Sinds 1 januari 2021 zijn nieuwe douaneregels en -procedures van kracht op de handel met het Verenigd Koninkrijk. Voortaan moet u aangifte doen telkens als u goederen invoert of vervoert uit het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie. Dit is ook van toepassing als u goederen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk.

Op de website van de FOD Financiën krijgt u meer informatie over douaneregels die van toepassing zijn op de commerciële betrekkingen met de landen buiten de EU, in het bijzonder met het Verenigd Koninkrijk.

Laatst bijgewerkt
22 januari 2021