Als het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaat, gelden er andere douaneregels voor de handel met het VK. Houd daar alvast rekening mee. Na de brexit moet u aangifte doen als u goederen uit het VK invoert of vervoert binnen de Unie. Of als u goederen uitvoert naar het VK.

Op de website van de FOD Financiën krijgt u meer informatie over douaneregels die van toepassing zijn voor handel met landen buiten de EU.

Laatst bijgewerkt
17 september 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Vertraging van de totale inflatie in het eerste kwartaal 2019

  2. Ondernemingen

    Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

  3. Ondernemingen

    Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019