De naderende brexit heeft niet alleen grote gevolgen voor het Belgische bedrijfsleven, maar ook voor de burgers die voorheen het vrij verkeer van personen uitoefenden (VK onderdanen die hier verblijven of EU27 onderdanen verblijvend in VK). Het nog te bekrachtigen terugtrekkingsakkoord, gepubliceerd in november 2018, heeft als bedoeling zoveel mogelijk de verworven rechten van de Britten en hun familieleden die reeds in België verblijven te vrijwaren. In de voorziene transitiefase tot 31.12.2020 verandert er zo goed als niets, het EU-acquis en dus ook het vrij verkeer van personen blijft geldig gedurende die periode.

Voor de periode na het einde van de transitiefase zal een nieuw kader van kracht worden voor de mobiliteit van personen tussen EU en VK. Dat thema maakt deel uit van de onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen EU en VK, die pas formeel kunnen starten na de brexit.  
 

Laatst bijgewerkt
5 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Vertraging van de totale inflatie in het eerste kwartaal 2019

  2. Ondernemingen

    Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

  3. Ondernemingen

    Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019