Alle informatie die u in onze veelgestelde vragen over brexit voor ondernemingen vindt, is gebaseerd op het vooruitzicht van een harde brexit, d.w.z. zonder een terugtrekkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

We nodigen elke ondernemer uit om de Brexit Impact Scan te doen. Op deze manier weet u als ondernemer snel  voor welke domeinen van uw bedrijf de brexit gevolgen kan hebben en krijgt u advies over hoe hiermee om te gaan.

Doe de Brexit Impact Scan

De onderstaande informatie is een aanvulling op de Brexit Impact Scan.

EU-merken zijn van kracht binnen de Europese Unie. Dus als het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaat, biedt een EU-merk geen bescherming meer in het VK. Wat er gebeurt met de bescherming in het VK na de brexit hangt ervan af of er een terugtrekkingsakkoord komt.

 

Bij een terugtrekkingsakkoord

Volgens het ontwerp van terugtrekkingsakkoord (Draft Withdrawal Agreement) wordt een EU-merk aan het einde van de overgangsperiode als een nationaal merk voor het VK van kracht (zie artikel 50(1)(a)). De inzet van de onderhandelingen tussen de EU en het VK is dat een EU-merk automatisch wordt geregistreerd bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO). U hoeft dan niets hoeft te doen (zie de artikelen 50(1)(a) en 51(1)+(2) van het ontwerp van terugtrekkingsakkoord). Echter, omdat het terugtrekkingsakkoord nog niet volledig onderhandeld is, noch goedgekeurd, is dat niet met zekerheid te stellen.

Pas als u het EU-merk bij het EU Intellectual Property Office (EUIPO) vernieuwt, moet u ook het overeenkomstige merk voor het Verenigd Koninkrijk bij het UKIPO vernieuwen (zie de artikelen 50(4) en 51(4) van het ontwerp van terugtrekkingsakkoord). Als een procedure voor de inschrijving van een EU-merk nog loopt aan het einde van de overgangsperiode, geeft het EU-merk bij inschrijving (na de overgangsperiode) geen bescherming meer in het VK. U kunt voor uw beoogde merk een apart depot (aanvraag) voor een zelfde merk voor het VK indienen bij het UKIPO.

Als u dat binnen 9 maanden na de overgangsperiode doet, kunt u de depotdatum van uw EU-merkaanvraag inroepen (een zgn. ad-hocrecht van voorrang, zie artikel 55(1) van het ontwerp van terugtrekkingsakkoord).

 

Geen terugtrekkingsakkoord

We weten niet hoe de situatie er juridisch uit gaat zien als er geen erugtrekkingsakkoord

komt. Dat beslist de Britse overheid of de Britse rechter. U moet misschien uw merk voor het VK deponeren bij het UKIPO.

Gemeenschapstekeningen en -modellen gelden binnen de EU. Dus als het Verenigd

Koninkrijk (VK) de EU verlaat, biedt een Gemeenschapsmodel geen bescherming meer in het VK. Wat er gebeurt met de bescherming in het VK na de brexit hangt ervan af of er een terugtrekkingsakkoord komt.

 

Bij een terugtrekkingsakkoord

Volgens het ontwerp van terugtrekkingsakkoord (Draft Withdrawal Agreement) wordt een ingeschreven (geregistreerd) Gemeenschapstekening of -model aan het einde van de overgangsperiode (dat is naar verwachting 31 december 2020) als een nationaal VK-model van kracht (zie artikel 50(1)(b)).De inzet van de onderhandelingen tussen de EU en het VK is dat een geregistreerd Gemeenschapstekening of -model automatisch wordt geregistreerd bij het UKIPO. Dan hoeft u niets te doen (zie de artikelen 50(1) en 51(1)+(2) van het ontwerp terugtrekkingsakkoord). De beschermingsduur van het recht is minimaal dezelfde (artikel 50(6)).

 

Pas als u het ingeschreven Gemeenschapsmodel bij het EU Intellectual Property Office

(EUIPO), vernieuwt, moet u ook het overeenkomstige Britse model bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO) vernieuwen (artikelen 50(4) en 51(4)).

 

Volgens het ontwerp van terugtrekkingsakkoord blijft een niet-ingeschreven

Gemeenschapsmodel volgens de wet van kracht als een nationaal ongeregistreerd model in het VK. De beschermingsomvang en de beschermingsduur van dat overeenkomstige nationale recht is (ten minste) hetzelfde als het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel (artikel 53).

