Na de brexit behoort de in- en uitvoer met het Verenigd Koninkrijk (VK) niet langer tot de interne markt. U moet dus rekening houden met de regels voor handeldrijven met “derde landen”. Hierna vindt u daarover informatie en nuttige adressen.

Handel in goederen

De Europese Commissie centraliseert gegevens over tarieven, oorsprongsregels en nodige documenten bij in- en uitvoer in de Market Access Database (MADB). Via die database kunt u per land en goederencode zoeken welke douanerechten en oorsprongsregels van toepassing zijn en aan welke andere douaneformaliteiten voldaan moet worden. De voordelige handelsregels die de EU overeenkomt in vrijhandelsakkoorden, worden geïntegreerd in deze database en regelmatig geüpdatet. Wanneer het VK een derde niet-EU land is, zullen de gegevens in de database de nodige updates moeten ondergaan.

De regionale exportagentschappen kunnen u bijstaan in uw exportactiviteiten naar het VK:

Handel in diensten

Als u diensten wilt uitvoeren naar het VK, moet u de juiste regelgeving kennen. De STRI is een middel om meer te weten te komen over de VK-regelgeving die discriminerend is voor buitenlandse dienstverleners. De STRI is een OESO database (de Services Trade Restrictiveness Index, of “STRI”), met informatie op zowel horizontaal vlak als op het vlak van de verschillende bestudeerde sectoren.

U kunt ook kijken naar wat er opgelijst staat in de dienstenschema's van GATS (General agreement on trade in services).

De landenfiche voor het Verenigd Koninkrijk geeft u een idee over het reglementaire regime dat het VK toepast op buitenlandse dienstverleners.

De bedrijven die handeldrijven in diensten moeten zich ook aanpassen aan de mogelijk veranderende reglementaire omstandigheden na de brexit. 

De regionale exportagentschappen kunnen u bijstaan bij uw uitvoeractiviteiten naar het VK:

Laatst bijgewerkt
17 september 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

    Hervorming van het Wetboek van vennootschappen