Sinds 1 januari 2021 is de overgangsperiode voorbij. Dit betekent dat de in- en uitvoer met het Verenigd Koninkrijk niet meer in het kader van de interne markt plaatsvinden. Dankzij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst die werd afgesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kon worden vermeden dat het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als om het even welk 'derde land': er zijn specifieke regels, die nauw aanleunen bij de tot voor kort geldende regels, vastgesteld. Hieronder vindt u informatie over het onderwerp, evenals enkele nuttige adressen.

Handel in goederen

De Europese Commissie centraliseert gegevens over tarieven, oorsprongsregels en de nodige documenten bij in- en uitvoer in de Market Access Database (MADB). Via die database kunt u per land en goederencode zoeken welke douanerechten en oorsprongsregels van toepassing zijn en aan welke andere douaneformaliteiten voldaan moet worden. De voordelige handelsregels die de EU overeenkomt in vrijhandelsakkoorden, worden opgenomen in die database en regelmatig geüpdatet. Aangezien het Verenigd Koninkrijk een derde land is geworden, zullen de gegevens in de database moeten worden bijgewerkt.

De regionale exportagentschappen kunnen u bijstaan in uw exportactiviteiten naar het Verenigd Koninkrijk:

Handel in diensten

Als u diensten wilt uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk, moet u de juiste regelgeving kennen. Een goede bron zijn de dienstenschema's van het GATS (General agreement on trade in services).

De landenfiche voor het Verenigd Koninkrijk geeft u een idee over de regels die het Verenigd Koninkrijk toepast op buitenlandse dienstverleners.

Bedrijven die handelen in diensten, moeten zich aanpassen aan de mogelijke veranderingen van de regels na de overgangsperiode.

De regionale exportagentschappen kunnen u bijstaan in uw exportactiviteiten naar het Verenigd Koninkrijk:

Laatst bijgewerkt
22 januari 2021