Het is belangrijk om na te gaan welke impact de brexit kan hebben op de handelscontracten van uw onderneming op korte en lange termijn. Uw contracten die volgen op het einde van de overgangsperiode zijn bijzonder gevoelig.

In principe is een contract bindend en blijven alle bestaande contractuele regels en voorwaarden ook na de overgangsperiode gelden. Maar met het oog op de brexit is het voor alle betrokken partijen mogelijk interessant om de contractuele verplichtingen te herzien. Bij een nieuwe economische situatie horen immers nieuwe regels die moeten worden weerspiegeld in nieuwe en bestaande contracten. Er bestaan verschillende contractclausules die u daarbij kunnen helpen.

Lopende contracten

Als u lopende handelscontracten hebt met Britse tegenpartijen of tegenpartijen naar Brits recht, stel u dan volgende vragen:

  • Gaan uw contracten ervan uit dat het Verenigd Koninkrijk lid is van de Europese Unie?
  • Veronderstellen ze het vrije verkeer van goederen, diensten en personen om correct  te kunnen worden uitgevoerd?
  • Gaan ze uit van een gemeenschappelijke regelgeving tussen België en het Verenigd Koninkrijk?
  • Staan ze een herziening van uw prijzen in het geval van douanekosten toe?

En voor het specifieke geval van uw contracten die momenteel onder de Britse wetgeving vallen, maar met een niet-Britse tegenpartij, bekijk opties voor alternatieve contractuele jurisdictie na het einde van de overgangsperiode.

Toekomstige contracten

Identificeer voor uw toekomstige contracten vanaf nu strategieën om uw brexit-risico's te verminderen, bijvoorbeeld door uw algemene voorwaarden te versterken.

Laatst bijgewerkt
12 maart 2020