De brexit heeft belangrijke gevolgen, niet alleen voor Belgische bedrijven, maar ook voor burgers die voorheen profiteerden van het vrije verkeer van personen (Britse onderdanen die in de Europese Unie (EU) woonden of EU27-onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk woonden). Tijdens de overgangsperiode tot 31.12.2020 verandert er bijna niets. Het Europese acquis en dus het vrije verkeer van personen blijft in die periode aan beide zijden van het Kanaal van toepassing.

Na afloop van de overgangsperiode treedt er een nieuw kader voor het verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking. Dit maakt deel uit van de onderhandelingen over een nieuw partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, dat gedurende het hele jaar 2020 wordt gevoerd. We weten dus nog niet wat de reikwijdte van dit partnerschap is. In de tussentijd adviseren wij u om de ontwikkelingen in de besprekingen te volgen door regelmatig de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Laatst bijgewerkt
8 juli 2020