De impact van de brexit op de handel, de wetgeving of de fiscaliteit vereist onvermijdelijk veranderingen in de IT-systemen en –toepassingen van ondernemingen die hun handelsactiviteiten met het Verenigd Koninkrijk (VK) ondersteunen.

Ook kunnen mogelijke beperkingen op de uitwisseling van gegevens tussen de Europese Unie en het VK gevolgen hebben, met name voor de locatie en het gebruik van gegevens. Dat zal vooral merkbaar zijn als u persoonsgegevens doorgeeft en uw onderneming datacentra in het VK heeft.

In dat verband is het dan ook goed om

  • na te gaan in welke mate uw algemene organisatie en IT-systemen flexibel genoeg zijn om te kunnen inspelen op veranderingen van grenscontroles, nieuwe administratieve procedures, reisbeperkingen, belastingen, enz.; 
  • de nodige investeringen te plannen om uw systemen opnieuw te configureren of te verbeteren;
  • gegevensrisico’s te beoordelen door te kijken waar u persoonsgegevens gebruikt en opslaat;
  • te anticiperen op de gevolgen voor uw vermogen om handel te drijven, op beperkingen op de doorgifte van gegevens tussen de Europese Unie en het VK;
  • uw data-infrastructuur indien nodig aan te passen;
  • enz.
Laatst bijgewerkt
12 maart 2020