Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. De Britse en Europese autoriteiten hebben echter een terugtrekkingsovereenkomst geratificeerd, waarin een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 is vastgelegd.

Dat betekent dat er voor burgers en bedrijven aan beide zijden van het Kanaal  tot eind 2020 geen verandering plaatsvindt. Die periode wordt gebruikt om te onderhandelen over een nieuw partnerschap tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Ondanks de inspanningen van zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk is het niet zeker dat zij er in zullen slagen om voor 1 januari 2021 een verdrag te sluiten over hun verdere handels-economische betrekkingen. In die zin blijft een zogenaamde ‘no-deal brexit’ mogelijk.

Maar vanaf 1 januari 2021 komt voor de bedrijven en andere belanghebbenden hoe dan ook een einde aan de huidige verhoudingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Ook indien de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tijdig zo’n verdrag kunnen sluiten zal er een einde komen aan het vrij verkeer van goederen,  personen, diensten, en kapitaal zoals we dat nu kennen. Vanaf 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk immers geen deel meer uitmaken van de douane-unie en de interne markt.

Doe de Brexit Impact Scan. Zo brengt u in beeld waar u mee te maken kunt krijgen en krijgt u tips op maat om uw onderneming voor te bereiden.

Regelgeving

Op dit ogenblik is de regelgeving van het VK afgeleid van Europese wetgeving. De meeste regelgeving blijft dus van toepassing tot het einde van de overgangsperiode, maar wat er daarna gebeurt, is veel minder zeker. Elk verschil tussen de Britse en Europese regelgeving zal voor de Belgische ondernemingen een bijkomend probleem opleveren, zelfs met het risico dat hun mededingingspositie ten opzichte van Britse bedrijven verandert.

In ieder geval zijn de huidige intracommunautaire regelingen voor de handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk niet langer van toepassing  na het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020. Dat gaat in de eerste plaats om de regelingen voor de in- en uitvoer van producten en diensten en de daarmee verband houdende douanevoorschriften, maar ook om andere reglementeringen, zoals die over intellectuele eigendom, oorsprongsregels, normalisatie, accreditatie of conformiteit, ... Andere, al dan niet op basis van een nieuwe partnerschapsovereenkomst, gehouden hun voorrang.

Laatst bijgewerkt
20 oktober 2020