De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021). De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie.

De brexit is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De naam brexit is een samentrekking van de Engelse woorden "British” en “exit" (vertrek van het Verenigd Koninkrijk). 

Op 23 juni 2016 organiseerde het Britse parlement een referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. De inwoners van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) gingen die dag stemmen om het antwoord te geven op de vraag: moet het Verenigd Koninkrijk lid blijven van de Europese Unie of moet het die verlaten? De meerderheid van de kiezers (51,89 %) stemde voor uittreden.

Na herhaald uitstel heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) verlaten op 1 februari 2020. De overheden van beide partijen zijn een overgangsperiode overeengekomen die loopt van 1 februari 2020 tot 31 december 2020. Tijdens die periode verandert er niets voor burgers en ondernemingen aan weerszijden van het Kanaal.

De overgangsperiode moest de nodige tijd geven om te onderhandelen over een nieuw partnerschapsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het akkoord genaamd “De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK” is ondertekend op 30 december 2020.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie (EU) officieel verlaten op 1 februari 2020. In het verdrag daarover tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie werd een overgangsperiode vastgelegd die tot en met 31 december 2020 loopt. Tijdens die periode is het recht van de Europese Unie van toepassing gebleven in het Verenigd Koninkrijk. De brexit had dus vooralsnog geen invloed op uw activiteiten.

Sinds 1 januari 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk de douane-unie en de interne markt verlaten. De verhoudingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn hoe dan ook niet langer dezelfde. Zij worden grotendeels bepaald door “De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK” ondertekend tussen de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Maar hoewel die overeenkomsten bedoeld zijn om de negatieve gevolgen van de brexit te verzachten, betekenen zij niet dat alles bij het oude blijft! Het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal zoals wij dat tot dusver hebben gekend, is immers fundamenteel aan het veranderen. Dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor bedrijven en particulieren.

Bijgevolg nodigen wij alle bedrijven uit om de Brexit Impact Scan te doorlopen om nu al de gevolgen van de brexit op hun activiteiten na te gaan en zich daarop zo goed mogelijk voor te bereiden.

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website en die van de Brexit Impact Scan zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. Aangezien nogal wat informatie onder de bevoegdheden van andere Belgische overheden valt (federale, gewestelijke, ...), nodigen wij u uit om in geval van twijfel de websites van die overheden te raadplegen.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN

Nee, ook al is er een overeenkomst gesloten tussen het VK en de EU, toch gelden er nieuwe regels voor de handel en de economische betrekkingen. Die verandering brengt onvermijdelijk bepaalde obstakels met zich mee, met name op het gebied van btw- en douaneprocedures en -tarieven.

Wij nodigen u uit om meer te weten te komen over de gevolgen van de brexit voor uw onderneming. Het uitvoeren van de Brexit Impact Scan is een interessante eerste stap om de belangrijkste veranderingen te identificeren waarmee uw bedrijf waarschijnlijk te maken krijgt.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN

Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie verlaten en de overgangsperiode is op 31 december 2020 afgelopen. Dat betekent dat de gevolgen van de brexit nu al merkbaar zijn. Als u nog niet de tijd hebt genomen om na te gaan welke gevolgen dat voor uw bedrijf kan hebben, wordt het hoog tijd dat u er eens over nadenkt.

Het uitvoeren van de Brexit Impact Scan is een interessante eerste stap om de belangrijkste veranderingen te identificeren waarmee uw bedrijf waarschijnlijk te maken krijgt. Want ook al is er een handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ondertekend, dit betekent niet dat de zaken op de oude voet verder zullen gaan.

Het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal zoals wij dat tot dusver hebben gekend, is immers fundamenteel veranderd. Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de douane-unie of de interne markt, met onvermijdelijke gevolgen voor bedrijven en particulieren. Het is derhalve van belang de nodige informatie te verzamelen om het hoofd te kunnen bieden aan de veranderingen van uiteenlopende omvang in uw betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN

Zelfs als u geen rechtstreekse handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk hebt, kunt u de impact van de brexit voelen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat klanten van u goederen naar het Verenigd Koninkrijk exporteren en hun verkoop zien afnemen, wat onrechtstreeks gevolgen voor u heeft. Ook kan het zijn dat uw leveranciers producten of grondstoffen uit het Verenigd Koninkrijk kopen zonder dat u dat weet.

En als een van uw concurrenten in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, zou het kunnen dat u na de brexit een concurrentievoordeel of juist meer concurrentie ondervindt als de concurrent zijn commerciële druk in België opdrijft door zijn omzetverlies in het Verenigd Koninkrijk.

Omdat de effecten van de brexit zich op vele, zelfs onvermoede manieren kunnen manifesteren, vragen wij u de Brexit Impact Scan uit te voeren. Bedoeling is nu al de mogelijke gevolgen van de brexit voor uw bedrijf te identificeren, rekening houdend met “De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK”.

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website en die van de Brexit Impact Scan zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. Aangezien nogal wat informatie onder de bevoegdheden van andere Belgische overheden valt (federale, gewestelijke ...), nodigen wij u uit om in geval van twijfel de websites van die overheden te raadplegen.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN

Laatst bijgewerkt
16 februari 2021