 

Geen terugtrekkingsakkoord

We weten niet hoe de situatie er juridisch uit gaat zien als er geen terugtrekkingsakkoord komt. Dat beslist de Britse overheid of de Britse rechter. U moet misschien uw model voor het VK deponeren bij het UKIPO.

 

Communautaire kwekersrechten zijn van kracht binnen de EU. Dus als het Verenigd

Koninkrijk (VK) de EU verlaat, biedt een communautair kwekersrecht geen bescherming

meer in het VK. Wat er gebeurt met de bescherming in het VK na de brexit hangt af of er een terugtrekkingsakkoord komt.

 

Bij een terugtrekkingsakkoord

Volgens het ontwerp van terugtrekkingsakkoord (Draft Withdrawal Agreement) wordt een communautair kwekersrecht aan het einde van de overgangsperiode (dat is naar

verwachting 31 december 2020) als nationaal VK-kwekersrecht van kracht (artikel 50(1)(c)).

De inzet van de onderhandelingen tussen de EU en het VK is dat een communautair

kwekersrecht automatisch wordt geregistreerd bij het Plant Variety Rights Office van het

Animal & Plant Health Agency (APHA). Dan hoeft u niets te doen (artikel 51(1)+(2) van het ontwerp terugtrekkingsakkoord). De beschermingsduur van het Britse kwekersrecht is minimaal dezelfde (zie artikel 50(6)).

 

Op de vervaldatum van het betalen van het jaarlijkse recht voor de instandhouding van het communautaire kwekersrecht bij het Community Plant Variety Office (CPVO), moet ook voor het kwekersrecht voor het VK bij het APHA worden betaald (artikel 51(4)).

 

Als een aanvraagprocedure voor een communautair kwekersrecht nog loopt aan het einde van de overgangsperiode, dan geeft het communautaire kwekersrecht bij verlening (na de overgangsperiode) geen bescherming meer in het VK. U kunt voor uw beoogde kwekersrecht een aparte aanvraag indienen bij het APHA voor een VK-kwekersrecht, binnen 6 maanden na de overgangsperiode. U kunt daarbij de indieningsdatum van uw communautaire kwekersrecht als voorrangsdatum inroepen (een zgn. ad-hocrecht van voorrang, zie artikel 55(2)).

 

Geen terugtrekkingsakkoord

We weten niet hoe de situatie er juridisch uit gaat zien als er geen terugtrekkingsakkoord komt. Dat beslist de Britse overheid of de Britse rechter. U moet mogelijk uw kwekersrecht voor het VK aanvragen bij het APHA.

 

De brexit heeft geen gevolgen voor Europese octrooien verleend door het Europees Octrooibureau. Die octrooien zijn gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag waaraan ook niet-EU landen zoals Zwitserland, Noorwegen en Turkije deelnemen. Ook voor lopende of toekomstige aanvragen voor een Europees octrooi verandert er niets.

We weten nog niet of het Verenigd Koninkrijk deelneemt aan het nieuw op te richten Unified Patent Court en het unitair octrooi.

Op lopende aanvragen voor een Brits aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen en op lopende aanvragen voor verlenging van een reeds verleend certificaat, blijven de ABC-verordeningen (EG) Nr.1610/96 en (EG) Nr. 469/2009 van toepassing. Op grond daarvan verleende certificaten bieden dezelfde bescherming als onder de ABC-verordeningen (zie artikel 56 van het ontwerp van terugtrekkingsakkoord).

 

Auteursrechten en naburige rechten worden niet direct geraakt door de brexit.

Als u een beschermd product verkoopt in de EU, is uw IE-recht na verkoop voor dat product uitgeput. U kunt niet beletten dat het product weer wordt doorverkocht aan een derde.

 

Bij een terugtrekkingsakkoord

Volgens het ontwerp van terugtrekkingsakkoord (Draft Withdrawal Agreement) blijven

intellectuele eigendomsrechten die in de EU en het Verenigd Koninkrijk voor het einde van de overgangsperiode zijn uitgeput, uitgeput in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk (zie artikel 57 van het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord).

 

Veelgestelde vragen door ondernemingen over goederen en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over diensten en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over douane en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over vervoer en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over vestiging en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over beroepsmobiliteit en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over Burgerlijk recht en de brexit

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Actieve deeleconomieplatforms in België

  2. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  3. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!