Alle informatie die u in onze brexit FAQ's voor particulieren vindt, is afkomstig van authentieke bronnen van de verschillende administraties die hiervoor bevoegd zijn.

Die info is gebaseerd op het vooruitzicht van een harde brexit, d.w.z. zonder uitstapakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Als het gaat om Belgische rijbewijzen, is er geen probleem, die blijven erkend in het VK ook na de brexit

Als het gaat om een Brits rijbewijs zal dat in België erkend zijn krachtens de Conventie van Wenen over het Wegverkeer, maar kan het ook omgewisseld worden voor een Belgisch rijbewijs.

Zodra je in België ingeschreven bent en houder bent van een Belgische identiteits- of verblijfskaart, moet je houder zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs.

Nee, huisdieren zijn niet toegelaten op de eurostar

Gezelschapsdieren al dan niet begeleid, kunnen enkel op het grondgebied van België (en de Europese Unie) komen via een door de betrokken lidstaat erkend punt van binnenkomst. Voor België zijn dit de luchthavens van Oostende, Brussel-Zaventem, Charleroi, Luik. Na de brexit zullen een aantal nieuwe punten van binnenkomst moeten aangeduid worden om de passagiers met gezelschapsdieren toe te laten.

 1. Honden, katten en fretten

De voorwaarden voor hun binnenkomst in de EU zijn afhankelijk van de toekomstige status van het Verenigd Koninkrijk, met andere woorden het type lijst van uitvoeringsverordening 577/2013 zal worden opgenomen:

 • een lijst in deel 1 van bijlage II: in dit geval is enkel een behoorlijk ingevuld Europees paspoort nodig. Er zal in dit geval geen enkele restrictie zijn wat het punt van binnenkomst betreft.

of

 • een lijst in deel II van bijlage II: in dit geval zal een gezondheidscertificaat moeten afgeleverd worden door een officiële dierenarts
  of
 • in geen enkele lijst: in dit geval zal naast het gezondheidscertificaat een geldige antilichamentest voor hondsdolheid nodig zijn, uitgevoerd minstens 30 dagen na vaccinatie tegen hondsdolheid en minstens 3 maand voor afreizen.

Belangrijke noot

In haar mededelingen naar de lidstaten heeft de Europese Commissie aangegeven dat een opname in de lijst geen prioriteit is. Hierdoor wordt een verplichte antilichamentest zeer waarschijnlijk.

In België kan je deze test laten uitvoeren bij Sciensano, Juliette Wytsman straat 14, 1050 Brussel. (Tel : +32 642 51 11, mail: rabies@sciensano.be)

Een identificatie via een leesbare chip is aangeraden.

Reizen met meer dan 5 dieren wordt beschouwd als een commerciële invoer (tenzij het gaat om honden die behoren tot dezelfde roedel om een toegelaten sport mee uit te oefenen). Een commerciële invoer zal enkel onder volgende voorwaarden kunnen:

 • De dieren zullen vergezeld moeten zijn van een gezondheidscertificaat en aangebracht worden naar een erkende grenscontrolepost voor de verplichte invoercontroles. Enkel de luchthavens van Brussel-Zaventem en Luik zijn hiervoor erkend.
 • Bovendien zal het VK op een van volgende lijsten moeten voorkomen:
  • Bijlage I van uitvoeringsverordening 2018/659 (paardenlijst)
  • Deel I van verordening 206/2010 (hoefdierenlijst)
  • Bijlage II van uitvoeringsverordening 577/2013
 1. Vogels

In het kader van de bestrijding van aviaire influenza heeft de Europese Commissie invoervoorwaarden opgelegd (beschikking 2007/25) en mogen niet meer dan 5 vogels door dezelfde eigenaar worden binnengebracht. Correcte identificatie en een gezondheidscertificaat zoals vermeld in de beschikking is nodig.

Voor deze dieren is de lijst van de erkende punten van binnenkomst beperkt tot de luchthavens Brussel-Zaventem en Luik.

 

 1. Andere dan honden, katten, fretten en vogels

Er zijn in de actuele wetgeving nog geen geharmoniseerde regels van kracht voor de invoer van deze dieren, hetgeen betekent dat de (bijkomende) sanitaire voorwaarden door België dienen uitgevaardigd te worden.

Een degelijke identificatie en een gezondheidsverklaring door een dierenarts volstaan meestal, maar bij twijfel neemt u best contact op met het FAVV (import@favv.be).

