Normalisatie

Normen veranderen voorlopig niet bij uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

U voert producten uit naar het Verenigd Koninkrijk die voldoen aan Europese normen? Die normen worden zeker tot 31 december 2021 niet door Britse normen vervangen. Immers, het BSI, de Britse normalisatie-instelling, blijft tot die datum lid van de Europese normalisatie-instellingen waardoor het zelfs niet kan beginnen schrijven aan nieuwe Britse normen ter vervanging van Europese normen. Bovendien lijken de Britten over het algemeen, althans in eerste instantie, een meerderheid van de Europese normen te willen behouden.

Overigens zijn er 35 normenantennes, ondersteund door de FOD Economie, die u informeren over de huidige normen of normontwerpen rond een specifiek thema.

Accreditatie

Sinds 1 januari 2021 zijn de markttoezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie niet meer verplicht de certificaten te erkennen die de United Kingdom Accreditation Service (UKAS, de Britse nationale accreditatie-instantie) verstrekt. Ook dat zorgt onvermijdelijk voor problemen voor bedrijven die in hun productieproces gebruikmaken van geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstellingen (CAB). Geen enkel akkoord is daarover afgesloten in het gereglementeerde gebied, en op het vlak van technische handelsbelemmeringen (technical barriers to trade – TBT). Meer informatie is te vinden op de pagina over conformiteit.

Momenteel blijft UKAS volwaardig lid van EA tot januari 2022. Ongeacht welke participatie UKAS in EA (European co-operation for Accreditation) neemt - als volwaardig of sui generis lid - in elk geval moet dat gebeuren zodat UKAS aan de vereisten van verordening 765/2008 blijft voldoen, aangezien dat het juridische kader is waaronder EA opereert. Dat is echter slechts mogelijk als het Verenigd Koninkrijk een juridisch kader blijft hebben dat UKAS toestaat om aan die vereisten te voldoen. In de praktijk zou het Verenigd Koninkrijk bijgevolg regels moeten blijven hebben die identiek zijn aan die uit verordening 765/2008.

Laatst bijgewerkt
15 februari 2021