Na de overgangsperiode vindt de in- en uitvoer met het Verenigd Koninkrijk niet meer plaats in het kader van de interne markt. Als er tegen die tijd geen handelsovereenkomst tussen de EU en het VK is gesloten, zijn de regels voor de handel met "derde landen" van toepassing. Hieronder vindt u informatie over het onderwerp, evenals enkele nuttige adressen.

Handel in goederen

De Europese Commissie centraliseert gegevens over tarieven, oorsprongsregels en nodige documenten bij in- en uitvoer in de Market Access Database (MADB). Via die database kunt u per land en goederencode zoeken welke douanerechten en oorsprongsregels van toepassing zijn en aan welke andere douaneformaliteiten voldaan moet worden. De voordelige handelsregels die de EU overeenkomt in vrijhandelsakkoorden, worden geïntegreerd in deze database en regelmatig geüpdatet. Wanneer, na de overgangsperiode, het VK een derde niet-EU land is, moeten de gegevens in de database de nodige updates ondergaan.

De regionale exportagentschappen kunnen u bijstaan in uw exportactiviteiten naar het VK:

Handel in diensten

Als u diensten wilt uitvoeren naar het VK, moet u de juiste regelgeving kennen. De STRI is een middel om meer te weten te komen over de VK-regelgeving die discriminerend is voor buitenlandse dienstverleners. De STRI is een OESO database (de Services Trade Restrictiveness Index, of “STRI”), met informatie op zowel horizontaal vlak als op het vlak van de verschillende bestudeerde sectoren.

U kunt ook kijken naar wat er opgelijst staat in de dienstenschema's van GATS (General agreement on trade in services).

De landenfiche voor het Verenigd Koninkrijk geeft u een idee over het reglementaire regime dat het VK toepast op buitenlandse dienstverleners.

De bedrijven die handeldrijven in diensten moeten zich ook aanpassen aan de mogelijk veranderende reglementaire omstandigheden die uit de overgangsperiode voortkomen. 

De regionale exportagentschappen kunnen u bijstaan bij uw uitvoeractiviteiten naar het VK:

Laatst bijgewerkt
8 juli 2020