Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. Ook aan de overgangsperiode is op 31 december 2020 een einde gekomen.

Tussen de onderhandelaars van de Europese Unie en van het Verenigd Koninkrijk is er een partnerschapsovereenkomst gesloten onder de naam Handels- en samenwerkingsovereenkomst, om een nieuw specifiek kader voor de relaties vast te stellen vanaf 1 januari 2021.

Dat betekent echter niet dat alles bij het oude blijft! Het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal zodat we dat tot nu toe kenden, verandert ingrijpend. Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de douane-unie of van de interne markt, wat onvermijdelijk gevolgen heeft voor de ondernemingen en de particulieren.  Bijgevolg moet de nodige informatie worden verzameld om te kunnen omgaan met de min of meer belangrijke veranderingen die hun relaties met het Verenigd Koninkrijk raken.

Doe de Brexit Impact Scan. Zo kunt u de mogelijke gevolgen voor uw onderneming vaststellen en krijgt u tips op maat om de veranderingen beter het hoofd te bieden.

Wetgeving

Tot nu was de Britse regelgeving afgeleid van de Europese wetgeving. De meeste regelgeving blijft in de eerste fase vergelijkbaar. Dit zou echter snel kunnen veranderen. Elk verschil tussen de Britse en Europese regelgeving zal voor de Belgische ondernemingen een bijkomend probleem opleveren en zelfs het risico inhouden dat hun mededingingspositie ten opzichte van Britse bedrijven verandert.

In ieder geval zijn de huidige intracommunautaire regelingen voor de handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk niet langer van toepassing na het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020. Het gaat in de eerste plaats om de regelingen voor de in- en uitvoer van producten en diensten en de daarmee verband houdende douanevoorschriften, maar ook om andere reglementeringen, zoals die over intellectuele eigendom, oorsprongsregels, normalisatie, accreditatie of conformiteit enz. De Handels- en samenwerkingsovereenkomst die tussen de partijen is gesloten, voorziet wel in heel wat afwijkende bepalingen die bepaalde negatieve gevolgen voor de ondernemingen kunnen beperken. 

Laatst bijgewerkt
28 juli 2021