Het is belangrijk om na te gaan welke impact de brexit kan hebben op de handelscontracten van uw onderneming op korte en lange termijn.

In principe is een contract bindend en blijven alle bestaande contractuele regels en voorwaarden van voor het einde van de overgangsperiode ook van toepassing na 31 december 2020. Maar met het oog op de brexit is het voor alle betrokken partijen mogelijk interessant om de lopende contractuele verplichtingen te herzien na die datum. Bij een nieuwe economische situatie horen immers nieuwe regels, die moeten worden weerspiegeld in nieuwe en bestaande contracten. Verschillende contractclausules kunnen u daarbij helpen.

Lopende contracten op 1 januari 2021

Als u lopende handelscontracten heeft met Britse tegenpartijen of tegenpartijen naar Brits recht, stel uzelf dan de volgende vragen:

  • Zijn uw contracten gebaseerd op het feit dat het Verenigd Koninkrijk lid is van de Europese Unie?
  • Veronderstellen ze het vrije verkeer van goederen, diensten en personen om correct te kunnen worden uitgevoerd?
  • Gaan ze uit van een gemeenschappelijke regelgeving tussen België en het Verenigd Koninkrijk?
  • Staan ze een herziening van uw termijnen of uw prijzen in het geval van douanekosten toe?

In het specifieke geval van contracten die onder de Britse wetgeving vallen, maar met een niet-Britse tegenpartij, bekijkt u het best de opties voor alternatieve contractuele jurisdictie.

Toekomstige contracten

Identificeer voor uw toekomstige contracten vanaf nu strategieën om uw brexitgerelateerde risico's te verminderen, bijvoorbeeld door uw algemene voorwaarden sluitender te maken.

Laatst bijgewerkt
22 januari 2021