Brexit betekent de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De naam “brexit” is een samentrekking van de Engelse woorden “British exit” (vertrek van het Verenigd Koninkrijk). 

Op 23 juni 2016 organiseerde het Britse parlement een referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. De inwoners van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) stemden die dag over de vraag: moet het VK lid blijven van de EU of moet het de EU verlaten? De meerderheid (51,89 %) koos voor uittreden.

Na meervoudig uitstel verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie officieel op 1 februari 2020. De autoriteiten van beide partijen zijn een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 overeengekomen, waarin er geen veranderingen voor burgers en ondernemingen aan beide zijden van het Kanaal plaatsvinden.

De overgangsperiode mag slechts één keer worden verlengd. Ze zou voor maximaal twee jaar gelden en uiterlijk op 30 juni 2020 in onderlinge overeenstemming tussen de Europese en Britse autoriteiten moeten worden beslist. Die kans is evenwel klein.

Bedoeling van de overgangsperiode is tijd te geven om te onderhandelen over een nieuw partnerschap tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Als die onderhandelingen mislukken, blijft een brexit zonder overeenkomst mogelijk.

Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie (EU) officieel op 1 februari 2020. Sindsdien loopt er een overgangsperiode tot 31 december 2020. Gedurende die periode blijft de EU-regelgeving in het Verenigd Koninkrijk van toepassing, wat betekent dat er voor burgers en bedrijven aan beide zijden van het Kanaal geen verandering plaatsvindt. In de transitieperiode wordt onderhandeld over een nieuw partnerschap tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen is nog onbekend: het risico op een brexit zonder overeenkomst (of met een gedeeltelijke overeenkomst) blijft bestaan. Het is zelfs meer en meer waarschijnlijk

Wij raden u dan ook aan om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de brexit zolang de onderhandelingen aan de gang zijn. Ook vragen wij alle bedrijven om de Brexit Impact Scan uit te voeren. Bedoeling is om nu al de mogelijke effecten van een no-dealbrexit voor hun activiteiten  in kaart te brengen en zich zo goed mogelijk hierop voor te bereiden.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN.

De overgangsperiode is de periode die de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn overeengekomen om te onderhandelen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Die periode ging van start op 1 februari 2020, datum waarop het Verenigd Koninkrijk de EU officieel verliet, en loopt tot 31 december 2020.

Aanvankelijk was het voorzien om de overgangsperiode met maximaal twee jaar te verlengen 31 december 2022, maar dat is door de Britse autoriteiten definitief verworpen

Tijdens de transitieperiode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk gelden. Bedrijven en andere organisaties krijgen hierdoor langer de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels, afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen over het nieuwe samenwerkingsakkoord. In  tussentijd verandert er niets voor burgers en ondernemingen aan beide zijden van het Kanaal: het vrije verkeer van personen en goederen blijft gewaarborgd.

Bijgevolg verandert er voor vakantiegangers van en naar het VK in 2020 nog niets en zijn er voor goederen nog geen uitgebreide douaneformaliteiten nodig. Ook de rechten van Belgen die in het VK wonen en van Britten in België blijven in de overgangsperiode dezelfde.

Het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen over de nieuwe partnerschapsovereenkomst is nog onbekend: het risico op een brexit zonder overeenkomst (of met een gedeeltelijke overeenkomst) blijft bestaan. Het is zelfs meer en meer waarschijnlijk.

Wij raden u dan ook aan op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de brexit zolang de onderhandelingen aan de gang zijn. Ook vragen wij alle bedrijven om de Brexit Impact Scan uit te voeren. Bedoeling is om nu al de mogelijke effecten van een no-dealbrexit voor hun activiteiten in kaart te brengen en zich zo goed mogelijk hierop voor te bereiden.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN.

Bij een no-deal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie na de overgangsperiode maakt het VK geen deel meer uit van de markt en de douane-unie van de EU. Dat betekent dat het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal niet meer geldt voor het VK. Een bedrijf krijgt dan bijvoorbeeld te maken met uitgebreide douaneformaliteiten en bijkomende belastingheffingen.