 

 1. Paarden voor recreatie

Paarden voor recreatie, net zoals paarden die niet voor recreatieve doeleindenbestemd zijn, moeten in België (en de Europese Unie)worden binnengebracht via een grenscontrolepost erkend voor paarden. Het Verenigd Koninkrijk zal moeten figureren in bijlage I van uitvoeringsverordening 2018/659 (de paardenlijst). Aangezien paarden voor recreatie meestal terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk zal een gezondheidscertificaat van tijdelijke toelating de paarden moeten vergezellen gedurende het verblijf op het Europese Unie grondgebied. Deze toelating is maximum 90 dagen geldig.

Het paard moet geregistreerd zijn en geïdentificeerd zijn conform of equivalent aan de bepalingen van uitvoeringsverordening 2015/262.

Belangrijke noot

Het vervoer van paarden moet gebeuren volgens de bepalingen van verordening 1/2005 van zodra er een economische bedrijvigheid met de verplaatsing gepaard gaat.

Kennisgeving van de Europese Commissie over reizen met gezelschapsdieren (PDF)

Bron: http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/nl/dier/in/default.asp#A1

De voorwaarden voor het reizen met gezelschapsdieren naar het Verenigd Koninkrijk zijn nog niet bekend. Of er toelatingen nodig zullen zijn voor niet-commerciële activiteiten is nog steeds een vraagteken.

Opgelet: het Verenigd Koninkrijk is opgedeeld in verschillende regio’s die op veel vlakken een verregaande autonomie hebben zodat aanvragen voor toelatingen niet altijd via een centraal punt verlopen.

Het Verenigd Koninkrijk vereist een behandeling van honden tegen Echinococcus multilocaris toegepast door een dierenarts en geregistreerd in het paspoort. Dit geldt trouwens ook voor Malta, Finland en de Ierse Republiek (gedelegeerde verordening 2018/772).

Voor de Belgische reiziger naar het Verenigd Koninkrijk die honden, katten of fretten meeneemt en nadien terugkeert, is de al dan niet opname van het Verenigd Koninkrijk in een lijst ook van groot belang. Men moet er zich van bewust zijn dat de regels zoals beschreven in de vraag over het meebrengen van dieren vanuit het VK ook van toepassing zijn op deze dieren.

Belangrijke noot

In haar mededelingen naar de lidstaten heeft de Europese Commissie aangegeven dat een opname in de lijst geen prioriteit is. Hierdoor wordt een verplichte antilichamentest zeer waarschijnlijk. Om hierop voorbereid te zijn is het aangeraden de bloedafname voor deze test nu al te laten uitvoeren door uw dierenarts en te laten inschrijven in het EU paspoort.

Voor het verplaatsen van paarden voor recreatiedoeleinden, sport en culturele evenementen zal een gezondheidscertificaat voor tijdelijke uitvoer moeten opgesteld worden wil men nadien ermee kunnen terugkeren. Het Verenigd Koninkrijk zal hiervoor wel in bijlage I van verordening 2018/659 moeten opgenomen zijn.

Bron: http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/nl/dier/out/

Ga voor uw vertrek na bij de Britse bevoegde instanties of de geneesmiddelen die u wenst mee te nemen, toegelaten worden in het Verenigd Koninkrijk (de zogenaamde “controled drugs”). Is dat het geval, ga dan ook de toelatingsvoorwaarden na. Controleer bijvoorbeeld of u een kopie van het voorschrift, een doktersverklaring (in het Engels), een medisch attest, een andere verklaring of een speciale toelating nodig hebt en of de hoeveelheid geneesmiddelen die u het Verenigd Koninkrijk mag binnen brengen, beperkt is of niet.

Het FAGG raadt aan om extra voorzichtig te zijn met speciaal gereglementeerde verdovende middelen (morfine en andere opioïde pijnstillers, kalmeermiddelen …).

Bron: https://www.fagg.be/nl/brexit_informatie_voor_het_publiek#med%205

In het geval van een terugtrekkingsakkoord

Het VK maakt geen deel uit van het Schengengebied, maar het vrij verkeer van personen is er wel van toepassing zolang het lid is van de Europese Unie. Een geldige identiteitskaart als EU onderdaan volstaat vooralsnog voor een bezoek aan VK. U bent vrij om uw paspoort te gebruiken, maar het is niet verplicht.

In geval een terugtrekking met terugtrekkingsakkoord blijft dit van toepassing tot ten minste einde transitiefase.

Indien er geen terugtrekkingsakkoord is

In dit geval kan VK unilateraal beslissen dat een paspoort nodig is als inreisdocument, ook voor Unieburgers. Dit staat los van de visumvrijstelling voor toeristisch verblijf. Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat Unieburgers in een eerste fase nog met hun identiteitskaart zullen kunnen inreizen, maar dat deze gunst wellicht gefaseerd zal worden opgeheven in de loop van 2020. Niet-EU familieleden van Unieburgers en onderdanen van andere nationaliteiten wordt in het algemeen aangeraden te reizen met hun paspoort. Meer informatie bij Britse autoriteiten.

