Normalisatie

De Britse nationale normalisatie-instelling (British Standards Institute - BSI) is tot hiertoe een van de leden van het European Committee for Standardization (CEN) en van het European Committee for Electronitechnical Standardization (CENELEC).

Op het gebied van telecommunicatie, is de toetreding tot ETSI rechtstreeks en gaat voorbij aan lidmaatschap van nationale organisaties. Dat wordt hier buiten beschouwing gelaten aangezien brexit daarop geen impact heeft.

Na de brexit zal BSI niet meer aan de voorwaarden voldoen om volwaardig lid van CEN en CENELEC te zijn, maar het zou een “affiliated lid” kunnen worden met veel minder rechten. A priori zijn er geen veranderingen voor de normen als BSI aangesloten blijft als affiliate, maar indien BSI geen lid (affiliate) blijft, is er een risico van differentiatie tussen de Europese en Britse normen. Bijgevolg zouden er aanvullende verplichtingen en bijkomende kosten zijn voor de ondernemingen die zouden moeten voldoen aan Europese en Britse normen.

Nochtans zou het de wens van BSI zijn om volwaardig lid te blijven en met zijn “vroegere Europese partners te blijven samenwerken”. Daarvoor zou een statutenwijziging noodzakelijk zijn.

Om de stabiliteit van het Europese normalisatiesysteem te waarborgen en rechtszekerheid en continuïteit op technisch en beleidsniveau te bieden aan alle deskundigen die bijdragen aan de ontwikkeling van Europese normen, zijn CEN en CENELEC tijdens hun algemene vergadering van 23 november 2018 overeengekomen een overgangsperiode vanaf de datum van de Brexit (naar verwachting 29 maart 2019) tot 31 december 2020 te voorzien.

Tijdens deze overgangsperiode behoudt BSI, de nationale standaardisatieorganisatie van het VK, de rechten en verplichtingen van volwaardig lid, onafhankelijk van de politieke overeenkomst of anderszins, tussen de EU en het VK.

Van zodra er meer duidelijkheid is over het statuut, wordt deze pagina aangepast.

Accreditatie

Na de brexit zijn de EU-autoriteiten niet meer verplicht de certificaten te erkennen die door de United Kingdom Accreditation Service (UKAS, de Britse nationale accreditatie-instantie) worden verstrekt. Ook dat zorgt onherroepelijk voor problemen voor bedrijven die gebruikmaken in hun productieproces van geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstellingen (CAB). Een pasklaar antwoord is momenteel nog niet voorhanden. Een akkoord daarover in het gereglementeerde gebied, en op het vlak van technische handelsbelemmeringen (technical barriers to trade – TBT), is nodig.

Ongeacht welke participatie UKAS in EA (European co-operation for Accreditation) neemt - als volwaardig of sui generis lid - in elk geval zou dat zodanig moeten gebeuren dat UKAS aan de vereisten van Verordening 765/2008 blijft voldoen, aangezien dat het juridische kader is waaronder EA opereert. Dat zal nochtans slechts mogelijk zijn als het VK een juridisch kader blijft hebben dat UKAS toestaat om aan die vereisten te voldoen, d.w.z. in de praktijk zou het VK regels moeten blijven hebben identiek aan die bepaald in Verordening 765/2008.
 

Laatst bijgewerkt
21 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Actieve deeleconomieplatforms in België

  2. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  3. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!