Een totaal gebrek aan overeenstemming is niet uitgesloten, net zoals het zou kunnen dat beide partijen slechts een gedeeltelijk akkoord bereiken. Wij raden u dan ook aan op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de brexit zolang de onderhandelingen aan de gang zijn. Ook vragen wij  alle bedrijven om de Brexit Impact Scan uit te voeren met de bedoeling om nu al de mogelijke gevolgen van een no-dealbrexit voor hun activiteiten in kaart te brengen en zich zo goed mogelijk hierop voor te bereiden.

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten op zijn website en die over de Brexit Impact Scan zo snel mogelijk aan te passen in geval van wijzigingen. Aangezien veel van de informatie op de website onder de bevoegdheid van andere Belgische autoriteiten (federaal, regionaal, enz.) valt, vragen wij u om in geval van twijfel de websites van die overheden te raadplegen.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN.

Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie officieel op 1 februari 2020. In de overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU is een overgangsperiode vastgesteld die tot en met 31 december 2020 loopt. Tijdens die periode blijft het recht van de EU van toepassing in het VK. De brexit heeft dus vooralsnog geen invloed op uw activiteiten. Toch moet de koers van het Britse pond in de gaten worden gehouden, omdat die onder druk kan komen te staan en uw transacties en concurrentiepositie kan beïnvloeden.

Tijdens de overgangsperiode voeren de EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelingen over hun betrekkingen na 31 december 2020. In ieder geval zal de brexit invloed hebben op uw onderneming. De aard ervan zal afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen en de reikwijdte van de nieuwe partnerschapsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk. Wat dat betreft, blijft alles mogelijk, het risico op een totaal gebrek aan overeenstemming (of een zeer gelimiteerd akkoord) is reëel en verhoogt meer en meer. Wij raden u dan ook aan op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de brexit zolang de onderhandelingen aan gang zijn.

Ook vragen wij alle ondernemingen om de Brexit Impact Scan uit te voeren met de bedoeling om nu al de mogelijke gevolgen van een no-dealbrexit voor hun activiteiten in kaart te brengen en zich zo goed mogelijk hierop voor te bereiden.

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten op zijn website en die over de Brexit Impact Scan zo snel mogelijk aan te passen in geval van wijzigingen. Aangezien veel van de informatie op de website onder de bevoegdheid van andere Belgische autoriteiten (federale, regionale, enz.) valt, vragen wij u om in geval van twijfel de websites van die overheden te raadplegen.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN.

Niemand kan vandaag het eindresultaat van de lopende besprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de modaliteiten van een nieuwe partnerschapsovereenkomst veronderstellen. Het risico van een brexit zonder overeenkomst is echter reëel en je moet er op voorbereid zijn.

De brexit zal u als ondernemer ongetwijfeld veel ongemakken bezorgen, maar erger is als het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie het niet eens worden over de uitvoering van een nieuw partnerschap.

In dat geval wordt het Verenigd Koninkrijk als een "derde land" beschouwd zonder dat rekening wordt gehouden met zijn vroegere bevoorrechte banden met de EU: de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn opnieuw van toepassing.

U krijgt dan te maken met beperktere toegang tot de Britse markt, bijvoorbeeld door:

  • hoge importheffingen voor bepaalde goederen;
  • de meest verregaande douaneprocedures;
  • extra certificaat- en controleverplichtingen.

Ook kunnen bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten vervallen in het VK en kan het dataverkeer tussen de EU en het VK problemen ondervinden.

Niemand kan vandaag het eindresultaat van de lopende besprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de modaliteiten van een nieuwe partnerschapsovereenkomst voorspellen.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN.

Zo kunt u de uitdagingen identificeren in geval van een brexit zonder deal en kunt u zich hierop voorbereiden.