U heeft nu ook al een geldig paspoort of geldige identiteitskaart nodig voor een bezoek aan de landen van het Verenigd Koninkrijk (VK), namelijk Engeland, Schotland Wales en Noord-Ierland. Het VK maakt namelijk geen deel uit van het Schengengebied. . UK heeft aangekondigd dat EU-burgers voorlopig nog met hun identiteitskaart het UK binnen kan komen. In de loop van 2020 zullen de regels aangescherpt worden en zal men enkel nog met een reispas kunnen reizen. De juiste timing daarvoor zal op voorhand worden aangekondigd.

Deal

Na de brexit komt er mogelijk een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. De overgangsperiode is een onderdeel van het terugtrekkingsakkoord waar de Europese Unie (EU) en het VK over onderhandelen. Tijdens deze overgangsperiode blijven de EU-regels in het VK nog gelden. De nationale identiteitskaarten van EU-burgers als document om het VK mee in of uit te reizen, blijven geldig. Ook kunnen EU-burgers nog tenminste 5 jaar na het einde van de overgangsperiode op een identiteitskaart naar het VK reizen.

No deal

Het VK heeft aangekondigd dat EU-burgers voorlopig nog met hun identiteitskaart het VK binnen kunnen komen. In de loop van 2020 zullen de regels aangescherpt worden en zal men enkel nog met een reispas kunnen reizen. De juiste timing daarvoor zal op voorhand worden aangekondigd.

In het geval van een terugtrekkingsakkoord

In dit geval blijft het vrij verkeer van personen van toepassing tot het einde van de overgangsperiode en blijft de situatie tot dan ongewijzigd. Met andere woorden, een identiteitskaart volstaat als inreisdocument, de inreiscontrole zal gebeuren als Unieburger en er is geen visum nodig.

Indien geen terugtrekkingsakkoord

Nee, Unieburgers zullen na de brexit geen visum nodig hebben voor een verblijf van korte duur (toerisme, zaken,…). U zal voorlopig kunnen inreizen met een geldige identiteitskaart en daarna op basis van een geldig paspoort.

Indien u zich wil vestigen voor langere tijd in het Verenigd Koninkrijk, zie boven of contacteer Britse autoriteiten.

Belgen met een EU-paspoort hebben na de brexit voorlopig geen visum nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen

Bij een deal

Als er een deal wordt gesloten, komt er na de brexit een overgangsperiode tot 1 januari 2020. In deze periode verandert er niets voor het reizen  als u vanuit Belgie naar het Verenigd Koninkrijk reist. Dus u heeft dan ook geen visum nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. U moet wel een geldig EU-paspoort of identiteitskaart hebben.

Na de overgangsperiode is er een nieuwe situatie. Deze onderhandelingen starten na terugtrekking van het VK uit de EU.

Bij een no deal

Als er geen deal wordt gesloten, hoeft u als Belg met een EU-paspoort geen visum aan te vragen voor een kort verblijf (3 maanden) in het Verenigd Koninkrijk. Dit staat in de publicatie The future relationship between the United Kingdom and the European Union (Engels) op de website van de overheid van het VK.

In het geval er een brexit is met terugtrekkingsakkoord, dan verandert er voorlopig niets bij grenscontroles. Bij een terugtrekking zonder akkoord kunnen paspoortcontroles van Britten langer duren zeker bij de inreis in de Schengenzone.

Deal

Als er een akkoord wordt gesloten, een deal, dan komt er na de brexit een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Er verandert dan niets aan de controles voor uw reis naar het VK. Na de overgangsperiode zal een nieuwe situatie ontstaan. Britse burgers krijgen na het einde van de overgangsperiode aan de grens een controle als ‘derdelander’. Derde landen zijn landen die geen lid zijn van de Europese Unie en/of Schengen. Zij krijgen dan een grondige controle in plaats van de minimale controle voor EU-burgers.

No deal

Bij een no deal krijgen Britse burgers vanaf de brexit aan de grens een controle als ‘derdelander’ (niet EU- en/of Schengen-burger). Zij krijgen dan een grondige controle in plaats van de minimale controle voor EU-burgers. De paspoortcontrole van Britse burgers zal dan langer duren. Hierdoor kunnen de reizen voor Belgische burgers ook langer duren, met name bij aankomst in België. De douane neemt maatregelen om langere wachtrijen zoveel mogelijk te voorkomen. De beveiligingscontroles bij vertrek op de luchthaven veranderen niet.

