Sinds 1 januari 2021 zijn nieuwe douaneregels en -procedures van kracht op de handel met het Verenigd Koninkrijk. Voortaan moet u aangifte doen telkens als u goederen invoert of vervoert uit het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie. Dit is ook van toepassing als u goederen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk.

Op de website van de FOD Financiën krijgt u meer informatie over douaneregels die van toepassing zijn op de commerciële betrekkingen met de landen buiten de EU, in het bijzonder met het Verenigd Koninkrijk.

Laatst bijgewerkt
22 januari 2021

Laatste nieuws voor dit thema