De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021). Ze zijn gebaseerd op het vooruitzicht van een brexit zonder akkoord (harde brexit of “no deal”). De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie. 

Wat de uitkomst van de lopende onderhandelingen over een nieuw partnerschap met de Europese Unie ook is, het Verenigd Koninkrijk wordt een derde land. Dat resulteert in de toepassing van nieuwe regels.

Het gevaar van een brexit zonder overeenkomst blijft bestaan. 

Het Verenigd Koninkrijk kan eenzijdig beslissen of voor de burgers van de Unie een paspoort noodzakelijk is als document om vanaf 1 januari 2021 het land binnen te mogen. Het zou dus kunnen dat een identiteitskaart niet langer volstaat om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.

Raadpleeg regelmatig de site van de FOD Buitenlandse Zaken  om op de hoogte te blijven van de modaliteiten die vereist zijn om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.

Bron: FOD Buitenlandse Zaken

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat de burgers van de Europese Unie geen visum nodig zullen hebben om voor een verblijf van maximaal 6 maanden naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Deze vrijstelling geldt evenwel niet indien het gaat om werken of studeren in het Verenigd Koninkrijk. Dan zal een specifiek visum wel vereist zijn. Het is evenwel mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 een geldig paspoort eist van Europese burgers die naar het Verenigd Koninkrijk reizen.

Bron: FOD Buitenlandse Zaken

Ja, het blijft geldig. U zult uw Brits paspoort bij zich moeten hebben om België, elke andere lidstaat van de Europese Unie en alle landen van de Schengen-zone te bezoeken. Neem niettemin voorzorgen indien uw paspoort binnenkort vervalt, want om naar de Europese Unie te reizen zal uw paspoort voortaan minder dan tien jaar oud mogen zijn en nog minstens drie maand na de datum waarop u België of het grondgebied van de Europese Unie verlaat geldig moeten blijven.

Op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken vindt u de andere voorwaarden om de Schengen-zone te betreden, in het Nederlands, in het Frans en in het Engels.

Bron: Europese Commissie en Dienst Vreemdelingenzaken

Neen. U zult geen visum nodig hebben indien uw verblijf in de Schengen-ruimte niet langer duurt dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. U heeft ook geen transitvisum nodig voor de luchthaven.

Bron: Europese Commissie

Vanaf 1 januari 2021 zal een visum of verblijfskaart afgeleverd door het Verenigd Koninkrijk niet meer volstaan als transitvisum voor de luchthaven.

Op deze website kunt u verifiëren of u op basis van uw nationaliteit al dan niet een visum voor de Belgische luchthaven nodig heeft.

Indien u een transitvisum nodig heeft omdat u via een Belgische luchthaven naar een land buiten de Schengen-zone reist:

  • Een luchthaventransitvisum (Visum A) laat u toe om op de internationale transitzone van de luchthaven op uw volgende vlucht te wachten, maar het is niet toegestaan om het Belgisch grondgebied te betreden.
  • Het wordt aangeraden aan de betrokken nationaliteiten om voldoende op voorhand de nodige aanvraag voor een transitvisum in te dienen.

Meer informatie: communicatie van de Commissie over de verplaatsingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit  de EU.

Bron : Dienst Vreemdelingenzaken en Mededelding van Commissie

Ja, door de nieuwe regels die van toepassing zullen zijn op de immigratie- en douanecontroles, mag u verwachten dat de duur van uw reis zal toenemen. Die immigratiecontroles bestonden al voor 01.01.2021, omdat het Verenigd Koninkrijk geen lid was van het Schengengebied, maar ze zullen in feite langer duren dan voorheen.

Dat komt omdat u uw papieren naar de douanecontrole aan de grens moet brengen en ook uw bagage en diverse goederen aan de douanecontrole moet onderwerpen.

Bron: Europese Commissie

Ja. Vanaf 1 januari 2021 is er echter geen vrij verkeer van goederen meer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat betekent dat u geïmporteerde goederen moet aangeven bij de douane. Mogelijk moet u dan invoerrechten en btw betalen.

Meer informatie:

Bron: Europese Commissie

Het Unierecht bepaalt dat men dankzij de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) toegang heeft tot gezondheidszorgen tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De kosten voor de gezondheidszorgen worden terugbetaald door de bevoegde instellingen van de betrokken lidstaten.

