoelage behouden, als je er recht op hebt.

Britse studenten in het Vlaamse hoger onderwijs ingeschreven voor of op de dag van de brexit kunnen onder dezelfde voorwaarden je studies verderzetten in Vlaanderen, en dit tot einde academiejaar 2020-2021:

 • Je blijft genieten van het verlaagde studiegeld voor EU-burgers.
 • Je behoudt je studietoelage (als je daar recht op hebt).

Britse studenten die zich inschrijven in het Vlaamse hoger onderwijs na de brexit krijgen geen voorkeurstarief meer voor EU-burgers. Je betaalt hetzelfde tarief als burgers uit landen die geen lid zijn van de EU.

Studeer je als Vlaamse student in het VK op de dag van de brexit? Of wil je na de brexit in het VK gaan studeren? Bekijk de richtlijnen en maatregelen die het VK je oplegt voor verblijfsrecht en inschrijven aan een onderwijsinstelling.

In het geval van een terugtrekkingsakkoord verandert de situatie niet tijdens de overgangsperiode.

Indien er geen terugtrekkingsakkoord is

Het standaarddocument voor schoolreizen “Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie”, Engelse vertaling: “List of travellers for school trips within the European Union”, kan na het maken van onderlinge afspraken hieromtrent met het Verenigd Koninkrijk verder gebruikt worden voor geplande schoolreizen naar het Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december 2020. Op korte termijn verandert er dus niets.

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Schoolreizen-naar-het-Verenigd-Koninkrijk-.aspx   

 

Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Overeenkomstig het Europees recht geniet u van een verblijfsrecht om te studeren. U dient echter ter plaatse gedekt te zijn door een ziekteverzekering en te verklaren over voldoende bestaansmiddelen te beschikken voor u en desgevallend uw familie.

Vanaf 1 november 2019

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dan niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. In dit stadium heeft de huidige Britse regering zich ertoe verbonden u toe te staan uw reeds begonnen studies voort te zetten en zelfs om u een tijdje in het VK werk te laten zoeken na voltooiing van deze studies, maar niets kan met absolute zekerheid worden gegarandeerd. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven en zetten zich ten volle in om uw belangen te verdedigen.

 

Veelgestelde vragen over wonen en werken en de brexitVeelgestelde vragen over reizen en de brexitVeelgestelde vragen over goederen aankopen en de brexitVeelgestelde vragen over sociale zekerheid en de brexit

Laatst bijgewerkt
16 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Actieve deeleconomieplatforms in België

 2. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 3. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!