Alle informatie die u in onze veelgestelde vragen over brexit voor ondernemingen vindt, is gebaseerd op het vooruitzicht van een harde brexit, d.w.z. zonder een terugtrekkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

We nodigen elke ondernemer uit om de Brexit Impact Scan te doen. Op deze manier weet u als ondernemer snel  voor welke domeinen van uw bedrijf de brexit gevolgen kan hebben en krijgt u advies over hoe hiermee om te gaan.

Doe de Brexit Impact Scan

De onderstaande informatie is een aanvulling op de Brexit Impact Scan.

 

Bankwezen en financiële diensten

Om in België actief te zijn, heeft een bank een vergunning nodig als Belgische bank of als bijkantoor uit een derde land, of moet het beschikken over een Europees paspoort. Lijsten van banken met een dergelijke vergunning zijn beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België

Brexit kan de status van Britse banken aantasten. De Europese Commissie heeft een ‘kennisgeving aan belanghebbenden’ gepubliceerd op het gebied van bank- en betaaldiensten. In deze kennisgeving, beschrijft de Europese Commissie de gevolgen van een no deal Brexit.

Entiteiten uit het Verenigd Koninkrijk die bank en betaaldiensten aanbieden, maar ook elektronisch geld uitgeven, zullen niet langer kunnen profiteren van de vergunning (zij zullen hun zogenoemde "EU-paspoort" verliezen) en zullen worden behandeld als entiteiten uit derde landen wat betreft hun mogelijkheden inzake het vestigen van bijkantoren of agenten in de lidstaten. Dit betekent dat die entiteiten in de EU geen diensten meer zullen mogen aanbieden op basis van hun bestaande vergunningen.”

Met andere woorden: Britse banken zullen na de uittredingsdatum (Brexit) Belgische klanten niet meer rechtstreeks kunnen bedienen vanuit het VK, wat vroeger wel kon op basis van het ‘Europees paspoort’

Wat betreft Britse banken met bijkantoren in België geldt na Brexit het volgende:

Entiteiten met een vergunning van bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk die bijkantoren hebben opgericht in andere lidstaten, zullen vanaf de terugtrekkingsdatum moeten voldoen aan de regels van de lidstaten van ontvangst die gelden voor bijkantoren van entiteiten die hun hoofdkantoor in een derde land hebben, met inbegrip van het vereiste dat zij, overeenkomstig die voorschriften, over een geldige vergunning van de betrokken bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst moeten beschikken. Dit kan betekenen dat zij een aanvraag moeten indienen voor een vergunning als bijkantoor of dochteronderneming en kan mogelijk tot veranderingen leiden voor depositohouders, bijvoorbeeld wanneer depositogarantieregelingen moeten worden aangepast. Betalingsinstellingen met een vergunning van de bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk zullen vanaf de terugtrekkingsdatum op het grondgebied van de Unie niet grensoverschrijdend of via bijkantoren in de lidstaten betaaldiensten mogen verrichten.”

In de praktijk wil dit dus zeggen dat de dienstverlening kan worden verdergezet indien de Britse bank een vergunning bemachtigd van de Europese autoriteiten en deze in de lidstaat waar zij haar bijkantoren wenst te vestigen/reeds gevestigd waren voor Brexit. Let ook op de waarschuwing van de Commissie dat mogelijk veranderingen optreden in de garantie op spaargeld dat bij banken met Britse hoofdzetel geparkeerd staat. Britse bijkantoren in de EU zullen moeten voldoen aan de Europese wetgeving ter zake en zullen worden gesuperviseerd door de Europese toezichthouders of de nationale toezichthouders in de EU-lidstaten.

Hieromtrent stelt de Europese Commissie het volgende in haar ‘kennisgeving aan belanghebbenden’:

“De continuïteit van overeenkomsten voor betrekkingen tussen partijen die in de Unie en in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, zal worden geraakt door het verlies van het unieke paspoort, omdat dit de mogelijkheid voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde entiteiten zal beperken om verder bepaalde verplichtingen en activiteiten uit te voeren en continuïteit van de dienstverlening te garanderen ten aanzien van overeenkomsten die vóór de terugtrekkingsdatum zijn gesloten. Vanaf de terugtrekkingsdatum zullen de EU-voorschriften inzake conflicten tussen jurisdicties en wetten niet langer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. Wanneer overeenkomsten worden beheerst door het recht van het Verenigd Koninkrijk, of een rechtskeuze bevatten of overeenstemming ten faveure van de jurisdictie van een rechterlijke instantie in het Verenigd Koninkrijk, dienen partijen bij die overeenkomst zorgvuldig de effecten van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk op de geldigheid en afdwingbaarheid van die overeenkomsten na te gaan en eventuele risico's daarvan te beperken, onder meer risico's voor hun cliënten.”

Nee, dat is niet nodig. Het Verenigd Koninkrijk blijft binnen het gebied Europa vallen, ook al verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. In het Verenigd Koninkrijk kunt u gewoon met uw kaart geld blijven opnemen bij geldautomaten, en betalen in winkels. Net als in België kunt u lagere bedragen vaak contactloos betalen.

