De informatie op deze pagina’s dateert van voor het akkoord dat gesloten werd tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Wij stellen alles in het werk om de informatie zo spoedig mogelijk te actualiseren.

De brexit heeft belangrijke gevolgen, niet alleen voor Belgische bedrijven, maar ook voor burgers die voorheen profiteerden van het vrije verkeer van personen (Britse onderdanen die in de Europese Unie (EU) woonden of EU27-onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk woonden). Sommige van die gevolgen zijn nu al zichtbaar, andere worden later van kracht.

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuw kader voor het verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Dit maakt deel uit van de onderhandelingen over een nieuw partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, dat gedurende het hele jaar 2020 wordt gevoerd. Om meer te weten te komen over de nieuwe bepalingen voor reizigers en werknemers, raden wij u aan onze FAQ-pagina's over reizen en beroepsmobiliteit te lezen. U kunt ook de website van de FOD Buitenlandse Zaken raadplegen.

Laatst bijgewerkt
19 februari 2021