De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021). Ze zijn gebaseerd op het vooruitzicht van een brexit zonder akkoord (harde brexit of “no deal”). De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie. 

Wat de uitkomst van de lopende onderhandelingen over een nieuw partnerschap met de Europese Unie ook is, het Verenigd Koninkrijk wordt een derde land. Dat resulteert in de toepassing van nieuwe regels.

Het gevaar van een brexit zonder overeenkomst blijft bestaan. 

Voor personen die zich op 31 december 2020 in een grensoverschrijdende situatie tussen België en het Verenigd Koninkrijk bevinden, blijven alle bepalingen van de Europese wetgeving voor wat betreft de sociale zekerheid, van toepassing indien u Belgisch staatsburger bent en indien u op 31 december 2020:

  • onderworpen bent aan de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk, of
  • in het Verenigd Koninkrijk woont en onderworpen bent aan de Belgische wetgeving, of
  • werknemer of zelfstandige bent in het Verenigd Koninkrijk en onderworpen bent aan de Belgische wetgeving of
  • houder bent van een verblijfs- of arbeidsvergunning in het Verenigd Koninkrijk

... en u zich zonder onderbreking in een van die situaties bevindt. Van zodra er zich een wijziging voordoet in uw situatie kan het zijn dat dat invloed heeft op uw sociaal zekerheidsrechten.

Personen waarvan de grensoverschrijdende situatie pas begint na 31 december 2020 zullen als ze in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken vermoedelijk volledig onderworpen zijn aan de Britse sociale zekerheid en de nodige bijdragen moeten betalen.

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Indien u reeds in het Verenigd Koninkrijk woont en u op 31 december 2020 recht heeft op de terugbetaling van de medische zorgen verleend in het Verenigd Koninkrijk ten laste van België, dan verandert er niets zolang uw situatie ongewijzigd blijft.

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Als u op 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk woont en u ontvangt een sociale zekerheidsuitkering uit België dan zal die verder worden uitbetaald. Indien u nog geen uitkering ontvangt maar na 31 december 2020 een aanvraag indient voor een Belgisch pensioen dan zal bij de berekening ervan rekening worden gehouden met uw loopbaan in beide landen en zal het worden uitbetaald.

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Voor personen die zich op 31 december 2020 in een grensoverschrijdende situatie tussen België en het Verenigd Koninkrijk bevinden, blijven alle bepalingen van de Europese wetgeving, voor wat betreft de sociale zekerheid, van toepassing indien je Brits staatsburger bent en indien je op 31 december 2020:

  • onderworpen bent aan de Belgische wetgeving, of
  • in België woont en onderworpen bent aan de Britse wetgeving, of
  • werknemer of zelfstandige bent in België en onderworpen bent aan de Britse wetgeving of
  • houder bent van een verblijfs- of arbeidsvergunning in België

... en u zich zonder onderbreking in een van die situaties bevindt. Van zodra er zich een wijziging voordoet in uw situatie kan het zijn dat dat invloed heeft op uw sociaal zekerheidsrechten

Personen waarvan de grensoverschrijdende situatie pas begint na 31 december 2020 zullen als ze in België wonen en werken vermoedelijk volledig onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid en de nodige bijdragen moeten betalen.

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Indien u reeds in België woont en u op 31 december 2020 recht heeft op de terugbetaling van de medische zorgen verleend in België ten laste van het Verenigd Koninkrijk dan verandert er niets zolang uw situatie ongewijzigd blijft.

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Als u op 31 december 2020 in België woont en u ontvangt een sociale zekerheidsuitkering uit het Verenigd Koninkrijk dan zal die verder worden uitbetaald. Indien u nog geen uitkering ontvangt maar  na 31 December 2020 een aanvraag indient voor een Brits pensioen dan zal bij de berekening ervan rekening worden gehouden met uw loopbaan in beide landen en zal het worden uitbetaald.

Bron: FOD Sociale Zekerheid

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten op zijn website aan te passen zodra er iets verandert. In geval van twijfel of verschil primeert de informatie die door de authentieke bron gepubliceerd werd. Aarzel niet om ons via info.eco@economie.fgov.be op de hoogte te brengen van afwijkingen die u vaststelt.

 

Veelgestelde vragen over wonen en werken en de brexit Veelgestelde vragen over werken en de brexit Veelgestelde vragen over reizen en de brexitVeelgestelde vragen over studeren en de brexitVeelgestelde vragen over goederen aankopen en de brexitVeelgestelde algemene vragen over de brexit

Laatst bijgewerkt
21 oktober 2020