De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021). Ze zijn gebaseerd op het vooruitzicht van een brexit zonder akkoord (harde brexit of “no deal”). De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie. 

Wat de uitkomst van de lopende onderhandelingen over een nieuw partnerschap met de Europese Unie ook is, het Verenigd Koninkrijk wordt een derde land. Dat resulteert in de toepassing van nieuwe regels.

Het gevaar van een brexit zonder overeenkomst blijft bestaan. 

Ja. Vanaf 1 januari 2021 is er echter geen vrij verkeer van goederen meer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat betekent dat u geïmporteerde goederen moet aangeven bij de douane. Mogelijk moet u dan invoerrechten en btw betalen.

Let in het bijzonder op voor producten van dierlijke en plantaardige oorsprong, aangezien de regels voor het verkeer van die goederen zullen veranderen. Het is echter nog niet duidelijk wat er precies zal veranderen in het Verenigd Koninkrijk. Controleer regelmatig de website van de Britse regering over de invoer van voedsel, planten en dierlijke producten voor persoonlijk gebruik om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Als u vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie reist, mag u geen levensmiddelen meer meenemen in uw bagage. Op de website van de Europese Unie vindt u meer informatie over wat u in uw bagage mag meenemen.

Raadpleeg ook onze veelgestelde vragen over reizen na de brexit.

Bronnen:

Ja, dat blijft mogelijk. Maar het kan zijn dat u dan invoerrechten zult moeten betalen, terwijl dat nu niet zo is.

Nee, dat zal niet nodig zijn. Het Verenigd Koninkrijk blijft binnen het gebied Europa vallen, ook al verlaat het de Europese Unie. In het Verenigd Koninkrijk kunt u met uw bankkaart gewoon geld blijven opnemen bij geldautomaten en betalen in winkels. Net als in België kunt u lagere bedragen vaak contactloos betalen.

Neen. Net als in België is het Verenigd Koninkrijk overgeschakeld op de veilige EMV-standaard. Dat betekent dat pinbetalingen niet meer via de magneetstrip gebeuren, zoals in sommige delen van de wereld nog wel het geval is, maar op basis van de veiliger EMV-chip. Dat staat los van de brexit.

Neen. In het Verenigd Koninkrijk blijft vooralsnog alle EU-wetgeving gelden wat het betaalverkeer betreft. Op basis van die wetgeving mogen handelaars u geen extra kosten in rekening brengen voor betalingen met bankkaarten.

Ja. Het IBAN-nummer is een wereldwijde ISO-norm voor rekeningnummers en daar verandert de brexit niets aan. Voor SEPA-betalingen (dat zijn overschrijvingen in euro en incasso’s in euro) moeten zowel de betaler als de ontvanger een IBAN-betaalrekening in euro’s hebben. Als u geld wilt overmaken naar een Brits IBAN (in Britse ponden), dan zult u wisselkosten moeten betalen –uw euro’s moeten immers worden omgewisseld naar Britse ponden, net zoals nu al het geval is.

Na 31 december 2020 zal het Verenigd Koninkrijk zijn eigen veiligheidsregels voor de Britse markt mogen bepalen. Daarom moet u, wanneer u een product uit het Verenigd Koninkrijk koopt, zoals een speelgoed- of elektronisch artikel, controleren of het een CE-markering heeft. Als er een CE-markering op het product staat, voldoet het product aan de EU-regels voor onder andere veiligheid. Ziet u een onveilig product, dan kunt u dat melden bij de webshop van aankoop.

Als een producent uit het Verenigd Koninkrijk een product op de Europese markt aanbiedt, moet dat ook na de brexit voldoen aan de veiligheidsregels van de Europese Unie.

Meer informatie over de algemene veiligheidseisen voor producten en diensten die in de Europese Unie op de markt worden gebracht:

Reglementering inzake de veiligheid van producten en diensten.

Na de brexit behoudt u dezelfde consumentenrechten op Britse producten die u koopt op de Belgische markt. Een (online) handelaar uit het Verenigd Koninkrijk die zich op de Belgische markt richt, moet zich aan de hier geldende regels houden. De brexit verandert niets aan die verplichting.

Vanaf 1 januari 2021 kan het zijn dat de Belgische consument meer moeite heeft om zijn rechten te doen gelden bij een rechtstreekse aankoop in het Verenigd Koninkrijk dan bij een aankoop van een Brits product van een Belgische ondernemer.

De levering van sommige goederen kan vertraging oplopen omdat de douaneprocedures met ingang van 31 december 2020 meer tijd vergen. Sommige producten moeten mogelijk langer wachten op een keuring. Hierdoor kan de beschikbaarheid van producten uit het Verenigd Koninkrijk tijdelijk minder zijn.

