Vanaf 29 maart 2019 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de EU. Vanaf dan ziet de EU het VK als een land buiten de EU en gelden dezelfde regels als voor andere landen buiten de EU, die geen speciale akkoorden met de EU hebben afgesloten. Het wegvallen van het recht op vrij verkeer van goederen en diensten tussen België en het VK zou een gevolg zijn van een brexit zonder uittredingsakkoord.

Doe de Brexit Impact Scan. Zo brengt u in beeld waar u mee te maken kunt krijgen en krijgt u tips op maat om uw onderneming voor te bereiden.

Regelgeving

Op dit ogenblik is de regelgeving van het VK afgeleid van Europese wetgeving. De meeste regelgeving blijft dus van toepassing op het moment van de brexit, maar wat er in de toekomst gebeurt, is veel minder zeker. Elk verschil tussen de Britse en Europese regelgeving zal voor de Belgische ondernemingen een bijkomend probleem opleveren, zelfs met het risico dat hun mededingingspositie ten opzichte van Britse bedrijven verandert.

In ieder geval zijn de huidige intracommunautaire regelingen voor de handelsbetrekkingen met het VK niet langer van toepassing zodra het VK de Europese Unie daadwerkelijk verlaat. Dat gaat in de eerste plaats om de regelingen voor de in- en uitvoer van producten en diensten en de daarmee verband houdende douanevoorschriften, maar ook om andere reglementeringen, zoals die over intellectuele eigendom, oorsprongsregels, normalisatie, accreditatie of conformiteit, ...
 

Laatst bijgewerkt
17 september 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Vertraging van de totale inflatie in het eerste kwartaal 2019

  2. Ondernemingen

    Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

  3. Ondernemingen

    Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019