Voor de controles aan Britse zijde is het VK verantwoordelijk. Het VK is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van toezeggingen. Zie voor meer informatie de website van het Department for Exiting the European Union (Engels).

Dit hangt af van de wijze waarop het Verenigd Koninkrijk (VK) zich terugtrekt uit de EU; met een overeenkomst (deal) of zonder een overeenkomst (no deal).

Reisverzekering bij een brexit met deal

Belgen die niet in het VK wonen en naar het VK reizen kunnen hun Europese Zorgpas (EHIC) gebruiken tot en met de laatste dag van de overgangsperiode op 31 december 2020. Zij hebben dus geen reisverzekering nodig om zorgkosten te dekken.

Reisverzekering bij een brexit zonder deal

Als u een Belgische zorgverzekering heeft, dan heeft u werelddekking . Kosten in het buitenland zijn dan gedekt tot Belgisch (marktconform) tarief.

Als een behandeling of opname in het buitenland duurder is dan het Belgisch tarief, moet u bijbetalen. Ook andere kosten die niet door de zorgverzekering zijn gedekt, komen voor eigen rekening. Bijvoorbeeld de kosten om terug naar huis te worden gebracht. Dit kunt u voorkomen door een reisverzekering af te sluiten die deze kosten wel dekt. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Dit hangt af van de wijze waarop het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de EU; met een overeenkomst (deal) of zonder een overeenkomst (no-deal).

Read this information in English.

Bij een deal

Tijdens de overgangsperiode verandert er niets aan de controles van goederen. Na de overgangsperiode ontstaat een nieuwe situatie. Deze onderhandelingen starten na terugtrekking van het VK uit de EU.

Bij een no-deal

In het geval van een no-deal  scenario is er geen vrij verkeer van goederen meer. Dat betekent dat u geïmporteerde goederen moet aangeven bij de Douane. Mogelijk moet u dan invoerrechten en btw betalen.

Op de website van de Britse overheid vindt u informatie over wat u mag invoeren in het Verenigd Koninkrijk (Engelstalig).

Bij een brexit met deal gelden tot en met  de laatste dag van de overgangsperiode op 31 december 2020 de huidige regels voor sigaretteninvoer vanuit een ander EU-land. Bij een brexit zonder deal gelden de regels voor sigaretteninvoer uit landen buiten de EU.

Sigaretteninvoer bij een brexit met deal

Bij een brexit met deal gelden tot en met 31 december 2020 de huidige regels voor het invoeren van sigaretten vanuit een ander EU-land. U kunt dus net zoveel sigaretten meenemen uit het VK als voor de brexit.

Sigaretteninvoer bij een brexit zonder deal

Bij een brexit zonder deal gelden de regels voor sigaretteninvoer uit een land buiten de EU. U kunt dan minder sigaretten meenenemen uit het VK dan voor de brexit.

Bij een brexit met deal komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Uw auto is in ieder geval tot die periode verzekerd. Bij een no-deal brexit verandert er waarschijnlijk weinig op het gebied van de autoverzekering. De Europese-dekking is in de meeste gevallen niet gekoppeld aan een EU-lidmaatschap.

Autoverzekering bij een brexit met deal

Tijdens de overgangsperiode tot en met 31 december 2020 gelden de huidige EU-afspraken nog. Na de overgangsperiode kunt als reiziger uit het Verenigd Koninkrijk (VK) het beste een groene kaart meenemen in de auto als u naar de EU reist. Een groene kaart is een document of pasje waarmee u kunt aantonen dat uw voertuig verzekerd is.

Autoverzekering bij een brexit zonder deal

Waarschijnlijk verandert er weinig op het gebied van de autoverzekering. Een Europese-dekking is in de meeste gevallen niet gekoppeld aan een EU-lidmaatschap. Een niet EU-lidstaat als Zwitserland valt bijvoorbeeld ook vaak onder de Europese dekking. Om er zeker van te zijn dat het VK na de brexit nog onder de dekking valt, kunt u dit navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Het is daarnaast aan te raden om altijd de groene kaart mee te nemen voor zowel de auto als een eventuele aanhanger.

Ja, de Eurostar blijft rijden, ook bij een no deal-brexit.

Ja, na de brexit kunt u gewoon vliegen met Britse luchtvaartmaatschappijen. Mogelijk heeft de Britse luchtvaartmaatschappij naar aanleiding van de brexit het aanbod van vluchten aangepast.

Veelgestelde vragen over wonen en werken en de brexitVeelgestelde vragen over studeren en de brexitVeelgestelde vragen over goederen aankopen en de brexitVeelgestelde vragen over sociale zekerheid en de brexit

Laatst bijgewerkt
23 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Actieve deeleconomieplatforms in België

 2. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 3. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!