Vanaf 1 januari 2021 zal de huidige inklaringsregeling moeten worden herzien. Ook de afspraken over het afhandelen van de post en de verrekening van kosten zullen herzien worden. Ondanks de huidige (en mogelijk gewijzigde) afspraken kan de levertijd in de eerste maanden na de brexit langer zijn. Bovendien is het mogelijk dat u invoerrechten en btw moet betalen als u na 1 januari 2021 een artikel bestelt in een Britse onlineshop.

Na 31 december 2020 staat het de Britse telecomoperatoren vrij om roamingtarieven aan te rekenen (onder roaming verstaat men de verbinding van een telefoon met een buitenlands netwerk). De huidige regelgeving van de Europese Unie inzake roaming zal immers niet meer gelden voor het Verenigd Koninkrijk (einde van de voordelen van "Roam like at home"). Elke Britse en/of Belgische telecomoperator zal dan mogen kiezen of hij al dan niet bijkomende kosten aanrekent voor oproepen tussen beide landen en het bedrag van die kosten vrij mogen bepalen. Hetzelfde geldt voor de kosten verbonden aan sms, mms en mobiele data.

Vanaf 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk worden beschouwd als een 'derde land'. In de praktijk betekent dit dat de Europese Unie alle door het Verenigd Koninkrijk geproduceerde geneesmiddelen aan aanvullende controles zal onderwerpen en dat de verantwoordelijken voor deze geneesmiddelen hun vergunningen zullen moeten aanpassen.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werkt samen met andere Europese geneesmiddelenautoriteiten en het Europees Geneesmiddelenagentschap (European Medicines Agency, EMA). Het doel is ervoor te zorgen dat alle betrokken bedrijven hun vergunningen tijdig aanpassen en de nodige maatregelen nemen zodat de aanvullende verplichte controles in de Europese Unie kunnen worden uitgevoerd, om zoveel mogelijk te voorkomen dat bepaalde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn op de Europese markt.

Op de website van FarmaStatus vindt u een lijst van alle niet-beschikbare geneesmiddelen. Geneesmiddelen die niet beschikbaar zijn vanwege de brexit worden aangeduid met als reden 'brexit'. Het FAGG werkt die databank dagelijks bij zodat u altijd kunt controleren of uw geneesmiddel beschikbaar is.

Bron: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Neen. Vanaf 1 januari 2021 is het illegaal om geneesmiddelen te kopen en/of te importeren via onlineapotheken of andere Britse leveranciers die hun producten online verkopen.

Bron: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De brexit zal gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van veel medische hulpmiddelen. Het is mogelijk dat medische hulpmiddelen die vóór 1 januari 2021 in België beschikbaar zijn, dat niet meer zijn na die datum. U kunt controleren of een product een impact zal ondervinden door de brexit door te kijken naar de verpakking. Het gaat om medische hulpmiddelen die voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

  • de fabrikant is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk: doorgaans aangeduid met een fabriekssymbool;
  • de vertegenwoordiger is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk: doorgaans aangeduid met een kadertje met EU-REP;
  • de CE-markering wordt gevolgd door een van de volgende nummers: 0086, 0088, 0120, 0843.

Er is geen probleem voor medische hulpmiddelen die vóór 31 december 2020 op de markt kwamen.

Raadpleeg uw arts of apotheker als een medisch hulpmiddel niet beschikbaar is. Zij kennen uw medische geschiedenis en kunnen u een oplossing bieden.

Bron: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Een fabrikant die medische hulpmiddelen verkoopt, moet aan strenge criteria voldoen om de veiligheid en kwaliteit ervan te garanderen. Als dat het geval is, kunt u zijn medische hulpmiddelen online kopen. Opgelet: vanaf 1 januari 2021 moet u, afhankelijk van de gemaakte afspraken, invoerrechten betalen op medische hulpmiddelen van fabrikanten/distributeurs in het Verenigd Koninkrijk.

Bron: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. In geval van twijfel of verschil primeert informatie die door de authentieke bron gepubliceerd werd. Aarzel niet om ons via info.eco@economie.fgov.be op de hoogte te brengen van eventuele afwijkingen.

Veelgestelde vragen over wonen en de brexitVeelgestelde vragen over werken  en de brexitVeelgestelde vragen over studeren en de brexitVeelgestelde vragen over goederen aankopen en de brexitVeelgestelde vragen over sociale zekerheid en de brexitVeelgestelde vragen over de brexit

Laatst bijgewerkt
21 oktober 2020