Alle informatie die u vindt in onze veelgestelde vragen over Brexit voor particulieren is afkomstig van de authentieke bronnen van de verschillende administraties op dit gebied.

Ze zijn gebaseerd op het vooruitzicht van een harde Brexit, dat wil zeggen zonder een terugtrekkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Federale sociale zekerheidsrechten (recht op invaliditeitsuitkeringen, pensioenen, e.d.) van Britse onderdanen (zowel pre-Brexit Britten als post-Brexit Britten) worden t.e.m. 31 december 2020 verder gegarandeerd, op voorwaarde van wederkerigheid van het VK en van administratieve samenwerking van de Britse autoriteiten. Door middel van een koninklijk besluit kan het personele en materiële toepassingsgebied opgeheven, gewijzigd, aangevuld of vervangen worden (bijv. indien het VK de reciprociteitsvereiste niet respecteert).

Voor de toepassing van de takken van sociale zekerheid die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap (gezinsbijslagen, sociale bescherming langdurige zorg) wordt het VK tot 31 december 2020 beschouwd als een lidstaat. Ook hier is wederkerigheid van het VK vereist. Een andere vereiste voor deze maatregel is de medewerking van de Britse instellingen. M.a.w.: indien er geen medewerking is van de Britse instellingen zijn de Belgische instellingen niet verplicht de verordening inzake sociale zekerheidscoördinatie toe te passen.

Voor de toepassing van de takken van sociale zekerheid wordt het VK tot 31 december 2020 beschouwd als een lidstaat. Een vereiste voor deze maatregel is de medewerking van de Britse instellingen. M.a.w.: indien er geen medewerking is van de Britse instellingen zijn de Belgische instellingen niet verplicht de verordening inzake sociale zekerheidscoördinatie toe te passen

Voor de toepassing van de takken van sociale zekerheid die vallen onder de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het VK tot 31 december 2020 beschouwd als een lidstaat. Een vereiste voor deze maatregel is wederkerigheid, alsook de medewerking van de Britse instellingen. M.a.w.: indien er geen medewerking is van de Britse instellingen zijn de Belgische instellingen niet verplicht de verordening inzake sociale zekerheidscoördinatie toe te passen.

De Contingency-verordening inzake sociale zekerheid stipuleert dat feiten of gebeurtenissen in het VK voor een eventuele no-deal Brexit en tijdvakken van arbeid (in loondienst en als zelfstandige), van verzekering en van verblijf opgebouwd door VK- en EU-onderdanen in het VK voor een eventuele no-deal, worden verder in aanmerking genomen voor de verdere uitreiking van sociale zekerheidsrechten.

Na 31 oktober 2019: u zult worden onderworpen aan de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. In dit verband moet u zich wenden tot de bevoegde Britse instanties, maar uw socialezekerheidsrechten blijven beschermd. Daartoe heeft de federale regering een voorontwerp van wet goedgekeurd dat bepaalt dat de situatie op het vlak van de sociale zekerheid van burgers met Belgische rechten in het Verenigd Koninkrijk ongewijzigd blijft tot 31 december 2020, op basis van een principe van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Dit voorontwerp zal van toepassing zijn op alle takken van de sociale zekerheid die tot de federale bevoegdheid behoren (pensioenen, werkloosheid, gezondheidszorg, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten).

Enkele voorbeelden:

 • U bent gepensioneerd en u ontvangt een Belgisch pensioen: dit wordt verder uitgekeerd in het Verenigd Koninkrijk na 31 oktober 2019.
 • U ontvangt een invaliditeitsuitkering van België: die wordt verder uitgekeerd in het Verenigd Koninkrijk na 31 oktober 2019.
 • U vertrekt op vakantie naar het Verenigd Koninkrijk na 31 oktober 2019: de medische kosten ten gevolge van een ziekenhuisopname tijdens uw verblijf op Brits grondgebied kunnen worden terugbetaald door uw Belgische ziekenfonds.

Het voorontwerp van wet dat door de federale regering is goedgekeurd, stelt u in staat om uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) te blijven gebruiken tot 31 december 2020 voor terugbetalingen in het Verenigd Koninkrijk, op voorwaarde van het principe van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

In het geval van een no deal zullen de socialezekerheidsrechten van Britse burgers die in België wonen, beschermd blijven vanaf 1 november 2019. Daartoe heeft de federale regering een wetgevend initiatief genomen dat bepaalt dat de situatie op het vlak van de sociale zekerheid van Britse burgers die in België wonen tot 31 december 2020 ongewijzigd blijft, op basis van een principe van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Deze wet zal van toepassing zijn op alle takken van de sociale zekerheid die tot de federale bevoegdheid behoren (pensioenen, werkloosheid, gezondheidszorg, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten).

Als u slechts tijdelijk in België verblijft na 31 oktober 2019 (bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek) of als u gedetacheerd bent in België, blijft u onder de Britse wetgeving vallen. In dat kader moet u contact opnemen met de bevoegde Britse instanties.

Veelgestelde vragen over wonen en werken en de brexitVeelgestelde vragen over reizen en de brexitVeelgestelde vragen over studeren en de brexitVeelgestelde vragen over goederen aankopen en de brexit

Laatst bijgewerkt
23 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Actieve deeleconomieplatforms in België

 2. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 3. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!