Vanaf 1 januari 2021 zullen onderdanen van de lidstaten van de EU27 en de leden van hun gezin geen toegang tot gezondheidszorgen meer hebben op basis van hun EZVK wanneer zij in het Verenigd Koninkrijk onverwacht een medisch probleem hebben.

Wie in België verzekerd is en zinnens is naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, krijgt de raad aan de instelling bij wie men verzekerd is na te vragen of zij kosten terugbetaalt voor gezondheidszorgen die in derde landen vereist zouden zijn. Als terugbetalingen niet gewaarborgd zijn, zou men moeten overwegen een privé reisverzekering af te sluiten.

Bron: Europese Commissie

Er zijn momenteel geen veranderingen gepland in wat u moet ondernemen als u met uw gezelschapsdier naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen. Het is evenwel niet uitgesloten dat het Verenigd Koninkrijk nieuwe regels uitvaardigt, dat zou dus nog kunnen veranderen.

Raadpleeg regelmatig de Britse website over reizen met een gezelschapsdier.

Bron: Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

Een "Europees paspoort voor gezelschapsdier" dat vóór 1 januari 2021 is afgeleverd aan een in het Verenigd Koninkrijk verblijvende eigenaar van een gezelschapsdier, zal vanaf die datum niet langer geldig zijn om met gezelschapsdieren vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een van lidstaten van de UE27 te reizen.

De vereisten die vanaf 1 januari 2021 gelden voor gezelschapsdieren die reizigers uit het Verenigd Koninkrijk vergezellen, zullen eveneens afhangen van het al dan niet toevoegen, te rekenen vanaf die datum, van het Verenigd Koninkrijk aan de lijst van derde landen die bepaalde waarborgen leveren met betrekking tot de gezondheid van dieren. De betrokken reizigers krijgen de raad vroeg genoeg vóór zij zinnens zijn vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU te reizen, na te gaan of het Verenigd Koninkrijk op die lijst staat om te zien welke vereisten van toepassing zijn. De lijsten die de EU hanteert, staan op de website van de Europese Commissie.

Voor meer informatie over wat u moet ondernemen om met uw gezelschapsdier vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België te reizen, raadpleegt u de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Bron: Europese Commissie

Vraag voor u vertrekt bij de bevoegde Britse overheid na of de geneesmiddelen die u wenst mee te nemen op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk toegelaten  kunnen worden ("controlled drugs"). Als dat het geval is, ga dan ook na welke de toelatingsvoorwaarden zijn. Controleer bijvoorbeeld of u een kopie van het voorschrift, een verklaring van uw arts (in het Engels), een medisch attest of een andere verklaring of specifieke toelating nodig hebt en of de hoeveelheid die u van het geneesmiddel naar het Verenigd Koninkrijk mag meenemen al dan niet beperkt is.

Aandacht is in het bijzonder geboden voor specifiek gereglementeerde verdovende middelen (morfine en andere opioïde pijnstillers, sedativa ...).

Bron: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Vanaf 1 januari 2021 zal het Britse rijbewijs beschouwd worden als een niet-EU rijbewijs. Als u niet in België geregistreerd bent, zult u niettemin tijdens een zaken- of vakantiereis met uw nationaal rijbewijs mogen rijden als het overeenstemt met een van de in België erkende modellen voor het Verenigd Koninkrijk (zie bij wijze van voorbeeld de erkende buitenlandse rijbewijzen). Zodra u sinds 185 dagen in België bent ingeschreven, moet u houder zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs.

Bron: FOD Mobiliteit, rijbewijs en brexit

Waarschijnlijk verandert er weinig op het gebied van de autoverzekering. De Europese dekking is in de meeste gevallen niet gekoppeld aan het lidmaatschap van de Europese Unie. Veelal geldt ze eveneens ook voor landen die geen lid zijn van de EU, zoals Zwitserland bijvoorbeeld. Om er zeker van te zijn dat het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020 nog onder de dekking valt, kunt u dat navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Het is daarnaast aan te raden altijd de internationale autoverzekeringskaart (vroeger "groene kaart" genoemd) in de auto mee te nemen, zowel voor de auto als voor een eventuele aanhangwagen.