Nee. Net als in België is het Verenigd Koninkrijk over op de veilige EMV-standaard. Dat betekent dat pinbetalingen niet meer via de magneetstrip gebeuren, zoals in sommige delen van de wereld nog wel het geval is, maar op basis van de veiliger EMV-chip. Dat staat los van de Brexit.

Ja. Het IBAN is een wereldwijde ISO-standaard voor rekeningnummers die niet wijzigt als gevolg van Brexit. Voor SEPA-betalingen (dat zijn overschrijvingen in euro en domicilieringen in euro) moeten zowel de betaler als de ontvanger een IBAN-betaalrekening in euro’s hebben. Als u geld wilt overmaken naar een Brits IBAN (in Britse ponden), dan zult u met valutawisselkosten (uw euro’s moeten immers worden omgewisseld naar Britse ponden) te maken krijgen, net zoals nu al het geval is.

Ja, daarin verandert niets. Belgische kaarthouders kunnen wereldwijd geld opnemen uit geldautomaten. Natuurlijk komen er Britse ponden uit de Engelse geldautomaten en heeft u dus wel met valutawisselkosten te maken. Maar dat is nu ook al het geval.

Dat kan, maar hoeft niet, omdat Belgische kaarthouders ook na Brexit gewoon Britse ponden uit de geldautomaten in het Verenigd Koninkrijk kunnen opnemen. Daarnaast kan in het Verenigd Koninkrijk vrijwel overal worden afgerekend met Belgische betaalkaarten en creditcards.

Ja, dat blijft mogelijk. Maar bij een no deal Brexit kan het zijn dat u dan invoerrechten moet betalen waar dat nu nog niet het geval is.

Nee. In het Verenigd Koninkrijk is en blijft vooralsnog alle toepasselijke EU-betaalwetgeving gelden. Op basis van die wetgeving mogen winkeliers u geen extra kosten in rekening brengen (“surcharging”) voor betalingen met bankkaarten. Dat blijft ook zo na de Brexit, op basis van aangepaste wetgeving in het Verenigd Koninkrijk.

Verzekeringswezen:

De verzekeringsovereenkomsten die met een Britse onderneming vóór de Brexit zijn gesloten blijven geldig. Deze regel geldt zowel voor de overeenkomsten die rechtstreeks bij de Britse verzekerginsonderneming in het Verenigd Koninkrijk (vrij verrichten van diensten) zijn gesloten als voor de overeenkomsten die bij het Belgische bijkantoor van die onderneming zijn gesloten.

Met andere woorden moet de Britse verzekeringsonderneming de uitvoering van de contracten – en in het bijzonder de betaling van de schade-uitkeringen – in België voortzetten. Tegelijkertijd mag de verzekeringsnemer geen beroep doen op de brexit om de overeenkomst te beëindigen.

Met het oog daarop dienen ondernemingen na te gaan welke gevolgen de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan hebben voor hun activiteiten en verzekeringsportefeuille en dienen zij, in samenwerking met de betrokken nationale toezichthouders, maatregelen nemen om de continuïteit van de uitvoering van de lopende contracten na Brexit te verzekeren.

Bij een no deal en om het beheer van de lopende contracten na Brexit te vergemakkelijken, heeft België voorzien in een overgangsperiode waarin Britse ondernemingen ondanks het verlies van hun Europees paspoort onder bepaalde voorwaarden nog steeds actief kunnen zijn in België

Verzekeringsondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk zullen niet langer kunnen profiteren van hun EU-paspoort om diensten in België aan te bieden. Dit betekent dat die verzekerings­ondernemingen in België geen diensten meer zullen mogen aanbieden, ook niet via onlineverkoop, op basis van hun bestaande vergunningen.

Deze regel geldt zowel voor de nieuwe overeenkomsten als voor overeenkomsten die vóór de Brexit bestonden en die de verzekeringnemer na de Brexit wenst te hernieuwen.

Na de Brexit zullen Britse ondernemingen in België alleen contracten kunnen aanbieden via een door de Nationale Bank van België erkend en gecontroleerd bijkantoor.

Het spreekt voor zich dat dit niet van toepassing is op Belgische dochterondernemingen van Britse ondernemingen. Deze dochterondernemingen zijn vennootschappen naar Belgisch recht, die reeds door de Nationale Bank van België zijn vergund en gecontroleerd. Brexit verandert hun situatie niet.

De lijst van deze bijkantoren en dochterondernemingen worden gepubliceerd op de website van de Nationale Bank van België.

Veelgestelde vragen door ondernemingen over goederen en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over douane en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over vervoer en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over intellectuele eigendom en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over vestiging en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over beroepsmobiliteit en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over Burgerlijk recht en de brexit

Laatst bijgewerkt
16 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Actieve deeleconomieplatforms in België

  2. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  3. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!