De naderende brexit heeft niet alleen grote gevolgen voor het Belgische bedrijfsleven, maar ook voor de burgers die voorheen het vrij verkeer van personen uitoefenden (VK onderdanen die hier verblijven of EU27 onderdanen verblijvend in VK). Het nog te bekrachtigen terugtrekkingsakkoord, gepubliceerd in november 2018, heeft als bedoeling zoveel mogelijk de verworven rechten van de Britten en hun familieleden die reeds in België verblijven te vrijwaren. In de voorziene transitiefase tot 31.12.2020 verandert er zo goed als niets, het EU-acquis en dus ook het vrij verkeer van personen blijft geldig gedurende die periode.

Voor de periode na het einde van de transitiefase zal een nieuw kader van kracht worden voor de mobiliteit van personen tussen EU en VK. Dat thema maakt deel uit van de onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen EU en VK, die pas formeel kunnen starten na de brexit.  
 

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

    Hervorming van het Wetboek van vennootschappen