Na 31 december 2020 staat het de Britse telecomoperatoren vrij roamingtarieven aan te rekenen (onder roaming verstaat men de verbinding van een telefoon met een buitenlands netwerk). De huidige regelgeving van de Europese Unie voor roaming zal immers niet meer gelden voor het Verenigd Koninkrijk (einde van de voordelen van "Roam like at home"). Elke Britse en/of Belgische telecomoperator zal dan mogen kiezen of hij al dan niet bijkomende kosten aanrekent voor oproepen tussen beide landen en het bedrag van die kosten vrij mogen bepalen. Hetzelfde geldt voor de kosten verbonden aan sms, mms en mobiele data.

Vanaf 1 januari 2021 zullen de passagiersrechten die de EU-wetgeving vastlegt mogelijk niet langer gelden voor reizen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk of worden ze mogelijk beperkt.

  • Luchtvaartpassagiers: passagiers die reizen met een vliegtuigmaatschappij van de EU blijven door de Europese regelgeving beschermd bij vluchten van het VK naar de EU en van de EU naar het VK. Passagiers die met andere vliegtuigmaatschappijen reizen, zijn enkel beschermd met betrekking tot vluchten vanuit de EU naar het VK.
  • Passagiers die per schip reizen: als de vervoerder niet van de EU is, zullen de passagiers niet langer beschermd zijn voor trajecten tussen de EU en het VK.
  • Cruiseschepen: uw rechten die voortvloeien uit de Europese wetgeving blijft u genieten voor elke reis die begint of eindigt in een haven van een EU-lidstaat.
  • Passagiers van bussen of touringcars: uw rechten die voortvloeien uit de Europese wetgeving blijft u genieten voor elke reis per bus of touringcar op de wegen naar of van het VK, mits u aan of van boord gaat op het grondgebied van een lidstaat van de EU en de afstand ten minste 250 km bedraagt.
  • Treinpassagiers: uw rechten die voortvloeien uit de Europese wetgeving blijft u genieten als treinpassagier op het spoorwegnet binnen de EU, mits de spoorwegmaatschappij over een Europese licentie beschikt.

Bron: Europese Commissie

Ja, wat dat betreft verandert er niets. Houders van een Belgische betaalkaart kunnen wereldwijd geld opnemen uit geldautomaten. Natuurlijk komen er briefjes in pond sterling uit de Britse geldautomaten en heeft u dus wel met valutawisselkosten te maken, zoals dat nu ook al het geval is.

Dat mag u maar het is niet onontbeerlijk, zelfs niet in het geval van een brexit zonder akkoord. Houders van Belgische kaarten zullen Britse ponden kunnen blijven opnemen uit de geldautomaten in het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk kan eveneens nog altijd vrijwel overal worden afgerekend met Belgische betaalkaarten en creditcards. Denk er echter aan dat aan het gebruik van uw kaart buiten de Europese Unie kosten verbonden kunnen zijn: raadpleeg uw bank om hierover meer te vernemen.

Neen. Net als in België is het Verenigd Koninkrijk overgeschakeld op de veilige EMV-standaard. Dat betekent dat kaartbetalingen niet meer via de magneetstrip gebeuren, zoals in sommige delen van de wereld nog wel het geval is, maar op basis van de veiliger EMV-chip. De brexit zal daar niets aan veranderen.

Neen. In het Verenigd Koninkrijk zal vooralsnog alle toepasselijke EU-betaalwetgeving blijven gelden. Op basis van die wetgeving mogen handelaars u geen extra kosten in rekening brengen voor betalingen met bankkaarten. Dat zal ook na 31 december 2020 zo blijven, op basis van aangepaste wetgeving in het Verenigd Koninkrijk.

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn site zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. In geval van twijfel of verschil primeert informatie die door de authentieke bron gepubliceerd werd. Aarzel niet om ons via info.eco@economie.fgov.be op de hoogte te brengen van eventuele afwijkingen.

 

Veelgestelde vragen over wonen en de brexitVeelgestelde vragen over werken  en de brexitVeelgestelde vragen over studeren en de brexitVeelgestelde vragen over goederen aankopen en de brexitVeelgestelde vragen over sociale zekerheid en de brexitVeelgestelde vragen over de brexit

Laatst bijgewerkt
21 oktober 2020