Op 1 februari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie officieel. De Britse en Europese autoriteiten zijn een terugtrekkingsakkoord overeengekomen, met een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 . Dat betekent dat er voor burgers en bedrijven aan beide zijden van het Kanaal in ieder geval tot eind 2020 geen verandering zal plaatsvinden. Die periode wordt gebruikt om te onderhandelen over een nieuw partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De Britse autoriteiten hebben in juni 2020 beslist dat de onderhandelingsperiode niet verlengd wordt

Over een eventuele verlenging van de overgangsperiode met maximaal twee jaar moeten de Europese en Britse autoriteiten uiterlijk tegen 30 juni 2020 in onderling overleg beslissen. Dat zal wellicht niet gebeuren.

Het risico op een brexit zonder deal blijft echter bestaan als de tijdens de overgangsperiode gestarte onderhandelingen niet tegen 31 december 2020 zijn afgerond. Het is zelfs meer en meer waarschijnlijk.

Gezien de onzekerheid over de uiteindelijke inhoud van de onderhandelingen, en het aanvaarden van een akkoord, vragen wij u om uw activiteiten te identificeren die kunnen worden beïnvloed. Bekijk alle situaties die op u van toepassing zijn en zie wat de, soms onverwachte, effecten van de brexit zijn voor uw onderneming.

De  Brexit Impact Scan kan u hierbij helpen. De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten op zijn website en die over de Brexit Impact Scan zo snel mogelijk aan te passen in geval van wijzigingen. Aangezien veel van de informatie op de website onder de bevoegdheid van andere Belgische autoriteiten (federale, regionale, enz.) valt, vragen wij u om in geval van twijfel de websites van die overheden te raadplegen.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN.

Dat weten we nu nog niet 100 % zeker. Tijdens de overgangsperiode (van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020) proberen de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en de EU het eens te worden over de voorwaarden van een nieuwe handelspartnerschapsovereenkomst.  Momenteel is het echter onmogelijk om de exacte gevolgen en het precieze tijdschema van alle veranderingen die de overeenkomst met zich meebrengt, te voorspellen. Bovendien kan het risico op een totaal gebrek aan overeenstemming of een gedeeltelijke overeenstemming niet worden uitgesloten en meer en meer waarschijnlijk is ...

Daarom vragen wij alle bedrijven om de Brexit Impact Scan uit te voeren met de bedoeling om nu al de mogelijke gevolgen van een no-dealbrexit voor hun activiteiten in kaart te brengen en zich zo goed mogelijk hierop voor te bereiden.

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten op zijn website en die over de Brexit Impact Scan zo snel mogelijk aan te passen in geval van wijzigingen. Aangezien veel van de informatie op de website onder de bevoegdheid van andere Belgische autoriteiten (federale, regionale, enz.) valt, vragen wij u om in geval van twijfel de websites van die overheden te raadplegen.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN.

Zelfs als u geen rechtstreekse handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk hebt, kunt u nog steeds de impact van de brexit voelen. Zo kunnen sommige van uw klanten goederen naar het Verenigd Koninkrijk exporteren en hun verkoop zien dalen, wat indirect gevolgen voor u zou hebben. Daarnaast kunnen sommige van uw leveranciers zonder uw medeweten producten of grondstoffen uit het Verenigd Koninkrijk kopen.

Ook als een van uw grote concurrenten in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, kunt u zich na de brexit in een situatie van concurrentievoordeel bevinden of, integendeel, van toegenomen concurrentie als die zijn commerciële druk in België verhoogt vanwege zijn omzetverlies in het Verenigd Koninkrijk.

Omdat de effecten van de brexit zich op vele manieren kunnen manifesteren, zelfs onverwacht, vragen wij u om de Brexit Impact Scan uit te voeren. Bedoeling is om nu al de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf te identificeren, vooral als de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over het sluiten van een nieuwe handelspartnerschapsovereenkomst zouden vastlopen of mislukken, en wat meer en meer waarschijnlijk is.

De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten op zijn website en die over de Brexit Impact Scan zo snel mogelijk aan te passen in geval van wijzigingen. Aangezien veel van de informatie op de website onder de bevoegdheid van andere Belgische autoriteiten (federale, regionale, enz.) valt, vragen wij u  om in geval van twijfel de websites van die overheden te raadplegen.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN.

Laatst bijgewerkt
8 juli 2020