Als het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaat, gelden er andere douaneregels voor de handel met het VK. Houd daar alvast rekening mee. Na de brexit moet u aangifte doen als u goederen uit het VK invoert of vervoert binnen de Unie. Of als u goederen uitvoert naar het VK.

Op de website van de FOD Financiën krijgt u meer informatie over douaneregels die van toepassing zijn voor handel met landen buiten de EU.

Laatst bijgewerkt
17 september 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Actieve deeleconomieplatforms in België

  2. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  3. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!